Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 2850/QĐ-UBND

Vinh, ngày 07 tháng 08 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ CÁC LĨNH VỰC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, THU HÚT  NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO 6 THÁNG CUỐI NĂM 2007 VÀ NĂM 2008

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26/02/1998 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 29/04/2003;
Căn cứ Nghị quyết số 169/2006/NQ-HĐND kỳ họp thứ 8 - khoá XV ngày 15/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An;
Căn cứ quyết định số 30/2007/QĐ-UBND ngày 09/4/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nghệ An giao đoạn 2007 – 2010;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 295/TTr-SNV ngày 26 tháng 6 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố các lĩnh vực thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nghệ An 6 tháng cuối năm 2007 và năm 2008:

1. Xây dựng cầu đường - dân dụng - công nghiệp, vật liệu xây dựng, kiến trúc, quy hoạch đô thị; công nghệ hoá thực phẩm, điện tử, quản lý điện, điện công nghiệp, quản lý và khai thác khoáng sản; cơ khí động lực, cơ khí chế tạo; đo lường, điều khiển tự động hoá, công nghệ xử lý môi trường; quản lý đất đai, đo đạc, trắc địa bản đồ; bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, tin học;

2. Chăn nuôi, thú y, trồng trọt; nuôi trồng, khai thác, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản; lâm sinh, quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên rừng; thuỷ lợi, cấp thoát nước, bảo quản và chế biến sau thu hoạch;

3. Y, dược; văn hoá (múa, thông tin thư viện, biên kịch, đạo diễn, mỹ thuật, âm nhạc, bảo tàng, văn hoá quần chúng); huấn luyện viên bóng đá - bóng chuyền - điền kinh - võ; sư phạm dạy nghề (điện, công nghệ);

4. Quản trị kinh doanh du lịch; quản lý cơ sở lưu trú, đầu tư du lịch; hướng dẫn viên du lịch, Marketting, thương mại điện tử, tiếng Anh thương mại; kinh tế tài chính, kinh tế đối ngoại, kinh tế phát triển, kinh tế nông nghiệp, kinh tế xây dựng, kinh tế lao động;

5. Luật kinh tế, luật tư pháp và hành chính Nhà nước.

(Nhu cầu và số lượng thu hút có danh sách kèm theo)

Điều 2. Báo Nghệ An, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Trung tâm Công báo và Trung tâm Công nghệ thông tin có trách nhiệm công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng các lĩnh vực quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, các đơn vị trực thuộc và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Đình Trạc

 


UBND TỈNH NGHỆ AN NHU CẦU THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO 6 THÁNG CUỐI NĂM 2007 VÀ NĂM 2008
(Kèm theo Quyết định số: 2850/QĐ-UBND ngày 07/8/2007 của UBND tỉnh Nghệ An)

A. NHU CẦU THU HÚT GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ, TIẾN SỸ, THẠC SỸ, SINH VIÊN TỐT NGHIỆP LOẠI GIỎI VỀ TỈNH CÔNG TÁC

TT

Đơn vị

Trình độ

Chuyên ngành đào tạo

Trường đào tạo

Số lượng

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

I

Sở Xây dựng

 

 

 

 

 

1

Cơ quan Sở

Tiến sỹ

Xây dựng

ĐH Xây dựng;

ĐH Kiến trúc

01

 

Thạc sỹ

Xây dựng

01

 

Kiến trúc

01

 

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi, thạc sỹ, tiến sỹ

Xây dựng

03

 

Vật liệu xây dựng

01

 

Kinh tế xây dựng

01

 

Kiến trúc

02

 

2

Viện Quy hoạch – Kiến trúc xây dựng

Thạc sỹ

Cấp thoát nước

ĐH Xây dựng;

ĐH Kiến trúc

01

 

Trắc địa bản đồ

ĐH Mỏ - Địa chất

01

 

II

Sở Giao thông - V. tải

(Cơ quan Sở và Ban quản lý dự án Giao thông)

Thạc sỹ

Xây dựng cầu đường

ĐH Xây dựng Hà Nội; ĐH Giao thông - Vận tải Hà Nội

03

 

Tài chính

Học viện Tài chính Hà Nội

01

 

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi

Xây dựng cầu đường bộ

ĐH giao thông - Vận tải, ĐH Xây dựng Hà Nội

05

 

Công nghệ thông tin

ĐH Bách khoa HN

02

 

III

Sở Khoa học - Công nghệ

 

 

 

 

1

Cơ quan Sở

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi, thạc sỹ, tiến sỹ

Ngành Y;

Đại học Y Hà nội

01

 

Công nghệ xử lý môi trường;

ĐH Bách khoa Hà nội

01

 

Cơ khí;

ĐH Bách khoa Hà nội

01

 

Nông nghiệp;

ĐH Nông nghiệp I

01

 

Lâm nghiệp;

ĐH Lâm nghiệp

01

 

2

Chi cục Đo lường chất lượng

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi, thạc sỹ, tiến sỹ

Đo lường, điều khiển tự động hoá, cơ khí

ĐH Bách khoa Hà nội

04

 

3

Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi, thạc sỹ, tiến sỹ

Công nghệ thông tin

ĐH Bách khoa Hà nội

02

 

IV

Sở Bưu chính - Viễn thông

 

 

 

 

1

Cơ quan sở

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi, thạc sỹ, tiến sỹ

Công nghệ thông tin; viễn thông

Học viện Bưu chính, Viễn thông; ĐH Bách khoa Hà nội; ĐH Huế; ĐH Vinh; Đại học KHTH - ĐHQG Hà Nội

05

 

2

Trung tâm công nghệ thông tin

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi, thạc sỹ, tiến sỹ

Công nghệ thông tin

05

 

V

Sở Nông nghiệp và PTNT

 

 

 

 

1

Cơ quan Sở

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi, thạc sỹ, tiến sỹ

Tài chính kế toán

 

01

 

Thuỷ lợi

 

02

 

Trồng trọt

 

01

Nam

Lâm nghiệp

 

02

Nam

Chăn nuôi thú y

 

01

Nam

2

BQL Rừng phòng hộ Con cuông

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi, thạc sỹ, tiến sỹ

Tài chính kế toán

 

01

 

3

Trung tâm giống cây trồng

Thạc sỹ

Trồng trọt

 

01

Nam

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi

Quản trị kinh doanh

 

01

Nam

4

Đoàn quy hoạch Nông nghiệp và Thuỷ lợi

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi, thạc sỹ, tiến sỹ

Thuỷ nông

 

01

 

5

Chi cục Thuỷ lợi

Thạc sỹ

Công trình thuỷ lợi

 

01

Nam

SINHinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi

Công trình thuỷ lợi

 

01

Nam

6

Chi cục HTX nông nghiệp và PTNT

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi, thạc sỹ, tiến sỹ

Xây dựng cơ bản

 

01

 

7

Chi cục lâm nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi, thạc sỹ, tiến sỹ

Lâm nghiệp

 

03

Nam

8

Chi cục kiểm lâm

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi, thạc sỹ, tiến sỹ

Quản lý, bảo vệ tài nguyên Rừng

 

04

Nam

Lâm học

 

02

Nam

9

Chi cục PC bão lụt và QL đê điều

Thạc sỹ

Thuỷ lợi

 

02

Nam

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi, thạc sỹ, tiến sỹ

Thuỷ lợi

 

02

Nam

10

Trung tâm giống chăn nuôi

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi, thạc sỹ, tiến sỹ

Chăn nuôi

 

02

Nam

11

Chi cục bảo vệ thực vật

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi, thạc sỹ, tiến sỹ

Bảo vệ thực vật

 

02

Nam

12

Trung tâm khuyến nông, khuyến lâm

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi, thạc sỹ, tiến sỹ

Lâm nghiệp

 

01

Nam

13

BQL Rừng phòng hộ Kỳ sơn

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi, thạc sỹ, tiến sỹ

Lâm sinh

 

02

Nam

VI

Sở Thuỷ sản

 

 

 

 

 

1

Cơ quan Sở

Thạc sỹ

Nuôi trồng thuỷ sản

 

01

 

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi

Nuôi trồng thuỷ sản

 

01

 

2

Trung tâm giống thuỷ sản

Thạc sỹ

Nuôi trồng thuỷ sản

 

01

 

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi

Nuôi trồng thuỷ sản

 

01

 

VII

Sở Du Lịch

 

 

 

 

 

1

Cơ quan Sở

Tiến sỹ

Quản trị kinh doanh du lịch

 

01

 

Thạc sỹ

Quản lý cơ sở lưu trú

 

01

 

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi

Quản lý khu, điểm lưu trú

 

01

 

Thạc sỹ

Lịch sử

 

2

Trung tâm xúc tiến du lịch

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi, thạc sỹ, tiến sỹ

Du lịch, quản lý đầu tư, marketting du lịch

 

02

 

VIII

Sở Thương mại

 

 

 

 

 

1

Cơ quan Sở

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi, thạc sỹ, tiến sỹ

Kinh tế đối ngoại

Đại học Ngoại thương

01

ưu tiên nam

2

Trung tâm xúc tiến thương mại

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi, thạc sỹ, tiến sỹ

Tiếng Anh thương mại

Đại học Ngoại thương

01

3

Chi cục quản lý thị trường

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi, thạc sỹ, tiến sỹ

Kinh tế đối ngoại

Đại học Ngoại thương

01

IX

Sở Thể dục Thể thao

 

 

 

 

1

Cơ quan Sở

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi, thạc sỹ, tiến sỹ

Tin học

 

01

 

2

Trung tâm đào tạo huấn luyện TDTT

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi, thạc sỹ, tiến sỹ

Thể dục thể thao

Đại học Thể dục Thể thao Trung ương I, II, III

03

 

3

Trung tâm thi đấu và dịch vụ Thể thao

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi, thạc sỹ, tiến sỹ

Thể dục thể thao

Đại học Thể dục thể thao Trung ương I, II, III

01

 

X

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

 

 

 

1

Cơ quan Sở

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi, thạc sỹ, tiến sỹ

Kế toán,

Học viện Tài chính

01

 

Điện

ĐH Sư phạm kỹ thuật; ĐH Kỹ thuật công nghiệp

01

 

Cơ khí

01

 

2

Trường trung cấp nghề tiểu thủ CN

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi, thạc sỹ, tiến sỹ

Chạm, khắc mỹ nghệ; may, thêu công nghiệp

 

03

 

3

Trường trung cấp Du lịch và T. mại

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi, thạc sỹ, tiến sỹ

Kinh tế, Thương mại; Du lịch

 

03

 

4

Trường trung cấp nghề Nông – Công nghiệp Phủ Quỳ

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi, thạc sỹ, tiến sỹ

Nông nghiệp, chăn nuôi thú y; cơ khí, điện

 

05

 

5

Trung tâm dạy nghề Quỳnh Lưu

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi, thạc sỹ, tiến sỹ

Chăn nuôi thú y

ĐH Nông nghiệp

01

 

XI

Thanh tra tỉnh

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi

Xây dựng dân dụng, công nghiệp, cầu đường

ĐH Giao thông vận tải; ĐH Xây dựng

02

 

XII

Liên minh HTX

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi, thạc sỹ, tiến sỹ

Tài chính Kế toán

Học viện Tài chính

01

 

Hành chính

Học viện Hành chính quốc gia

01

 

Quản trị kinh tế nông nghiệp

Đại học nông nghiệp I

01

 

XIII

Ban Dân Tộc

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi

Nhóm ngành xây dựng dân dụng

ĐH Xây dựng Hà Nội

01

 

XIV

Trường CĐ nghề KTCN Việt Nam – Hàn Quốc

Thạc sỹ

Cơ khí động lực

Các trường kỹ thuật

02

 

Điện tử

Các trường kỹ thuật

03

 

Điện công nghiệp

Các trường kỹ thuật

02

 

Công nghệ thông tin

Các trường kỹ thuật

03

 

Cơ khí chế tạo

Các trường kỹ thuật

02

 

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi

Cơ khí động lực; điện tử; điện công nghiệp; công nghệ thông tin; cơ khí chế tạo

Các trường kỹ thuật

06

 

XV

Trường CĐ Văn hoá Nghệ thuật

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi

Thanh nhạc, nhạc cụ

 

06

 

Hội hoạ, đồ hoạ

 

04

 

Múa

 

01

 

Thạc sỹ

Văn hoá Du lịch

 

01

 

Thông tin thư viện

 

02

 

Quản lý văn hoá

 

01

 

XVI

Trường Cao đẳng Y tế

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi, thạc sỹ, tiến sỹ

Y khoa, dược

ĐH Y Hà Nôi; ĐH Y Huế; ĐH Y Thái bình; ĐH Dược Hà nội

15

 

XVII

Trường CĐ Sư phạm

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi, thạc sỹ, tiến sỹ

Công nghệ thông tin

ĐH Bách khoa Hà nội; Đại học KHTN - ĐHQG Hà nội

01

 

XVIII

Huyện Anh Sơn

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi, thạc sỹ, tiến sỹ

Bưu chính viễn thông

ĐH Bách khoa Hà nội

01

 

Xây dựng công trình

ĐH Giao thông VT H. nội

01

 

Kinh tế lao động

ĐH Kinh tế QD Hà Nội

01

 

XIX

Huyện Kỳ Sơn

 

 

 

 

 

1

Cơ quan HĐND & UBND huyện

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi, thạc sỹ, tiến sỹ

Kinh tế

 

02

 

Giao thông – Xây dựng

 

02

 

Thuỷ lợi

 

02

 

Chăn nuôi – Thú y

 

02

 

Luật

 

02

 

2

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi, thạc sỹ, tiến sỹ

Quản lý đất đai

 

01

 

3

Trạm khuyến nông khuyến lâm

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi, thạc sỹ, tiến sỹ

Trồng trọt

 

01

 

Thuỷ sản

 

01

 

4

Trung tâm Hướng nghiệp Dạy nghề

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi, thạc sỹ, tiến sỹ

Sư phạm dạy nghề

 

02

 

5

Trung tâm HN-DN- Tạo việc làm sau cai

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi, thạc sỹ, tiến sỹ

Bác sỹ đa khoa

 

01

 

6

Trung tâm Văn hoá Thể thao

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi, thạc sỹ, tiến sỹ

Biên kịch, đạo diễn

 

01

 

Mỹ thuật

 

01

 

âm nhạc

 

01

 

XX

Huyện Con Cuông

 

 

 

 

 

1

Cơ quan HĐND & UBND huyện

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi, thạc sỹ, tiến sỹ

Luật

ĐH Xây dựng Hà Nội

02

 

Cầu đường bộ

ĐH Giao thông-Vận tải

01

 

Thương mại, Du lịch

ĐH Thương mại

01

 

Công nghiệp

ĐH Công nghiệp

01

 

Y

 

02

 

Hành chính

ĐH Quốc gia Hà nội

01

 

Tài chính

ĐH Tài chính

01

 

Lao động

 

01

 

2

Trung tâm văn hoá

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi, thạc sỹ, tiến sỹ

Văn hoá quần chúng

ĐH Văn hoá

01

 

3

Trạm khuyến nông

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi, thạc sỹ, tiến sỹ

Thuỷ sản

 

01

 

Thú y

 

01

 

4

Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi, thạc sỹ, tiến sỹ

Sư phạm kỹ thuật chuyên ngành: điện, công nghệ…..

 

01

 

5

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi, thạc sỹ, tiến sỹ

Đo đạc

 

01

 

XXI

Huyện Đô Lương

 

 

 

 

 

1

Cơ quan HĐND & UBND huyện

Thạc sỹ

Khoa học, kỹ thuật

 

03

 

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi, thạc sỹ, tiến sỹ

Luật, kinh tế

 

05

 

2

Trạm khuyến nông

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi, thạc sỹ, tiến sỹ

Nông học

ĐH Nông nghiệp I

01

 

3

Văp phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi, thạc sỹ, tiến sỹ

Đo đạc

ĐH Mỏ địa chất

01

 

4

Trung tâm văn hoá

Sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại giỏi, thạc sỹ, tiến sỹ

Quản lý Văn hoá

ĐH Văn hoá Hà nội

01

 

B. NHU CẦU HỢP ĐỒNG THU HÚT TRÍ TUỆ CỦA CÁC CHUYÊN GIA GIỎI, CÁC NHÀ KHOA HỌC TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

TT

Đơn vị

Vướng mắc cần tháo gỡ, giải quyết

Nội dung thu hút trí tuệ

Thời gian thực hiện hợp đồng

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

I

Sở Du lịch

Du lịch biển Nghệ An mang tính mùa vụ

Khắc phục tính mùa vụ của du lịch biển

2008 - 2010

 

II

Huyện Kỳ Sơn

Chuyển dịch cơ cấu  kinh tế

Xây dựng và triển khai đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi

2008 - 2010

 

III

Sở Thuỷ sản

Sản xuất giống thuỷ sản có giá trị kinh tế sạch bệnh

Tiếp nhận công nghệ sản xuất giống cua biển

2007 - 2009

 

Tiếp nhận công nghệ sản xuất giống cá chép

2007 - 2009

 

IV

Huyện Thanh Chương

Ổn định cuộc sống cho đồng bào tái định cư

Xây dựng và triển khai dự án chuyển đổi cơ cấu kinh tế cho đồng bào tái định cư

2007 – 2010

 

Giải quyết môi trường

Giải quyết môi trường cho nhà máy chế biến tinh bột sắn

2007 - 2010

 

C. NHU CẦU CỬ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐI ĐÀO TẠO THẠC SỸ, TIẾN SỸ

TT

Đơn vị

Trình độ cử đi đào tạo

Chuyên ngành

Số lượng

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

I

Sở Kế hoạch Đầu tư

 

 

 

 

1

Cơ quan Sở

Thạc sỹ

Quản lý kinh tế

04

Có 01 người đang học

Kinh tế Chính trị

01

Đang học

KT Tài chính Ngân hàng

01

 

Kinh tế nông nghiệp

01

 

Kinh tế đầu tư

01

Đang học

Xây dựng

01

 

2

TT xúc tiến đầu tư

Thạc sỹ

QT kinh doanh CN và XD

01

 

II

Sở Tài chính

Thạc sỹ

Tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán

09

 

III

Sở Du lịch

 

 

 

 

1

Cơ quan Sở

Thạc sỹ

Kinh tế du lịch

01

 

2

Trung tâm xúc tiến du lịch

Thạc sỹ

Văn hoá du lịch, kinh tế du lịch

02

 

IV

Sở Thể dục Thể thao

 

 

 

 

1

Cơ quan Sở

Thạc sỹ

Thể dục Thể thao

02

 

2

Trung tâm đào tạo huấn luyện TDTT

Thạc sỹ

Thể dục Thể thao

04

Có 02 người đang học

V

Sở Xây dựng

 

 

 

 

1

Cơ quan Sở

Thạc sỹ

Quy hoạch

01

 

Xây dựng dân dụng và CN

01

 

2

Viện quy hoạch Kiến trúc xây dựng

Thạc sỹ

Quy hoạch

03

 

Quản lý đô thị

02

 

Xây dựng dân dụng và CN

02

 

Kiến trúc Công trình

02

 

Trắc địa

01

 

VI

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

 

1

Cơ quan Sở

Thạc sỹ

Luật; Quản lý nhà nước; Kinh tế; Điện tử viễn thông

04

 

2

Trường trung cấp nghề tiểu thủ công nghiệp

Thạc sỹ

Kinh tế; Mỹ thuật

03

 

3

Trường trung cấp Du lịch và Thương mại

Thạc sỹ

Kỹ thuật; Du lịch; Thương mại

07

 

4

Trung tâm dạy nghề Đô lương

Thạc sỹ

Động lực; nông nghiệp

02

 

VII

Sở Bưu chính Viễn thông

 

 

 

 

1

Cơ quan Sở

Thạc sỹ

Công nghệ thông tin; viễn thông

03

 

2

Trung tâm công nghệ thông tin

Thạc sỹ

Công nghệ thông tin

03

 

VIII

Sở Thuỷ sản

 

 

 

 

1

Cơ quan sở

Thạc sỹ

Nuôi trồng thuỷ sản

01

 

2

Chi cục BV nguồn lợi thuỷ sản

Thạc sỹ

Công nghệ chế biến thực phẩm; cơ khí thuỷ sản

02

 

3

Trung tâm khuyến ngư

Thạc sỹ

Nuôi trồng thuỷ sản

01

 

4

Trung tâm giống thuỷ sản

Thạc sỹ

Nuôi trồng thuỷ sản

01

 

IX

Sở Thương mại

 

 

 

 

1

Cơ quan Sở

Thạc sỹ

Kinh tế

01

 

2

Trung tâm xúc tiến thương mại

Thạc sỹ

Kinh tế

01

 

X

Ban Dân tộc

Thạc sỹ

Kinh tế

01

 

Luật

01

 

XI

Trường CĐ nghề KTCN Việt Nam – Hàn Quốc

Tiến sỹ

Tự động hoá, cơ khí chế tạo, sư phạm kỹ thuật

03

 

XII

Trường CĐ Văn hoá Nghệ thuật

Thạc sỹ

 Văn hoá học

01

 

Kinh tế du lịch

01

 

Hội hoạ

01

 

XIII

Trường Cao đẳng y tế

Tiến sỹ

Y khoa

04

 

Thạc sỹ

Y khoa, Dược

15

 

XIV

Trường Cao đẳng sư phạm

Thạc sỹ

Công nghệ thông tin, âm nhạc, Mỹ thuật

05

 

XV

Huyện Tân Kỳ

Thạc sỹ

Quản lý đất đai

01

 

Quản lý xã hội

01

 

Nông học

01

 

Tài chính ngân sách; giao thông công trình; nuôi trồng thuỷ sản;

04

 

XVI

Huyện Anh Sơn

Thạc sỹ

Kinh tế

01

 

XVII

Huyện Kỳ Sơn

 

 

 

 

1

Cơ quan HĐND & UBND

Thạc sỹ

Kinh tế nông nghiệp

01

 

Xây dựng

01

 

Luật hành chính

02

 

2

Văn phòng đăng ký QSD đất

Thạc sỹ

Luật hành chính

01

 

3

Trạm khuyến nông K. lâm

Thạc sỹ

Kinh tế nông nghiệp

01

 

4

TT văn hoá - thể thao

Thạc sỹ

Mỹ thuật, văn hoá d.gian

01

 

XVIII

Huyện Con Cuông

Thạc sỹ

Kinh tế

02

 

XIX

Thị xã Cửa Lò

Thạc sỹ

Luật kinh tế

01

 

Kế toán

01

 

Du lịch

01

 

QT kinh doanh

01

 

Hành chính Nhà nước

01

 

Kinh tế

01

 

XX

Huyện Đô Lương

 

 

 

 

1

Cơ quan HĐND&UBND huyện

Thạc sỹ

Luật, kinh tế, hành chính, xây dựng

05

 

2

Trạm khuyến nông

Thạc sỹ

Nông học

01

 

3

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Thạc sỹ

Quản lý đất đai

01

 

4

Trung tâm văn hoá

Thạc sỹ

Quản lý văn hoá

01

 

XXI

Huyện Thanh Chương

Thạc sỹ

Kinh tế nông nghiệp

01

 

Thạc sỹ

Kế toán

01