Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 445-BYT/QĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 1974 

 

QUYẾT ĐỊNH 

BAN HÀNH CÁC CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP ĐƯỢC BỒI DƯỠNG BẰNG HIỆN VẬT TRONG NGÀNH SẢN XUẤT DƯỢC

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 153-CP ngày 05-10-1961 của Hội đồng Chính Phủ quy định nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy Bộ Y tế;
Căn cứ Thông tư số 02-TTg ngày 09-01-1963 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho công nhân, viên chức nhà Nhà nước làm việc trong những ngành nghề đặc biệt có hại đến sức khỏe;
Được sự thỏa thuận của Bộ Lao động tại Công văn số 1193-LĐ/TL ngày 27-9-1974 về việc bồi dưỡng hiện vật cho công nhân sản xuất dược thuộc ngành y tế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Ban hành kèm quyết định này các chức danh bồi dưỡng hiện vật cho công nhân sản xuất dược ngành y tế và thi hành thống nhất trong toàn ngành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 1974.

Điều 2. Các chức danh và văn bản quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng tổ chức cán bộ, Giám đốc và Trưởng Ty các Sở, Ty y tế chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG

Vũ Công Thuyết

 

HỆ THỐNG HÓA

CÁC CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN ĐỘC HẠI ĐƯỢC BỒI DƯỠNG HIỆN VẬT CỦA CÔNG NHÂN SẢN XUẤT DƯỢC NGÀNH Y TẾ

 

TT

Chức danh nghề nghiệp

Điều kiện làm việc

1

2

3

 

Mức bồi dưỡng hiện vật giá 0,60đ/ngày

1

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

 

5

 

6

 

7

 

 

8

Sản xuất các loại axit độc, mạnh như HCl, H2SO4

Sản xuất các loại muối: sắt 3 Clorua Nasunfat, Tricanxiphốtphát kẽm clorua Bariclorua, Megiésunfat, sắt II sunfat, Bismuth sous nitrat.

Sản xuất Clorofoc

 

 

Sản xuất Rimifon

 

 

 

 

Xông dược liệu bằng phốtphua nhôm

 

Sản xuất Etoxyt

 

Điều chế axit camphosunfonic

 

 

Sản xuất ete

Chịu ảnh hưởng của các hơi độc Cl2H2SO4

Khi làm phản ứng chịu ảnh hưởng của các hơi độc Cl2, SO2, H2

 

 

Chịu ảnh hưởng của của clofoc, chất độc đối với thần kinh phản ứng từ gamma

Picolin là loại chất độc tác dụng với thuốc tím để tạo thành rimifon. Trong khi làm phản ứng chịu ảnh hưởng của chất độc gamma picolin và một số axit, kiềm mạnh.

Chịu ảnh hưởng của chất độc bảng A nhôm phốtphua.

Chịu ảnh hưởng của chất độc Anilin, Phénétidin, sunfua cacbon, Toluen.

Chịu ảnh hưởng của chất độc camphora anhyriccoxetic, H2SO4, Benzen.

Chịu ảnh hưởng của chất gây mê, độc đối với hệ thần kinh trung ương.

 

Mức bồi dưỡng hiện vật trị giá 0,45đ/ngày

1

 

2

3

 

4

 

5

 

 

6

Thu hồi Oxyt thủy ngân

 

Sản xuất clorat

Đốt lò hơi

 

Trộn, xay, rây, dập, đóng cá loại thuốc độc A, B, các loại KS tô mộc

Pha chế, đóng ống các loại thuốc tiêm độc AB

 

Sản xuất cao gan tiêm

Chịu ảnh hưởng của chất độc thủy ngân

Chịu ảnh hưởng của hơi độc Clo

Chịu ảnh hưởng của nhiệt độ cao và khí CO

Chịu ảnh hưởng của bụi hóa chất độc

 

Làm việc trong buồng kín vô trùng, nóng bức thiếu không khí và tiếp xúc với hóa chất độc

Làm việc trong buồng kín vô trùng, nóng bức thiếu không khí và tiếp xúc

 

7

 

 

8

 

9

 

10

 

11

12

13

 

14

 

15

 

Đóng hàn ống kháng sinh

 

 

Sản xuất Tecpin

 

Chiết xuất Neriolim, Holamin

 

Pha chế, bao viên lục thần hoàn

 

Xay, rây, chiết xuất mã tiền

Cô nhựa thuốc phiện và tách Mocphin

Xông dược liệu bằng lưu huỳnh

 

Sản xuất subtilis

 

Làm catgut 

với hóa chất độc

Làm việc trong buồng kín vô trùng, nóng bức thiếu không khí và tiếp xúc với hóa kháng sinh

Chịu ảnh hưởng của hơi độc H2SO4 và tinh dầu thông

Chịu ảnh hưởng của các axit mạnh và hóa chất độc

Chịu ảnh hưởng của chất độc thiêm tô và chu xa

Chịu ảnh hưởng của mã tiền

Chịu ảnh hưởng của thuốc phiện

 

Chịu ảnh hưởng của chất độc lưu huỳnh

Làm việc trong buồng kín tuyệt đối vô trùng rất nóng bức và thiếu không khí

Làm việc trong buồng kín vô trùng nóng bức và thiếu không khí

 

Mức bồi dưỡng hiện vật giá 0,30đ/ngày

1

2

3

 

4

5

 

6

 

7

 

8

 

9

10

 

11

 

12

13

Đóng dầu giun

Làm băng dính

Sản xuất thuốc trừ muỗi

 

Sản xuất amonium sunfat, amonium clorua

Sản xuất axit benzoic

 

Sản xuất Dextran

 

Sản xuất cồn etylic, cồn palmatin

 

Kéo ống tiêm bằng máy ở buồng tập trung nhiều máy

Bơm xăng và cất xăng trong hầm

Tôi chày cối có sử dụng nhân ngôn

 

Ủ ống, chọn ống, trước lò ủ 1 mét

 

Nấu cao thảo mộc, tô mộc cao xương.

Trộn, xây, rây, dập, đếm các loại viên quinin, paludrin, APC, nivaquin ephenan, nha đạm tử, sắt oxalat, ho long đờm

Sao thuốc nam, thuốc bắc

 

Sản xuất bari sunfat

 

Sản xuất talazon

Sản xuất anhyric phtalic

 

Nấu Phitin

 

Phản ứng dinatriphotphat

 

Hàn ống tiêm trong buồng kín thiếu không khí

Cấy nấm canxi gluconat

 

Pha chế các loại thuốc tiêm, buồng vô trùng

Sản xuất sirô máu bò

Ra vào lò xấy khi sấy thuốc

Cô sấy các loại hóa chất MgSO4, Na2SO4,ZnCL2, BaCl2

Hấp các loại thuốc tiêm, thuốc phủ tạng, kháng sinh

Chiết xuất dược liệu bằng cồn cao độ

Nhào trộn cồn cao độ với bột thuốc

Pha chế các loại rượu thuốc

Sản xuất dầu chuối (amylaxetat)

 

Tách Nicotin từ cao thuốc phiện

Tinh chế Novocain

 

Giai đoạn tạo muối Macampho

 

Bao tổng hợp Tetrahydropalmatin

 

Xay, rây, xấy bột tan, bột bổ kaolim, với soda nahica

Xay, rây các loại bột thuốc và dược liệu

Chịu ảnh hưởng của dầu giun (độc A)

Chịu ảnh hưởng của xăng cà crếp

Chịu ảnh hưởng của chất độc andhyric phtalic

Chịu ảnh hưởng của axit mạnh và kiềm mạnh

Làm việc trong điều kiện có mùi khai của nước đái bò gây chó chịu

Chịu ảnh hưởng của cồn cao độ ngột ngạt và say

Chịu ảnh hưởng của cồn cao độ ngột ngạt

Chịu ảnh hưởng của nhiệt độ cao, khí CO

Chịu ảnh hưởng của hơi xăng

Chịu ảnh hưởng của chất độc nhân ngôn

Chịu ảnh hưởng của nhiệt độ cao và khí CO

– nt –

Chịu ảnh hưởng của bụi hóa chất loại mạnh

 

14

 

15

 

16

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

23

24

25

26

 

27

28

29

30

 

31

32

 

33

 

34

 

35

 

36

 

 

Chịu ảnh hướng của nhiệt độ cao và khí CO

Chịu ảnh hưởng của H2SO4 và chất bari clorua

Chịu ảnh hưởng của axit và kiềm mạnh

Chịu ảnh hưởng của chất độc anhyric phtalic   

Chịu ảnh hưởng của nhiệt độ cao nóng và thường xuyên dầm dầu

Chịu ảnh hưởng của photphoric và kiềm mạnh

Chịu ảnh hưởng của nhiệt độ cao hơi xăng

Làm việc trong buồng vô trùng thiếu không khí

Làm việc  trong buồng vô trùng thiếu không khí

– nt –

Chịu ảnh hưởng của nhiệt độ cao

– nt –

 

Chịu ảnh hưởng của nhiệt độ cao, mùi khó chịu của các phủ tạng, kháng sinh

Chịu ảnh hưởng của cồn độ cao

Chịu ảnh hưởng hưởng của cồn cao độ

– nt –

Chịu ảnh hưởng của axit mạnh, cồn cao độ

– nt –

Chịu ảnh hưởng của chất độc Novocain
(Độc B)

Chịu ảnh hưởng của HCl cồn cao độ, nhiệt độ cao

Chịu ảnh hưởng của hơi axit độc và kiềm

Chịu ảnh hường của bụi hóa chất và nhiệt độ cao

Chịu ảnh hưởng của bụi thuốc và dược liệu

37

 

38

39

40

 

41

 

42

 

43

44

45

 

 

46

 

 

 

47

 

 

 

48

Cưa đập gạc hươu nai

 

Chiết xuất Rotondin

Pha chế đổ dầu cao sao vàng, dầu cửu long

Giai đoạn khử tạo chất trong quá trình sản xuất MgSO4, Etoxyt, FeSO4, sắt Oxalat

Cán ép luyện cao su, áp nút cao su

 

Vận hành mày Dion 6

 

Lấy khí CO2

Phản ứng tạo sắt II sunfat

Bao viên thuốc

 

 

Phơi, sấy, chải mốc dược liệu ở các kho tập trung khối lượng lớn

 

 

 

Bảo quản khối lượng thuốc lớn bằng vôi

 

 

 

Cất nước trong buồng hẹp tập trung nhiều máy ở xí nghiệp dược phẩm II Hà Nội

Chịu ảnh hưởng của mùi hôi thối của xương động vật

Chịu ảnh hưởng của axit kiềm

Chịu ảnh hưởng của các loại tinh dầu ngột ngạt khó chịu

Chịu ảnh hưởng của các hơi axit và kiềm bay lên

 

Chịu ảnh hưởng của mùi hôi cao su và nhiệt độ cao

Chịu ảnh hưởng của hơi axit mạnh và kiềm mạnh

Chịu ảnh hưởng của khi CO2

Chịu ảnh hưởng của H2SO4

Chịu ảnh hưởng của nhiệt độ cao và chấn động của bộ phận cơ khí của nơi bao

Thường xuyên chịu ảnh hưởng của bụi mốc vì khối lượng dược liệu làm tới hàng tấn, mặt khác thì làm việc ngoài trời để đảo dược liệu vừa nóng lại vừa hít bụi ngột ngạt khó chịu

Vôi sau khi sấy thuốc, hút nước thải ra, công nhân trực tiếp phải xúc vôi từ những tủ hoặc thùng, túi lớn bụi vôi xốc vào gây khó thở ngột ngạt tác hại đến phổi

Chịu ảnh hưởng của nhiệt độ quá cao