Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 235/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 12/TTr-CP ngày 13/01/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 09 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na Uy (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÁC CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NA UY ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 235/QĐ-CTN ngày 26 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch nước)

1.

Vũ Nguyễn Tuấn Tú, sinh ngày 23/10/1995 tại Nam Định

Hiện trú tại: Røhrts vei 35B, 1181 Oslo

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Hải Giang, Hải Hậu, Nam Định

Giới tính: Nam

 

2.

Phan Thị Hương Trà, sinh ngày 05/10/1981 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Økern Torgvei 9H, 0580 Oslo

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Đức Ninh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Giới tính: Nữ

 

3.

Nguyễn Thị Thúy Hiền, sinh ngày 23/01/1985 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Hjellevegen 12, 5211 Os, Hordaland

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 173A Nguyễn Văn Luông,

phường 10, quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

4.

Đặng Thị Lanh, sinh ngày 18/9/1982 tại Ninh Thuận

Hiện trú tại: Skeismyra 65, 5217 Hagavik, Hordaland

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 36A/8 Hải Thượng Lãn Ông, khu phố 2, phường Đông Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Giới tính: Nữ

5.

Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh ngày 12/11/1987 tại Phú Yên

Hiện trú tại: Frostaveien 5, 7068 Trondheim

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Bình Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

Giới tính: Nữ

6.

Phan Thị Xuân Anh, sinh ngày 29/5/1981 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Øysundveien 6, 8820 Dønna

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 455/1B An Dương Vương, phường 3, quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

7.

Nguyễn Nhật Trân Châu, sinh ngày 27/10/2008 tại Ninh Thuận

Hiện trú tại: Skeismyra 65, 5217 Hagavik, Hordaland

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 36A/8 Hải Thượng Lãn Ông, khu phố 2, phường Đông Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Giới tính: Nữ

8.

Đặng Thị Thúy An, sinh ngày 03/11/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Einerstien 8, 4824 Bjorbekk, Arendal

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu Kim Sơn, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

9.

Nguyễn Đức Huy, sinh ngày 02/7/1987 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Fjordveien 48, 1532 Moss

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 4 tổ 15, khóm Phương Mai, phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Giới tính: Nam