Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 621/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 90/TTr-CP ngày 22/3/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 05 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Xuân Phúc

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HỒNG KÔNG ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 621/QĐ-CTN ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch nước)

1.

Phu Vĩnh Long, sinh ngày 09/10/2001 tại Đồng Nai

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Bảo Bình, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai - Giấy khai sinh số 292 ngày 30/12/2002

Hiện trú tại: Rm 1410, Kang Ping House, Long Ping Estate, Yuen Long, Hồng Kông

Hộ chiếu số N2156467 do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông cấp ngày 30/10/2019

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 6, ấp 3, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nam

2.

Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 24/10/1984 tại Hải Phòng

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng - Giấy khai sinh số 72 ngày 21/5/1997

Hiện trú tại: Flat 3, 21 Floor, Block B, Yue Cheong House, Yue Ming Court, Tseung Ming Road, Tseung Kwan O, Hồng Kông

Hộ chiếu số N1469747 do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông cấp ngày 03/6/2011

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm Đầu Cầu, xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nữ

 

3.

Tô Thị Tiệp, sinh ngày 18/7/1978 tại Hải Phòng

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Đồng Bài, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng - Giấy khai sinh số 34 ngày 23/12/2011

Hiện trú tại: Floor 13, Flat 1319, Oi Man Estate, Shun Man House, Kowloon, Hồng Kông

Hộ chiếu số N1770224 do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông cấp ngày 22/3/2016

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu Cầu Trắng, thôn Minh Khai, xã Đại Yên, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

 

 

4.

Trần Đỗ Giáng My, sinh ngày 25/02/2001 tại Hải Dương

Nơi đăng ký khai sinh: UBND thị trấn Kinh Môn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương - Giấy khai sinh số 22 ngày 12/3/2001

Hiện trú tại: Rm 802, 8/F, Lung Cheong House, Lower Wong Tai Sin Estate, Kowloon, Hồng Kông

Hộ chiếu số N1981312 do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông cấp ngày 04/10/2019

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 5 Lý Văn Phúc, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nữ

 

5.

Vũ Thị Luyến, sinh ngày 21/7/1979 tại Hải Phòng

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng - Giấy khai sinh số 43 ngày 25/3/2016

Hiện trú tại: Flat 713, 7/F Fook Tsui House, Wan Tsui Estate, Chai Wan, Hồng Kông

Hộ chiếu số N1837359 do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông cấp ngày 26/4/2017

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Giới tính: Nữ