Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 606/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 82/TTr-CP ngày 10/3/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 47 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀN QUỐC ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 606/QĐ-CTN ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch nước)

1.

Đồng Thu Phương, sinh ngày 06/11/2008 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 302, 314-28 Saman-ro, Kimhae-si, Gyungnam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường An Dương, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nữ

2.

Vũ Tuấn Anh, sinh ngày 19/11/2001 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: 301 Ho, 25Ongnim 3-gil, Irun-myeon, Geoje-si, Gyeongsangnam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

Giới tính: Nam

 

3.

Lê Văn Huy, sinh ngày 28/8/1989 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 1804-15, 201, Jeongwang-dong, Siheung-si, Gyeonggi-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Quất Động, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội

Giới tính: Nam

 

4.

Lê Quỳnh Hoa, sinh ngày 10/5/2016 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: 1804-15, 201, Jeongwang-dong, Siheung-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

 

5.

Nguyễn Thị Quyên, sinh ngày 31/12/1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: (Yongho1dong, Yeongjinjutaek A) 205ho, Adong, 51 Dongmyeong-ro105beongil, Nam-gu, Busan-si

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường An Hưng, quận An Dương, TP.Hải Phòng

Giới tính: Nữ

 

6.

Đỗ Mạnh Thuần, sinh ngày 07/6/2006 tại Hải Dương

Hiện trú tại: 3 (Sam Jeong-dong) 733 beon-gil, Pyeong cheo-ro, Bucheon-si, Gyeonggi-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nam

 

 

 

7.

Nguyễn Thị Minh Thuyền, sinh ngày 02/02/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: 950, Namchon-ri, Oksan-myeon, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: TT Cái Vồn, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long 

Giới tính: Nữ

 

8.

Lê Thị Phương Thảo, sinh ngày 19/6/2010 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: 112dong 404ho, Jungan-ro 21, Hungtoek-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Nam Hòa, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh 

Giới tính: Nữ

 

9.

Nguyễn Lee Kang Joon, sinh ngày 12/10/2016 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: 102, 20-1 Gangnam-ro, Seogu, Inchoen 

Giới tính: Nam

 

10.

Đinh Quang Tùng, sinh ngày 20/7/2000 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: Deoksan-myeon Yesan-gun Chungcheongnam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Phan Thiết, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Giới tính: Nam

 

11.

Đỗ Hải Đăng, sinh ngày 24/10/2018 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: 1472-34 Gyeongchungdae-ro, Ganam-eup, Yeoju-si, Gyeonggi-do 

Giới tính: Nam

 

12.

Nguyễn Thị Hồng Cẩm, sinh ngày 12/5/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: 8-1, Seonju-gil, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Phước Long Thọ, huyện Long Đất, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

 

 

13.

Trần Thị Thu Chi, sinh ngày 28/5/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Maehwa-dong, Siheung-si, Gyeonggi-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Hiệp Cường, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai 

Giới tính: Nữ

 

14.

Nguyễn Vũ Hoài Phong, sinh ngày 22/3/2002 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: 42 Thokeamjung-ro, Michuhol-gu, Incheon-si

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

Giới tính: Nam

 

15.

Phạm Quỳnh Anh, sinh ngày 19/5/2015 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: 28 Yeosul2gil Poseung-eup Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

 

16.

Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 17/02/1998 tại Hải Dương

Hiện trú tại: 244-3, Imun-dong, Dongdaemun, Seoul

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Kim Anh, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

 

 

17.

Đỗ Thu Hiền, sinh ngày 16/8/2000 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 3, Bukbu-ro, Jangheung-eup, Jangheung-gun, Jeollanam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP.Hải Phòng 

Giới tính: Nữ

 

18.

Thị Ngọc Hương, sinh ngày 12/7/1986 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: 110-17, Biryong-ro, Hwado-eup, Namyangju-si, Gyeonggi-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Thới Quản, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang

Giới tính: Nữ

 

19.

Lê Thị Hồng Nhung, sinh ngày 11/3/1998 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: 355 Nogok-ri, Jangsu-eup, Jangsu-gun, Jeollabuk-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

 

20.

Nguyễn Huy Hoàng, sinh ngày 26/11/2018 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: 88 Handul1ro, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do

Giới tính: Nam

 

 

21.

Trần Thảo Anh, sinh ngày 10/7/2000 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 115 dong 101ho, 755-41 Gobong-ro, Paju-si, Gyeonggi-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Đồng Xuân, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội

Giới tính: Nam

 

22.

Nguyễn Thị Giàu, sinh ngày 01/01/1986 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: 268, Bupyeong-daero, Bupyeong-gu, Incheon

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Thạnh Phước, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

Giới tính: Nữ

 

23.

Vũ Thị Hà, sinh ngày 14/10/1987 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: 1003, the Widpdaim, 1761-9, Geomo-dong, Siheung-si, Gyunggi

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Hoàng Tân, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

 

24.

Nguyễn Thì Hương, sinh ngày 05/7/2012 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: 3, Namsanpyeong-2gil, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

 

 

25.

Trần Thanh Nguyên, sinh ngày 02/4/2012 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: 41, Jakgwaedeul-gil, Samnam-myeon, Ulju-gun, Ulsan-si

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

 

26.

Huỳnh Kim Trúc Lan, sinh ngày 31/5/2018 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 248, Leechon-ro, Yongsan-gu, Seoul

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

 

27.

Nguyễn Hạnh Đào, sinh ngày 24/3/1986 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Jeongwang-dong Siheung-si Gyeonggi-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Khánh Bình Bông, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Giới tính: Nữ

 

28.

Lưu Anh Thư, sinh ngày 28/11/2018 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: 376 Gyeongin-ro, Bucheon-si, Gyoenggi-do

Giới tính: Nữ

 

29.

Lê Thị Nhẫn, sinh ngày 08/10/2005 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 210-25, Yujeon-gil, Jungdong-myeon, Yeongwol-gun, Gangwon-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã An Hòa, huyện An Dương, TP.Hải Phòng

Giới tính: Nữ

30.

Lê Ngọc Thủy Tiên, sinh ngày 11/01/2012 tại Ninh Thuận

Hiện trú tại: 9-13 (Sinhyung-dong) Danri-ro 16 beongil Sujeong-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Đô Vinh, TP. Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Giới tính: Nữ

 

31.

Kiều Hoàng Phú, sinh ngày 19/10/1999 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: 502, 103dong, 19, Gosan-ro, Seo-gu, Incheon

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 118 Lê Lai, phường 3, TP. Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Giới tính: Nam

 

32.

Nguyễn Văn Tuấn, sinh ngày 24/4/1984 tại Nghệ An

Hiện trú tại: 100, Hwahap-ro 147beongil, Gwangjeok-myeon, Yangju-si, Gyeonggi-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

Giới tính: Nam

 

33.

Lại Thị Cẩm Tiên, sinh ngày 10/02/1999 tại An Giang

Hiện trú tại: 201 ho (Ssangmun-dong, hansolbilla) Nohae-ro 54 gil 42, Dobong-gu, Seoul

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 117/9/3A khu phố 3, đường Hồ Văn Long, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

 

34.

Nguyễn Thị Bích Nga, sinh ngày 04/5/1989 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Sinwha art billa 101 (1066-6) Sukuro 1 st, Danwonku, Gyeonggi-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 77 Trần Bình Trọng, khu 6, phường Phước Lộc, Thị Xã La Gi, tỉnh Bình Thuận

Giới tính: Nữ

 

35.

Nguyễn Minh Sơn, sinh ngày 13/09/1999 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: 388-18 Yeong ha dong, Jangan gu, Suwon-si, Gyeonggi-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Lê Ninh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nam

 

36.

Đặng Thị Tím, sinh ngày 31/12/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 62 Baekgu 3-gil, Baekgu-myeon, Gimje-si, Jeollabuk-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ

Giới tính: Nữ

 

37.

Trịnh Huỳnh Như, sinh ngày 07/9/2001 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: 707, Daejeong-ro 131-101 dong, Seongsan-gu, Changwon-si

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Giới tính: Nữ

 

38.

Nguyễn Thị Hồng Ngọc, sinh ngày 01/02/2003 tại Hải Dương

Hiện trú tại: 194 Hyeongjegogae-ro, Sinyang-myeon, Yesan-gun, Chungcheongnam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

 

39.

Lee Vĩnh Kỳ, sinh ngày 04/6/2018 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 27, Hangang-daero 21ga-gil, Yongsan-gu, Seoul

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nam

 

40.

Luyện Huy Bảo Lâm, sinh ngày 06/3/2013 tại Hải Dương

Hiện trú tại: 102Ho, 52 Yeongok-ro 1 beon-gil, Bucheon-si, Gyeonggi-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nam

 

41.

Nguyễn Ngọc Soan, sinh ngày 12/5/1993 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 502, 114 dong, 25 Hobuk-gil, Gwangyang-eup, Gwangyang-si, Jeollanam-do,

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Tân Thuận, huyện Châu Thành, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

 

42.

Đoàn Thanh Bình, sinh ngày 26/11/2002 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: 54 Saetgol-ro, 9 Beol-gil, Jung-gu, Incheon

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Giới tính: Nam

 

43.

Đoàn Thị Thủy, sinh ngày 25/4/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 692, Won-ri, Ohchoen-eup, Nam-gu, Pohang-si

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nữ

 

44.

Thạch Huyền Trang, sinh ngày 30/6/1987 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: 71-2 Bongyang-gil, Dolsan-eup, Yeosu-si, Jeollanam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phước Trung, xã Vĩnh Thuận, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang

Giới tính: Nữ

 

45.

Nguyễn Thị Thanh Kiều, sinh ngày 11/7/1999 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 24-18 Sangam-dong, Unam-myeon, Imsil-gun, Jeollabuk-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: TT Nàng Mau, TP.Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

 

46.

Lai Hồng Minh, sinh ngày 17/5/2002 tại Đắk Lắk

Hiện trú tại: 75, Yeouidaebang-ro 22na-gil, Dongjak-gu, Seoul

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Tân Hòa, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Giới tính: Nữ

 

47.

Bùi Thị Lệ, sinh ngày 01/3/1991 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: 48-11 Idong-ro, Buk-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Xuân Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

Giới tính: Nữ