Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2183/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 21 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG KHU DU LỊCH SINH THÁI HỒ VÂN HỘI, HUYỆN TRẤN YÊN, TỈNH YÊN BÁI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 ngày 6 tháng 2014;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định về hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn quy hoạch xây dựng Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 22/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành quy định phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chung xây dựng khu du lịch sinh thái hồ Vân Hội, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1473/TTr-SXD ngày 14/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch sinh thái hồ Vân Hội, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, với những nội dung như sau:

1. Phạm vi nghiên cứu:

- Vị trí: Khu vực quy hoạch nằm trên địa phận xã Việt Cường và xã Vân Hội, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

- Ranh giới: Phía Bắc giáp thôn 5 xã Việt Cường; phía Nam giáp thôn 1 xã Vân Hội; phía Đông giáp xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ; phía Tây giáp thôn 6, thôn 7, xã Vân Hội.

2. Tính chất:

- Là khu du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và bất động sản.

- Là vị trí quan trọng, có lợi thế về giao thông vận tải để thu hút đầu tư nhằm phát huy các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội.

3. Quy mô:

- Tổng diện tích quỹ đất lập quy hoạch là 1.346 ha

- Dân số hiện trạng trong khu vực 300 hộ, (khoảng 1200 người); Dân số dự kiến quy hoạch giai đoạn 2016 - 2026 khoảng 10.000 người.

4. Quy hoạch sử dụng đất:

Bảng quy hoạch sử dụng đất

STT

Tên các loại đất

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

 

 

1

Đất công cộng thương mại và dịch vụ

114,78

8,53

 

2

Đất ở

76,74

5,7

 

3

Đất cây xanh

155,29

11,54

 

4

Đất lâm nghiệp

446,60

33,18

 

5

Đất giao thông

58,38

4,34

 

6

Đất nghỉ dưỡng

9,86

0,73

 

7

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

69,35

5,15

 

8

Đất mặt nước

415

30,83

 

 

Tổng cộng

1.346

100

 

5. Định hướng phát triển không gian:

Với tính chất là khu du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và bất động sản, thành phần chức năng chính bao gồm các khu chức năng.

5.1. Khu tâm linh (không gian tín ngưỡng)

Không gian xây dựng Chùa; Đền; Đình; tượng phật và khu thiền viện, bao gồm 3 khu:

- Khu 1: Diện tích 24,15 ha được xây dựng tại khu núi Muỗi. Vị trí phía Bắc giáp tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; phía Nam giáp hồ Vân Hội; phía Đông giáp tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và sông Hồng; phía Tây giáp tuyến đường từ nút giao IC12 - Vân Hội.

- Khu 2: Diện tích 2,4 ha là khu vực đền Linh Sơn Hạ Bằng La nằm trên tuyến đường từ nút IC12 - Vân Hội. Vị trí phía Bắc giáp tuyến đường từ nút giao IC12 - Vân Hội và suối Ngòi Thót; phía Nam giáp khu núi Chuối; phía Đông giáp hồ Vân Hội; phía Tây giáp tuyến đường từ nút giao IC12 - Vân Hội.

- Khu 3: Diện tích 42,8 ha nằm trên khu vịnh Long Ẩn. Vị trí phía Bắc giáp hồ Vân Hội và núi Chuối; phía Nam giáp hồ Vân Hội và các đảo thuộc xã Vân Hội; phía Đông giáp hồ Vân Hội và xã Quân Khê tỉnh Phú Thọ; phía Tây giáp hồ Vân Hội.

5.2. Khu sinh thái:

Khu sinh thái bao gồm khu vực núi Muỗi, vịnh Long Ẩn và hồ Vân Hội. Trong khu vực sinh thái bố trí các khu chức năng bao gồm: khu trung tâm dịch vụ đón tiếp và điều hành; khu lâm viên tạo cảnh quan (rừng tái sinh, cây xanh cảnh quan); khu bảo tồn thiên nhiên; không gian mặt nước: suối, hồ tự nhiên và hồ nhân tạo; khu nuôi thú tham quan; khu giới thiệu nghề thủ công của các dân tộc tại địa phương và vùng lân cận; diện tích hạ tầng kỹ thuật phục vụ;

5.3. Khu nghỉ dưỡng và công viên cây xanh:

- Khu nghỉ dưỡng diện tích 9,86 ha. Vị trí phía Bắc giáp hồ Vân Hội; phía Nam giáp khu dân cư và núi Nả; phía Đông giáp vịnh Long Ẩn; phía Tây giáp ngòi Vần.

Trong khu nghỉ dưỡng gồm các khu chức năng: khu trung tâm dịch vụ đón tiếp và điều hành; khu lưu trú với nhiều loại hình; khách sạn; không gian cây xanh; suối, hồ tự nhiên và hồ nhân tạo; diện tích hạ tầng kỹ thuật phục vụ.

- Khu công viên cây xanh diện tích 34,68 ha. Vị trí phía Bắc giáp đường từ nút giao IC12 - Vân Hội; phía Nam giáp trung tâm xã Vân Hội; phía Đông giáp hồ Vân Hội và núi Chuối; phía Tây giáp khu dân cư và đồi cao.

Trong khu công viên cây xanh bao gồm các khu chức năng sau: khu trung tâm dịch vụ đón tiếp và điều hành; khu nhà truyền thống dân tộc bản địa; khu vui chơi giải trí thể thao, cắm trại; khu giải trí câu cá và nhà hàng; không gian cây xanh; không gian mặt nước (suối, hồ tự nhiên và hồ nhân tạo); diện tích hạ tầng kỹ thuật phục vụ.

5.4. Khu dân cư và khu biệt thự cao cấp:

- Cải tạo, chỉnh trang khu ở dân cư hiện tại phục vụ hoạt động du lịch cộng đồng.

- Xây dựng khu dân cư mới và khu biệt thự cao cấp với diện tích 76,74 ha, vị trí nằm trên tuyến đường từ nút giao IC12 - Vân Hội và khu vực núi Chuối nhằm phục vụ nhu cầu ở thường xuyên và không thường xuyên. Tại khu vực này bố trí hệ thống khuôn viên cây xanh cảnh quan và diện tích hạ tầng kỹ thuật phục vụ đi kèm.

6. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật:

6.1. Chuẩn bị kỹ thuật, san nền:

Chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật san nền cho xây dựng trên nguyên tắc không xây dựng những nơi có hiện tượng trượt, lở ở các sườn đồi, hạn chế bạt mái dốc để tránh gây ra trượt lở khi có mưa lớn. Khu vực nền các công trình xây dựng phải đảm bảo nước mưa tự chảy không gây ngập úng cục bộ.

- Cao độ nền xây dựng công trình tối thiểu phải đặt trên mực nước đỉnh của mùa mưa là 1.5m (cốt mực nước cao nhất mùa mưa là 28.8m).

6.2. Quy hoạch giao thông:

a) Giao thông đối ngoại:

Giao thông đối ngoại của khu vực quy hoạch được xác định bao gồm:

- Tuyến đường tỉnh lộ Hợp Minh - Mỵ cách khu vực quy hoạch khoảng 1km có chỉ giới 18,5m.

- Tuyến đường nút giao IC12 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Vân Hội có tổng chiều dài khoảng 6,3 km, được đấu nối với đường Âu Cơ thành phố Yên Bái.

b) Giao thông đối nội:

- Đường bộ: Hệ thống đường giao thông đối nội là mạng lưới đường nội bộ khu du lịch được quy hoạch theo mô hình hướng tâm và liên kết nội bộ. Các tuyến giao thông chính được thiết kế đến các khu ở và các khu chức năng của khu vực quy hoạch. Mạng đường nội bộ được quy hoạch phù hợp với các tuyến hiện có và địa hình đặc trưng miền núi, tránh phá vỡ cảnh quan tự nhiên.

Về chỉ giới đường: Các tuyến đường liên xã, đường liên các khu chức năng, dịch vụ được thiết kế có chỉ giới từ 12.0 m đến 13.5m. Tuyến đường kết nối các khu chức năng, dịch vụ có chỉ giới từ 5.0m - 12m.

- Đường thủy: Thiết kế các tuyến đường thủy trên hồ Vân Hội và 06 bến hành khách phục vụ. Tổng chiều dài tuyến đường thủy là 25.7km.

6.3. Quy hoạch mạng lưới cấp, thoát nước:

a) Cấp nước:

- Tổng nhu cầu sử dụng nước đến năm 2026 là 1.303 m3/ngày đêm.

- Nguồn nước chính cấp khu vực sinh thái nghỉ dưỡng dịch vụ tổng hợp hồ Vân Hội cấp từ nguồn nước mặt Ngòi Lĩnh kết hợp với nguồn nước cấp từ nhà máy nước Yên Bình qua hệ thống cấp trên đương Âu Cơ, thành phố Yên Bái.

b) Thoát nước:

- Nước thải sinh hoạt được xử lý cục bộ tại công trình sau đó được thoát ra hệ thống thoát nước chung. Đối với các cơ sở dịch vụ công cộng khác nước thải được xử lý theo tiêu chuẩn hiện hành sau đó được thoát vào hệ thống thoát nước dẫn về trạm xử lý triệt để ở giai đoạn II. Tổng lưu lượng thoát nước thải cần phải xử lý đến năm 2026 khoảng 1.042 m3/ngày đêm.

- Nước mặt thoát theo địa hình tự nhiên và hệ thống rãnh dọc theo các trục giao thông.

6.4. Quy hoạch cấp điện:

- Nguồn điện sử dụng lưới điện quốc gia cung cấp cho thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên gần khu vực quy hoạch.

- Tổng phụ tải điện khu vực lập quy hoạch đến năm 2026 là 2.002 Kw.

- Xây dựng hệ thống chiếu sáng tại những nơi công cộng, trục giao thông và khu dân cư.

6.5. Vệ sinh môi trường:

Tổng công suất chất thải rắn toàn khu vực đến năm 2026 khoảng 10 tấn/ngày.đêm. Rác thải được thu gom cục bộ và vận chuyển về nhà máy xử lý rác thải và sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh tại xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái cách khu vực quy hoạch khoảng 8km.

7. Đánh giá môi trường chiến lược:

Xác định các vấn đề môi trường chính liên quan đến xây dựng khu du lịch sinh thái bao gồm: lựa chọn đất xây dựng trong mối liên hệ với phòng chống thiên tai; môi trường giao thông, xây dựng, ô nhiễm nguồn nước, quản lý chất thải rắn, nước thải, bảo vệ hệ sinh thái...để đưa ra các giải pháp phù hợp bảo vệ môi trường, cụ thể:

- Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội phù hợp với nhu cầu đầu tư. Hạn chế chất thải rắn, rác thải do khách du lịch để lại, kiểm soát nguồn nước thải ra môi trường, khu công viên cây xanh được xây dựng nhằm làm giảm tác động đến môi trường.

- Bảo vệ nguồn nước mặt đầm Vân Hội, các ngòi, suối tự nhiên tăng giá trị cảnh quan, môi trường sinh thái. Kiểm soát nguồn nước đầu nguồn vào các khe suối chính.

- Chuyển đổi toàn bộ phần diện tích đất lâm nghiệp sang đất rừng phòng hộ nghiêm cấm chặt phá, khai thác rừng, bảo vệ rừng tái sinh nhằm giảm nhẹ thiên tai chống sói mòn, sạt lở đất bảo vệ môi trường, cảnh quan sinh thái.

8. Thành phần hồ sơ:

Thành phần hồ sơ như hồ sơ do Trung tâm kiến trúc, quy hoạch tỉnh Yên Bái lập (kèm theo) đã được Sở Xây dựng thẩm định, trình duyệt theo đúng quy định tại Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng.

Điều 2. Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên phối hợp với các đơn vị liên quan có trách nhiệm:

- Tổ chức công bố công khai đồ án Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch sinh thái hồ Vân Hội, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái để các tổ chức và nhân dân biết, tham gia kiểm tra và thực hiện quy hoạch;

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc đầu tư các dự án theo quy hoạch đã phê duyệt của nhà đầu tư.

- Xây dựng quy định về quản lý theo quy hoạch được phê duyệt làm cơ sở quản lý đất đai, cấp phép xây dựng và thực hiện đầu tư khu du lịch theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT. Tỉnh ủy;
- HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử;
- Chánh, Phó Văn phòng (TNMT);
- Lưu: VT, XD, TNMT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Phạm Thị Thanh Trà