Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 498/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP CHỐNG DỊCH ĐẶC THÙ TRONG THỜI GIAN CÓ DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP , ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp cách phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTG về phòng, chống dịch COVID-19

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 1311/TTr-CAT-PV01 (PC) ngày 06/4/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng các biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể:

1. Thực hiện cách ly toàn xã hội trên phạm vi toàn tỉnh theo nguyên tắc “gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh với tỉnh”, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết, cụ thể:

- Mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác.

- Các trường hợp khẩn cấp, như: cấp cứu, khám chữa bệnh; thiên tai, hỏa hoạn...

- Làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang; các nhà máy, cơ sở sản xuất, công trình giao thông, xây dựng và tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động nêu tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định này.

Trường hợp ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; không tập trung quá 02 người trở lên tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người.

2. Các nhà máy, cơ sở sản xuất, công trình giao thông, xây dựng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động, cụ thể:

Siêu thị tổng hợp (trừ dịch vụ vui chơi, ăn uống tại chỗ); trung tâm thương mại (gồm siêu thị tổng hợp như trên, bệnh viện); chợ dân sinh (gồm các gian hàng: lương thực, thực phẩm, rau hoa quả, đồ khô); các cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini (trừ dịch vụ ăn uống tại chỗ); các cửa hàng tạp hóa, kinh doanh hoa, quả, trái cây; cơ sở lưu trú du lịch; chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm, dược phẩm và vật tư y tế; khám, chữa bệnh; bưu chính viễn thông, truyền hình; các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm...), ngân hàng, kho bạc, thanh toán điện tử; dịch vụ bảo vệ; cửa hàng kinh doanh xăng, dầu, gas, khí đốt; dịch vụ cấp điện, cấp nước, vệ sinh môi trường; dịch vụ tang lễ, nghĩa trang, cơ sở cai nghiện, cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở giáo dục và dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa. Các cửa hàng, dịch vụ ăn uống chỉ được phép bán hàng qua mạng hoặc bán hàng mang về, giao hàng tận nơi cho khách, cấm phục vụ khách tại chỗ.

Người đứng đầu các cơ sở nêu trên chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch trong hoạt động, giao dịch, trong đó có các biện pháp:

- Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2 m giữa người với người; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư phòng, chống dịch, khử khuẩn theo quy định, khuyến cáo của cơ quan y tế;

- Yêu cầu người lao động khai báo y tế, tuân thủ các biện pháp hạn chế di chuyển, tiếp xúc, giao tiếp;

- Tạm dừng các hoạt động không cấp bách, giảm mức độ tập trung người lao động, người giao dịch khi mua bán;

- Tổ chức, quản lý chặt chẽ việc đưa đón người lao động (nếu có) đến nơi làm việc bảo đảm ngăn ngừa rủi ro lây nhiễm dịch bệnh.

Trường hợp không bảo đảm các yêu cầu nêu trên thì phải dừng hoạt động.

3. Những cơ sở kinh doanh, dịch vụ, ngành hàng không có trong danh mục nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này thì dừng hoạt động.

Không tổ chức các hoạt động tôn giáo tại các nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, chùa; các lễ hội tín ngưỡng dân gian.

Giao chính quyền địa phương, cơ quan y tế, lực lượng công an hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo pháp luật.

4. Dừng hoạt động vận chuyển của các chuyến vận tải hành khách cố định, liên tỉnh, nội tỉnh, các hoạt động vận tải hành khách của xe hợp đồng, xe du lịch, xe tắc xi, xe ôm, xe buýt tại địa phương, hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân và việc di chuyển từ địa bàn, khu vực này đến địa bàn, khu vực khác nếu người dân không có việc thật sự cần thiết như khoản 1 Điều 1 Quyết định này; dùng việc di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác, trừ các trường hợp vì lý do công vụ; xe đưa đón công nhân, chuyên gia, xe chở người cách ly (nhưng phải bảo đảm giãn cách và không quá 1/2 số người cho phép chở đối với mỗi loại xe); xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa, lương thực, thực phẩm, dược phẩm. Bảo đảm vận hành thông suốt việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất.

5. Phạm vi áp dụng: Trên địa bàn toàn tỉnh.

6. Thời gian áp dụng: Từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 15/4/2020.

Điều 2. Các Sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện Quyết định này; tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quyết định này được đăng tải trên hệ thống phát thanh, truyền hình, báo của tỉnh và hệ thống truyền thanh của huyện, xã trong thời gian 07 ngày liên tục, kể từ thời điểm ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân tại Điều 1; các cơ quan có tên tại Điều 2; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- BCĐQG phòng, chống dịch COVID-19;
- Văn phòng Chính phủ;
- V01 - Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PTTH Quảng Ngãi;
- VPUB: PCVP, các phòng N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, NCbdv104.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng