Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 110-CP

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THI HÀNH CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI CÁC GIA ĐÌNH CỦA CÁN BỘ, CHIẾN SĨ VÀO CÔNG TÁC, CHIẾN ĐẤU Ở MIỀN NAM CHƯA RÕ TIN TỨC

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Theo quyết định số 206-CP ngày 21-11-1975 về việc thi hành chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ vào công tác, chiến đấu ở miền Nam và cán bộ chiến sĩ ở miền Nam ra miền Bắc, Hội đồng Chính phủ đã bãi bỏ việc thi hành chế độ trợ cấp B đối với những gia đình của cán bộ chiến sĩ vào công tác, chiến đấu ở miền Nam và các chế độ ưu đãi khác đối với những cán bộ, chiến sĩ, học sinh ở miền Nam ra miền Bắc;
Để đảm bảo thi hành tốt những chủ trương nói trên, đồng thời có chính sách phù hợp đối với những gia đình của cán bộ, chiến sĩ vào công tác, chiến đấu ở miền Nam chưa rõ tin tức;
Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Bộ trưởng Bộ Thương binh và xã hội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. – Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 1977 các gia đình của cán bộ, chiến sĩ vào công tác, chiến đấu ở miền Nam chưa rõ tin tức sẽ thôi hưởng chế độ đang hưởng (chế độ trợ cấp B) để hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng như chế độ trợ cấp đối với gia đình liệt sĩ, cho đến khi có tin chính thức.

Điều 2. – Các cháu mồ côi quê ở miền Nam đang học tại các trường ở miền Bắc và các cháu có bố hoặc mẹ là cán bộ, chiến sĩ vào công tác, chiến đấu ở miền Nam chưa rõ tin tức và ở miền Bắc cũng không còn bố hoặc mẹ, được tiếp tục hưởng chế độ học bổng hiện đang hưởng.

Điều 3. – Các đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Thương binh và xã hội, các thủ trưởng các ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng