Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 649/TTr-CP ngày 09/12/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 62 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀN QUỐC ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 17/QĐ-CTN ngày 03 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch nước)

1.

Nguyễn Thị Hà, sinh ngày 01/01/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 202, 19-6beonji, Waryong-ro 4gil, Dalseo-gu, Daegu-si

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Long Phú, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

 

2.

Đinh Khắc Khánh Duy, sinh ngày 23/9/2007 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Laingwangjang Apt., 105-805, 103, Bongseonjungang-ro, Nam-gu, Gwangju-si

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nam

 

3.

Trương Thị Đào, sinh ngày 01/02/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 11-1, 26 Beongil, Champan-ro, Dong-gu, Gwangjugwangyeok-si

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Thới Quan, Thới Lai, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

 

4.

Oh Lê Hiền, sinh ngày 07/02/2014 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: 231-1, Samhojungang-ro, Samho-eup, Yeongam-gun, Jeollanam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Dị Sử, Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Giới tính: Nữ

 

5.

Lưu Vũ Khánh Băng, sinh ngày 23/12/2010 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: 458beonji, Anyang-dong, Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: tổ 20 Tuần Châu, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

 

6.

Vũ Trọng Tuấn Nam, sinh ngày 30/01/2012 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 402Ho, Dusanbilla, 195-9 Seongju-ro, Bucheon-si, Gyeonggi-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nam

 

 

7.

Phạm Duy Khang, sinh ngày 28/7/2009 tại Hải Dương

Hiện trú tại: 25, Surisan-ro 18beon-gil, Manan-gu, Anyang-si,  Gyeonggi-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nam

 

8.

Bùi Bảo An, sinh ngày 07/12/2012 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 11, Gonghwabuk 8-gil, Yeosu-si, Jeollanam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Minh Tân, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Giới tính: Nam

 

9.

Trần Thị Ngọc Thu, sinh ngày 24/4/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: 70-1, Samjak-ro 108beon-gil, Bucheon-si, Gyeonggi-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

 

10.

Đặng Thị Kim Chi, sinh ngày 26/11/2016 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: 94-5 Amichojang-ro, Seo-gu, Busan

Giới tính: Nữ

 

11.

Lam Thị Thắm, sinh ngày 09/10/1999 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: 904-506dong, Hanoul Maeul, Hanoul84gil, Paju-si, Gyeonggi-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Minh Thành, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

 

12.

Phạm Tiến Đại, sinh ngày 13/12/2012 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 580-22, Seokjeong-ro, Namdong-gu, Incheon-si

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nam

 

13.

Lee Ri Ga, sinh ngày 12/11/2018 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: 214, Samyul-ri, Hupo-myeon, Uljin-gun, Gyeongsangbuk-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: thị trấn Bình Tân, huyện La Gi, tỉnh Bình Thuận

Giới tính: Nữ

 

14.

Nguyễn Hoàng Hà, sinh ngày 31/7/2005 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: 13, Cheonja-ro, Jihae-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Yên Giang, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh

Giới tính: Nam

 

15.

Trần Quỳnh Như, sinh ngày 16/12/2010 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: 4/14 Jeongwangchoenro 375beongil, Siheung-si, Gyeonggi-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

 

16.

Đỗ Văn Minh Hoàng, sinh ngày 25/3/2004 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 15 Mongnyeon-ro, Gwangsan-gu, Gwangju

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nam

 

17.

Lê Nhật Anh, sinh ngày 20/6/2006 tại Hà Nội

Hiện trú tại: # 659 Guam-ri, Dongbok-myeon, Hwasun-gun, Jeollanam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Giới tính: Nữ

 

18.

Hà Gia Bảo, sinh ngày 01/10/2012 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: 419-7, Hwangryang-ro, Myuryang-myeon, Yeonggwang-gun, Jeollaman-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: thị trấn Đu, Phú Lương, Thái Nguyên

Giới tính: Nam

19.

Lee Việt Trung, sinh ngày 07/9/2015 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: 27-4, 5 Iljang-gil, Jeongseon-eup, Jeongseon-gun, Kangwon-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Giới tính: Nam

 

20.

Hoàng Bảo Ngọc, sinh ngày 21/5/2015 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 11, Pyungjang 7 gil, Waegwan-eup, Chilgok-gun, Gyungbuk

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Kiền Bái, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Giới tính: Nữ

 

21.

Đỗ Linh San, sinh ngày 06/6/2016 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: 194-7, Dopyeong-ri, Chowol-eup, Gwangju-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

 

22.

Hoàng Thị Mai, sinh ngày 08/12/2010 tại Hải Dương

Hiện trú tại: 77-1, Wongeumgok-gil, Gongsan-myeon, Naju-si

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Bình Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

 

23.

Phạm Anh Đức, sinh ngày 04/01/2005 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: 9, Seongsim-ro 66beon-gil, Chungcheon-si, Gangwon-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Giới tính: Nam

 

 

24.

Hoàng Yến Vy, sinh ngày 15/9/2004 tại Hải Dương

Hiện trú tại: # 2192 Goseong-ri, Seongsan-eup, Seogwipo-si, Jeju-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 4/55 Tuy Hòa, Trần Phú, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

 

25.

Trần Thị Thu Thủy, sinh ngày 19/02/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 3-1 Uibyeong-ro 17gil, Uiryeong-eup, Uiryeong-gun, Gyeongsangnam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Long Tuyền, Bình Thủy, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

 

26.

Nguyễn Thiên Ân, sinh ngày 17/7/2017 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: 201, 31 dong, 41, Geumho-ro, Gwangyang-si, Jeollanam-do

Giới tính: Nữ

 

27.

Lê Quốc Việt, sinh ngày 23/5/2008 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: # 675 Yucheon-ri, Sanam-myeon, Sancheon-si,  Gyeongsangnam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 30 Tân Phú, phường Tân Dân, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Giới tính: Nam

 

28.

Đinh Thị Bảo Ngọc, sinh ngày 29/6/2011 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: # 299 Dongbong-ri, Wanggung-myeon, Iksan-si, Jeollabuk-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Vĩnh Tiến, Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình

Giới tính: Nữ

 

29.

Phạm Thị Diệu, sinh ngày 09/7/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: # 925 Wansan-dong, Yeongcheon-si, Gyeongsangbuk-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

 

30.

Phạm Ngọc Hân, sinh ngày 10/3/2015 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: 402ho, Jung angro 5beongil 10-8, Ohi-do, Siheung-si, Gyeonggi-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Bửu Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

 

31.

Dương Thị Diệu Linh, sinh ngày 16/5/2011 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: # 835 Uiam-ri, Samgi-myeon, Gokseong-gun, Jeollanam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nữ

 

32.

Nguyễn Gia An, sinh ngày 15/8/2007 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 101ho, 102dong, 12-13, Opo-ro498beon-gil, Opo-eup, Gwangju-si, Gyeonggi-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Kiền Bái, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Giới tính: Nam

 

33.

An Thu Huyền, sinh ngày 03/12/2018 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: 674-20, Eungam 3 dong, 3 6 gil, Gajoa-ro, Eunpyung-gu

Giới tính: Nữ

 

34.

Nguyễn Thị Chúc Linh, sinh ngày 04/7/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 201, 55 Gwahakmaeul-ro 4 gil, Gui-myeon, Dalseong-gu, Daegu-si

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Vị Thanh, Vị Thủy, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

 

 

35.

Phùng Thị Trang, sinh ngày 10/10/2004 tại Hải Dương

Hiện trú tại: 59, Joongang-ro3-ga, Gunsan-si, Jeollabuk-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

 

36.

Nguyễn Tuyết Vy, sinh ngày 16/10/2017 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: #10-1, Muhak-ro 20ga-gil, Dongdaemun-gu, Seoul

Giới tính: Nữ

 

37.

Đỗ Khang, sinh ngày 16/5/2012 tại Bến Tre

Hiện trú tại: 703, Changshin-dong, Jongno-gu, Seoul-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường 2, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

 

38.

Lương Quỳnh Trang, sinh ngày 24/3/2009 tại Hải Dương

Hiện trú tại: 16-14, Jinjudae-ro 1148beon-gil, Jinju-si, Gyeongsangnam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Quang Trung, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

 

39.

Nguyễn Thị Mỹ Linh, sinh ngày 26/9/1988 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 19-21 Wooljuk-ro 2 gil, Gunnam-myeon, Yeonggwang-gun, Jeollanam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

 

40.

Đinh Văn Cường, sinh ngày 07/3/2007 tại Hải Dương

Hiện trú tại: 200, Nambu-ro, Dangjin-si, Chungcheongnam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Kim Tân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nam

 

41.

Nguyễn Thị Trâm Anh, sinh ngày 05/02/2001 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 53-1 Beonyeong-ro, Yeongju-si, Gyeongsangbuk-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Phù Long, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nữ

 

42.

Đàm Thị Tố Uyên, sinh ngày 23/01/2006 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 15-151, Pyeonghyeon-ro 173beon-gil, Namhae-eup,  Gyeongsangnam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nữ

 

43.

Trần Minh Tự, sinh ngày 16/9/1998 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: No 9-1 Seochang-dong 5 gil, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nam

 

44.

Bùi Ngọc Chầm, sinh ngày 02/02/1984 tại Cà Mau

Hiện trú tại: 5-4 Golma-gil, Oksan-myeon, Uiseong-gun, Gyeongsangbuk-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

 

45.

Kim Su An, sinh ngày 22/10/2016 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: 13-9 Ganseok-ro, 50 Beon-gil, Namdong, Incheon

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Sông Thao, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nam

 

46.

Tống Bá Tuấn Anh, sinh ngày 26/4/2018 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: 111, Hallaru-ro 477beon-gil, Michuhol-gu, Incheon-si

Giới tính: Nam

 

47.

Tống Ngọc Diệp, sinh ngày 14/11/2011 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 111, Hallaru-ro 477beon-gil, Michuhol-gu, Incheon-si

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Tiên Phong, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội

Giới tính: Nữ

 

48.

Lê Mỹ Diền, sinh ngày 01/01/1984 tại Cà Mau

Hiện trú tại: 36-36, Yongso-gil, Masan-myeon, Haenam-gun, Jeollanam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Tân Phong, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

 

49.

Đoàn Văn Lân, sinh ngày 21/9/2006 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 803, 102 dong, 16, Bokhyun 3 gil, Ohchang-eup,  Choengwon-gu, Choengjusi, Chungbuk

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nam

 

50.

Phạm Lâm Xuân, sinh ngày 19/02/2008 tại Hải Dương

Hiện trú tại: 16-1, Gyeyangdae-ro 194beongil, Gyeyang-gu, Inchoengwangyeok-si

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Long Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

 

51.

Phạm Vũ Khánh Linh, sinh ngày 04/6/2004 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 788Beonji, Sasong-ri, Dong-myeon, Yangsan-si,  Gyeongsangnam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội

Giới tính: Nữ

 

52.

Nguyễn Chúc Duyên, sinh ngày 29/6/1991 tại Cà Mau

Hiện trú tại: # 253 Danggam-dong, Busanjin-gu, Busan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau

Giới tính: Nữ

 

53.

Vũ Thị Loan, sinh ngày 09/02/1989 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: 69 Sangmacheon-ro 45beongil, Yeonje-gu, Busan-si

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Giới tính: Nữ

 

54.

Hoàng Anh Tuấn, sinh ngày 30/7/2005 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 337 Shinkil-dong, Youngdungpo-gu, Seoul

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Anh Dũng, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nam

 

 

55.

Lee Si A, sinh ngày 28/8/2014 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Hengjeong-ri 451-1, Hangnam-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 132 Khóm 10, phường 6, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Giới tính: Nữ

 

56.

Phạm Hoàng Linh, sinh ngày 02/4/2005 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: 196-4 Wanju-ro, Yongjin-eup, Wanju-gun, Jeollabuk-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

 

57.

Hồ Nguyễn Hữu Lộc, sinh ngày 24/02/2011 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 131-18 Adong 102ho, Samgyo-ro, Samgyo-eup, Yoesan-gun, Chungnam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nam

 

58.

Kim Quốc Việt, sinh ngày 21/5/2018 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 537 Yaksu-ri, Bukha-myeon, Jangseong-gun, Jeollanam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Minh Tân, huyệnThủy Nguyên, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nam

 

59.

Lê Huy Hoàng, sinh ngày 27/10/2018 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: 34-4 Seommasil-gil, Shinyung-myeon, Youmcheon-si, Gyeongsangbuk-do

Giới tính: Nam

 

60.

Nguyễn Văn Hiên, sinh ngày 23/02/2019 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: 213, CC Ahju 2 Cha, 1731 Geomo-dong, Siheung-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nam

 

61.

Cao Thị Cẩm Ly, sinh ngày 08/9/2005 tại Hải Dương

Hiện trú tại: 124 Namgajwa-dong, Seodaemun-gu, Seoul

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Thất Tùng, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

 

62.

Nguyễn Ngọc Bích, sinh ngày 01/7/2007 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: 18-11 Gyeonghuigung 3na-gil, Jongno-gu, Seoul

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.

Giới tính: Nữ