Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1406/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 337/TTr-CP ngày 17/7/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 11 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1406/QĐ-CTN ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch nước)

1.

Nguyễn Thị Xuân Thanh, sinh ngày 22/4/1980 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Higashiosaka-shi, Higashi Kounoike-cho, 5 choume 9-33, Nhật Bản

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 732A, đường 27/4, phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

2.

Võ Tuệ Minh, sinh ngày 05/01/2008 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Higashiosaka-shi, Higashi Kounoike-cho, 5 choume 9-33, Nhật Bản

Giới tính: Nam

3.

Võ Tuệ Lâm, sinh ngày 06/4/2012 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Higashiosaka-shi, Higashi Kounoike-cho, 5 choume 9-33, Nhật Bản

Giới tính: Nữ

4.

Trần Thị Mỹ Thuận, sinh ngày 03/3/1981 tại Bà Rịa Vũng Tàu

Hiện trú tại: Hyogo-ken, Amagasaki-shi, Takada-cho 2-44, Nhật Bản

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 60/8 Lê Thánh Tông, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

5.

Phạm Hữu Khanh, sinh ngày 04/9/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Hyogo-ken, Ashiya-shi, Suzukaze-cho 30-8, Nhật Bản

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 116A khóm 3, Phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nam

6.

Trần Thị Anh Trâm, sinh ngày 31/10/1974 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Hyogo-ken, Nishinomiya-shi, Ueda Nakamachi 7-10-209, Nhật Bản

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 23/5 khu phố 2, phường Tân Thới Nhất, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

7.

Đoàn Tiến Dũng, sinh ngày 28/10/1976 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 1-62 Imazato Kawara, Nagaokakyo, Kyoto 617-0814, Nhật Bản

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 61 Tô Hiến Thành, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nam

 

8.

Lê Châu Anh, sinh ngày 02/9/1979 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 1-62 Imazato Kawara, Nagaokakyo, Kyoto 617-0814, Nhật Bản

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 182/1B Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

9.

Đoàn Lê Thiên, sinh ngày 02/7/2012 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: 1-62 Imazato Kawara, Nagaokakyo, Kyoto 617-0814, Nhật Bản

Giới tính: Nam

10.

Đoàn Lê My, sinh ngày 16/01/2016 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: 1-62 Imazato Kawara, Nagaokakyo, Kyoto 617-0814, Nhật Bản

Giới tính: Nữ

11.

Trần Phượng Quyên, sinh ngày 27/01/1989 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Osaka-shi, Kitaku, Nishitenma 1-7-13-404, Nhật Bản

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 245 Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Giới tính: Nữ