Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2020/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 13 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2019/QĐ-UBND NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, sử dụng máy móc thiết bị;

Căn cứ ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Thông báo số 01/TB-HĐND ngày 03 tháng 01 năm 2020 về kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình giữa 02 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 3604/TTr-STC ngày 03 tháng 12 năm 2019 và Văn bản số 280/STC-QLGCS ngày 21 tháng 01 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) được quy định tại Điều 1 Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum (chi tiết tại Phụ lục 01, Phụ lục 02 kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 02 năm 2020./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

PHỤ LỤC 1

BỔ SUNG TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CẤP TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

STT

Tên đơn vị/ Chủng loại máy móc, thiết bị

ĐVT

Bổ sung tiêu chuẩn, định mức theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh

Ghi chú

1

Sở Giao thông vận tải

 

 

 

1.1

Văn phòng Sở

-

Máy vi tính chuyên dùng (cấu hình cao)

Cái

5

Phục vụ công tác quản lý chất lượng công trình giao thông; thẩm định hồ sơ công trình giao thông; quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; quản lý các dự án giao thông; quản lý phương tiện, người lái và vận tải

-

Máy in màu A3

Bộ

1

 

-

Máy Scan A3 tốc độ cao

Bộ

1

 

-

Máy ảnh kỹ thuật số

Cái

1

 

-

Máy in Giấy phép lái xe (in thẻ) và ép lastíc 02 mặt chuyên dụng

Cái

2

 

1.2

Thanh tra Sở

 

 

 

-

Máy quay

Cái

1

 

2

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

 

2.1

Văn phòng Sở

 

 

 

 

Thiết bị phòng quản lý chuyên ngành

 

 

 

-

Máy đo bức xạ gamma xách tay

Cái

3

 

-

Thiết bị kiểm soát nhiễm bẩn phóng xạ anpha, beta

Cái

1

 

-

Bình chì để nguồn phóng xạ

Cái

1

 

-

Máy đo suất liều bức xạ Inspector

Cái

1

 

2.2

Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

 

 

 

-

Thiết bị đo chỉ số Octane và Cetane trong xăng dầu lưu động

Cái

1

 

2.3

Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ khoa học công nghệ

 

 

 

*

Thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn

 

 

 

-

Bộ thiết bị đo tải trọng thử điện tử (Lực kế điện tử), bao gồm:

Bộ

1

 

 

Lực kế điện tử 1 tấn (giao tiếp không dây)

Cái

1

 

 

Lực kế điện tử 5 tấn (giao tiếp không dây)

Cái

1

 

 

Lực kế điện tử 10 tấn (giao tiếp không dây)

Cái

1

 

 

Lực kế điện tử 25 tấn (giao tiếp không dây)

Cái

1

 

 

Lực kế điện tử 50 tấn (giao tiếp không dây)

Cái

1

 

 

Bộ hiển thị giao tiếp từ xa Communicator II

Cái

1

 

-

Bộ thiết bị kiểm định áp suất, Áp lực bình chứa, van an toàn; Bao gồm:

 

 

 

 

Bàn tạo áp suất dạng piston, Tích hợp thêm chức năng kiểm đồng hồ Oxigen kèm phụ kiện

Cái

1

 

 

Bộ áp kế chuẩn điện tử chính xác cao 0.05% FS/(LR-CAL)

Bộ

1

 

 

Bộ gá thử van an toàn lưu động

Bộ

1

 

 

Máy kinh vĩ điện tử

Cái

1

 

 

Thiết bị đo độ ồn điện tử

Cái

1

 

 

Bơm thử thủy lực chạy điện (Áp lực thấp 40 bar và Áp lực cao 100 bar

Cái

1

 

 

Thiết bị kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp nội soi

Cái

1

 

 

Thiết bị kiểm tra chiều dày kim loại bằng phương pháp siêu âm

Cái

1

 

 

Thiết bị đo nhiệt độ tích hợp tốc độ gió và áp suất khí quyển

Cái

1

 

 

Thiết bị kiểm tra phát hiện rò rỉ khí (gas Lạnh và lỏng)

Cái

1

 

 

Bộ thiết bị, dụng cụ phụ trợ phục vụ khám xét chuẩn đoán đường ống dẫn hơi nước, nước nóng, hệ thống lạnh và nồi hơi và dụng cụ bảo hộ an toàn khác. Bao gồm : Đèn pin chống cháy nổ; Búa Kiểm tra; Kìm kẹp chì; Kính lúp; Các dụng cụ bảo hộ lao động/ An toàn kiểm định viên: Gồm Găng tay, mũ, cáp cẩu dạng cáp thép, dạng xích , bộ dụng cụ cờ lê/ mỏ lết…

Bộ

1

 

 

Bàn tạo áp suất lưu động dạng khí nén/(LR-CAL)

Cái

1

 

-

Bộ thiết bị kiểm định thang máy điện, gồm:

 

 

 

 

Tốc độ kế ( máy đo tốc độ)

Cái

1

 

 

Bộ dụng cụ phương tiện kiểm tra kích thước hình học. Bao gồm : Bộ panme, thước cặp, thước đo góc, Bộ căn lá và dưỡng đo bán kính

Bộ

1

 

 

Ampe kìm

Cái

1

 

 

Thiết bị đo điện vạn năng

 

1

 

 

Thiết bị đo diện trở cách điện/Tentech

Cái

1

 

 

Thiết bị đo khoảng cách điện tử

Cái

1

 

 

Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại

Cái

1

 

 

Thiết bị đo cường độ ánh sáng

Cái

1

 

 

Máy thủy bình

Cái

1

 

-

Thiết bị kiểm tra hiệu chuẩn lồng ấp trẻ sơ sinh và giường sưởi ấm

Cái

1

 

-

Bộ phantom chuẩn kiểm tra chất lượng hình ảnh máy chụp CT

Bộ

1

 

-

Bộ 14 thấu kính chuẩn kiểm định phương tiện đo tiêu cự kính mắt

Cái

1

 

-

Thiết bị kiểm tra hiệu chuẩn monitor theo dõi bệnh nhân

Cái

1

 

-

Thiết bị kiểm tra hiệu chuẩn dao mổ điện cao tần

Cái

1

 

-

Thiết bị kiểm tra hiệu chuẩn máy thở, gây mê

Cái

1

 

-

Thiết bị kiểm tra hiệu chuẩn máy sốc tim

Cái

1

 

-

Thiết bị kiểm tra hiệu chuẩn bơm tiêm điện và bơm truyền dịch

Cái

1

 

-

Bình chuẩn dung tích hạng II 100 L

Cái

1

 

*

Thiết bị phân tích thử nghiệm:

 

 

 

-

Lò đốt Graphite

Bộ

1

 

-

Thiết bị thử nghiệm chất lượng vàng bằng phương pháp hình quang tia

Cái

1

 

*

Thiết bị nghiên cứu- triển khai

 

 

 

-

Hệ thống trang thiết bị phòng nuôi cấy mô tế bào thực vật:

 

 

 

 

Cân phân tích điện tử hiện số

Cái

1

 

 

Đèn Gas tự động

Cái

1

 

 

Tủ cấy vi sinh ( loại hai người thao tác)

Cái

3

 

 

Máy khuấy từ gia nhiệt hiện thị độ và tốc độ khuấy

Cái

1

 

 

Bộ tiệt trùng nhanh dụng cụ

Cái

6

 

 

Máy đo PH để bàn

Cái

1

 

 

Máy Khuấy đũa

Cái

1

 

 

Hệ thống cột trao đổi ion - Lọc nước thẩm thấu ngược

Bộ

1

 

 

Máy Lắc Tròn

Cái

1

 

 

Máy lọc không khí phòng sạch

Bộ

2

 

 

Máy chuẩn bị và rót môi trường hiện số

Bộ

1

 

 

Kính lúp soi cấy

Bộ

1

 

 

Máy đo ánh sáng

Bộ

1

 

 

Máy đo nhiệt độ và độ ẩm cầm tay

Cái

1

 

 

Kính hiển vi xem đỉnh sinh trưởng

Cái

1

 

 

Máy phát điện

cái

1

 

 

Kho Lạnh

cái

1

 

 

Bàn thí nghiệm đơn chịu hóa chất

cái

1

 

 

Tủ sấy hiện thị số

Cái

1

 

 

Bàn thí nghiệm đơn chịu hóa chất

Cái

2

 

 

Máy ảnh.

Cái

1

 

 

Giá nuôi cây mô với đèn Led

Cái

25

 

-

Hệ thống chiết suất và cô đặc dược liệu chân không;

HT

1

 

-

Máy sấy lạnh chân không

Cái

1

 

-

Máy rót cao bán tự động

Cái

1

 

-

Máy tạo ẩm nhà trồng nấm

cái

1

 

-

Máy sàng mùn cưa

cái

1

 

-

Máy hút chân không

cái

1

 

-

Nồi hấp bịch phôi nấm

cái

1

 

*

Hệ thống trang thiết bị thí nghiệm và vi sinh:

 

 

 

-

Bộ Phun sương dung dịch khử trùng phòng thí nghiệm

Cái

1

 

-

Tủ sấy lạnh 1060 lít

Cái

1

 

-

Máy ly tâm

Cái

1

 

-

Máy hút chân không

Bộ

1

 

-

Máy lắc ổn nhiệt

Bộ

1

 

-

Kính hiển vi 3 mắt kết nối camera

Cái

1

 

-

Máy đếm khuẩn lạc

Cái

1

 

-

Máy sấy phun công nghiệp InoS100

Cái

1

 

-

Bộ đóng lon nước uống bán tự động

Cái

1

 

-

Máy đóng gói trà hòa tan

Cái

1

 

-

Máy hút ẩm phòng thí nghiệm

Cái

2

 

-

Hệ thống sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao (HPLC)

HT

1

 

-

Máy phát điện 40KVA

Cái

1

 

-

Máy đóng gói trà túi lọc

Cái

1

 

-

Bàn thí nghiệm đơn chịu hóa chất

Cái

2

 

-

Máy tạo ẩm nhà trồng nấm

Cái

1

 

-

Máy sàng mùn cưa

Cái

1

 

-

Tủ lạnh sâu trữ mẫu

Cái

1

 

-

Nồi hấp bịch phôi nấm

Cái

1

 

-

Máy dập bịch phôi

Cái

1

 

-

Máy trộn đồng hóa công nghiệp bằng vi sóng.

Cái

1

 

-

Hệ thống pha chế, thanh trùng sản xuất nước đóng lon (gồm: Bồn chứa, nồn khoáy, máy thanh trùng, máy làm nguội, bơm các loại)

Hệ thống

1

 

-

Máy trộn bột

Cái

1

 

-

Máy nghiền mịn

Cái

1

 

-

Dụng cụ đóng nhãn trà túi lọc, trà hòa tan

Cái

1

 

*

Thiết bị phòng nuôi cấy mô tế bào thực vật

 

 

 

-

Tủ lạnh

Cái

1

 

*

Thiết bị phục vụ hoạt động thông tin - thống kê

 

 

 

 

KH&CN

 

 

 

-

Máy quay phim

Cái

1

 

-

Máy ảnh kĩ thuật số

Cái

1

 

-

Tủ chống ẩm

Cái

1

 

-

Máy ghi âm

Cái

1

 

3

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

 

 

3.1

Chi cục Kiểm lâm

 

 

 

-

Máy chủ lưu trữ dữ liệu về tài nguyên rừng

 

1

Trang bị cho Văn phòng Chi cục và các Hạt kiểm lâm để ứng dụng công nghệ hiện đại và sử dụng các phần mềm chuyên biệt cho công tác bảo vệ rừng

-

Máy vi tính chuyên dùng

Cái

16

-

Ống nhòm hồng ngoại

Cái

16

-

Máy tính bảng

Cái

112

-

Camera hành trình

Cái

56

-

Máy bay điều khiển từ xa Flycam

Bộ

16

-

Máy thổi gió chuyên dụng PCCCR

Cái

85

-

Máy cắt thực bì

Cái

150

-

Máy cưa xăng

Cái

147

-

Máy ảnh chuyên dụng

Cái

16

3.2

Ban Quản lý Rừng đặc dụng Đăk Uy

 

 

 

-

Máy định vị GPS

Cái

2

 

-

Ống nhòm ban đêm

Cái

2

 

-

Ống nhòm thường

Cái

1

 

-

Máy cưa

Cái

2

 

-

Máy cắt cỏ

Cái

2

 

-

Camera di động

Cái

5

 

-

Máy vi tính chuyên dùng

Bộ

1

Phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng

-

Flycam

Bộ

2

 

-

Máy tính bảng

Cái

14

 

-

Camera hành trình

Cái

6

 

3.3

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

 

 

 

-

Bơm định lượng các loại

Cái

24

 

-

Bơm trục ngang các loại

Cái

15

 

-

Động cơ khuấy

Cái

18

 

-

Máy bơm chìm các loại

Cái

13

 

-

Máy nén khí Q=1.5m3/s; P=8bar

Cái

2

 

-

Máy chiếu và màn hình máy chiếu

Cái

1

Phục vụ công tác tuyên truyền về nước sạch và bộ chỉ số nước sạch trên địa bàn tỉnh

-

Máy in kim (in hóa đơn cuộn)

Cái

1

 

-

Tháp làm thoáng xử lý nước

Cái

1

 

-

Thiết bị đo mực nước ngầm giếng khoan

Bộ

1

 

-

Thiết bị hòa trộn thủy lực

Cái

11

 

-

Thiết bị khử trùng

Bộ

3

 

-

Thiết bị lắng xử lý nước

Cái

4

 

-

Thiết bị lọc xử lý nước

Cái

7

 

-

Thùng hòa trộn (phèn + clo) và phụ kiện

Cái

12

 

3.4

Ban Quản lý Rừng phòng hộ Thạch Nham

 

 

 

-

Máy vi tính chuyên dùng

Cái

3

Phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng

-

Máy định vị GPS

Cái

6

 

-

Ống nhòm ngày

Cái

6

 

-

Loa tuyên truyền (loa kéo)

Cái

4

 

-

Máy quay phim

Cái

1

 

-

Máy ảnh kĩ thuật số

Cái

4

 

-

Máy chiếu

Cái

1

 

-

Máy tính bảng

Cái

9

 

3.5

Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh

 

 

 

-

Máy ảnh kỹ thuật số

Cái

10

 

-

Máy cưa xăng

Cái

10

 

-

Máy đo khoảng cách

Cái

10

 

-

Máy phát thực bì

Cái

8

 

-

Ống nhòm ban ngày

Cái

8

 

-

Máy quét tài liệu (máy scan)

Cái

1

 

-

Máy in màu

Cái

1

 

-

Loa tuyên truyền (loa kéo)

Cái

1

 

-

Máy tính bảng

Cái

73

 

-

Camera hành trình

Cái

14

 

3.6

Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đăk Hà

 

 

 

-

Máy phát thực bì

Cái

3

 

-

Máy quay phim

Cái

2

 

-

Máy ảnh kỹ thuật số

Cái

3

 

-

Loa tuyên truyền (loa kéo)

Cái

5

 

-

Pin mặt trời

Cái

2

 

-

Ống nhòm ban đêm

Cái

2

 

-

Máy tính bảng

Cái

24

 

-

Camera hành trình

Cái

6

 

3.7

Ban Quản lý Rừng phòng hộ Tu Mơ Rông

 

 

 

-

Máy vi tính chuyên dùng

Cái

6

Phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng

-

Máy cưa xăng

Cái

4

 

-

Máy ảnh

Cái

4

 

-

Máy tính bảng

Cái

18

 

-

Camera hành trình

Cái

10

 

3.8

Ban Quản lý Rừng phòng hộ ĐăkGlei

 

 

 

-

Máy tính bảng

Cái

32

 

-

Camera hành trình

Cái

17

 

3.9

Ban Quản lý Rừng phòng hộ Kon Rẫy

 

 

 

-

Máy tính bảng

Cái

8

 

4

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

4.1

Chi cục quản lý đất đai

 

 

 

-

Máy đo GPS cầm tay

Cái

2

 

4.2

Trung tâm công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

-

Máy chủ IBM phục vụ Website (Hosting)

Bộ

2

 

-

Máy chủ IBM phục vụ Backup dữ liệu

Bộ

1

 

-

Máy chủ IBM phục vụ dữ liệu kho số

Bộ

1

 

-

Máy chủ IBM phục vụ CSDL TN&MT

Bộ

2

 

-

Máy chủ IBM phục vụ hệ thống giám sát nước thải tự động, liên tục

Bộ

2

 

-

Thiết bị tường lửa

Cái

1

 

-

Thiết bị Router Cisco

Cái

1

 

-

Modem draytek

Cái

1

 

-

Bộ phát Wifi 4G

Cái

1

 

-

Thiết bị lưu trữ qua mạng

Cái

1

 

-

Tủ mạng

Cái

1

 

-

Máy in A3

Cái

1

 

-

Máy in màu A0

Cái

1

 

-

Máy chiếu

Bộ

1

 

-

Máy quay video, chụp ảnh

Cái

1

 

-

Máy Scan A0

Cái

1

 

-

Máy Scan tốc độ cao chuyên dụng

Cái

2

 

-

Smart Tivi

Cái

4

 

-

Bộ lưu điện cho máy chủ

Cái

2

 

4.3

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường

 

 

 

-

Máy vi tính chuyên dùng (cấu hình cao)

Cái

3

Sử dụng các phần mềm chuyên biệt trong công tác quản trắc và phân tích môi trường

-

Tủ bảo quản mẫu

Bộ

2

 

-

Tủ lạnh lưu chất chuẩn

Bộ

1

 

-

Tủ hút hóa chất (có bộ lọc hơi độc)

Bộ

1

 

-

Thiết bị vô cơ hóa mẫu bằng vi sóng

Bộ

1

 

-

Hệ thống thiết bị sắc kí khí GC/ECD phân tích hàm lượng hóa chất BVTV (clo hữu cơ, phospho hữu cơ).

Bộ

1

 

-

Máy đo đa chức năng để bàn EC/TDS/Độ mặn/trở kháng/ISE

Bộ

1

 

-

Máy nghiền mẫu rắn

Bộ

1

 

-

Bếp cách thủy

Bộ

1

 

-

Bếp phá mẫu COD

Bộ

1

 

-

Bếp điện PTN

Bộ

1

 

-

Máy đếm khuẩn lạc

Bộ

1

 

-

Bộ lọc chân không nút silicon

Bộ

1

 

-

Bơm chân không (loại kháng hóa chất)

Bộ

1

 

-

Màng lọc vi sinh

Bộ

1

 

-

Máy quang phổ UV-Vis

Bộ

1

 

-

Hệ thống phá mẫu chưng cất Nitơ, NH3

Bộ

1

 

-

Máy phân tích đa nguyên tố ICP/MS

Bộ

1

 

-

Máy phân tích TOC, TN

Bộ

1

 

-

Máy sắc ký khí GC/MS

Bộ

1

 

-

Hệ thống phân tích Cyanua (CN-)

Bộ

1

 

-

Hệ thống thiết bị phân tích Phenol

Bộ

1

 

-

Máy đo độ đục để bàn

Bộ

1

 

-

Máy đo tổng hoạt độ phóng xạ α, β trong nước

Bộ

1

 

-

Tủ phá mẫu axit

Bộ

1

 

-

Bình hút ẩm

Bộ

2

 

-

Micropipet

Bộ

3

 

-

Burette tự động

Bộ

1

 

-

Bộ phá mẫu kim loại nặng

Bộ

1

 

-

Thiết bị phá, xử lý mẫu đất để phân tích

Bộ

1

 

-

Cân phân tích 5 số thập phân

Bộ

1

 

-

Máy hút ẩm PTN

Bộ

2

 

-

Máy ly tâm tốc độ được 2400 vòng/phút

Bộ

1

 

-

Bể rửa siêu âm

Bộ

1

 

-

Máy quang phổ hấp thu nguyên tử hiệu chỉnh nền zeeman

Bộ

1

 

-

Máy lọc nước siêu sạch loại I, cấp nước máy/ nước nguồn

Bộ

1

 

-

Máy phá mẫu vi sóng

Bộ

1

 

-

Máy đo lưu lượng nước thải kênh kín bằng sóng siêu âm

Bộ

1

 

-

Bơm lấy mẫu khí lưu lượng thấp và dụng cụ kèm theo

Bộ

1

 

-

Máy đo nhiệt độ, độ ẩm, áp suất không khí tại hiện trường

Bộ

1

 

-

Bộ thiết bị lấy mẫu VOC trong khí thải, không khí xung quanh

Bộ

1

 

-

Bộ pha loãng khí

Bộ

1

 

-

Dụng cụ lấy mẫu bùn trầm tích tầng sâu (kiểu Vanveen) + tời cầm tay

Bộ

1

 

-

Bộ dụng cụ lấy mẫu thủy sinh

Bộ

1

 

-

Bộ dụng cụ lấy mẫu nước theo độ sâu Wildco loại nằm ngang

Bộ

1

 

-

Bộ dụng cụ lấy mẫu nước theo độ sâu Wildco loại nằm dọc

Bộ

1

 

-

Bộ dụng cụ lấy mẫu đất

Bộ

1

 

-

Hệ thống lấy mẫu bụi và khí thải ống khói theo phương pháp Isokinetic

Bộ

1

 

-

Hệ thống lấy mẫu bụi xung quanh Sibata

Bộ

1

 

-

Bộ Thiết bị đo khí thải tại nguồn TESTO 350 và các phụ kiện kèm theo máy + Bình khí chuẩn

Bộ

1

 

-

Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu tốc khí thải ống khói

Bộ

1

 

-

Máy đo nhanh độ ẩm, pH đất hiện trường

Bộ

1

 

-

Máy đo nước đa chỉ tiêu

Bộ

2

 

-

Thiết bị đo tiếng ồn tích phân

Bộ

1

 

-

Thiết bị đo độ rung Dexiben

Bộ

1

 

-

Máy đo ánh sáng

Bộ

1

 

-

Máy đo bức xạ nhiệt

Bộ

1

 

-

Máy đo độ đục hiện trường

Bộ

2

 

-

Trạm quan trắc môi trường nước mặt tự động, cố định

Trạm

2

 

-

Trạm quan trắc môi trường không khí tự động, cố định

Trạm

2

 

4.4

Văn phòng Đăng ký đất đai

 

 

 

-

Máy scan A3

Cái

11

 

-

Máy in A3

Cái

11

 

-

Máy đo GPS cầm tay

Cái

11

 

-

Máy toàn đạc điện tử

Cái

11

 

5

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

 

5.1

Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật

 

 

 

-

Hệ thống màn hình LED

Bộ

1

 

5.2

Bảo tàng -Thư viện

 

 

 

*

Bảo tàng

 

 

 

-

Bộ dựng phim phi tuyến tính

Bộ

1

 

-

Máy quay camera

Cái

1

 

-

Camera hồng ngoại màu

cái

15

 

-

Thẻ nhớ máy quay

Cái

1

 

-

Chân máy quay

Cái

1

 

-

Túi dựng máy quay

Cái

1

 

-

Pin dùng cho máy quay

Cục

2

 

-

Bộ sạc pin máy quay

Cái

1

 

-

Hệ thống trang âm (âm ly, đầu đĩa, micro, loa)

Bộ

1

 

-

Quần áo chống cháy

Bộ

2

 

-

Mặt nạ phòng chống khí độc

Cái

2

 

-

Flycam

Bộ

1

 

-

Máy phát điện

Cái

1

 

-

Ống kính máy ảnh

Cái

1

 

-

Đèn flash

Cái

1

 

-

Máy ảnh

Cái

1

 

-

Máy scan ảnh màu

Cái

1

 

-

Xe nâng tay

Cái

1

 

-

Pa lăng xích kéo tay

Cái

1

 

-

Pa lăng cáp điện

Cái

1

 

-

Hệ thống báo chống trộm

Bộ

5

 

-

Ẩm kế

Cái

2

 

-

Máy đo ánh sáng

Cái

1

 

*

Thư viện

 

 

 

-

Phần mềm thư viện số ILIB 8.0

bộ

1

 

-

Phần mềm cổng thông tin Thư Viện tích hợp

bộ

1

 

-

Thiết bị số hóa (máy quét, máy scan)

bộ

2

 

-

Máy vi tính chuyên dùng

bộ

5

Phục vụ bạn đọc và xử lý kỹ thuật nghiệp vụ

-

Thiết bị phục vụ người khiếm thị

bộ

2

 

-

Máy in nhãn sách mã vạch màu

cái

1

 

-

Máy in phích (phiếu) sách

cái

1

 

-

Máy in thẻ bạn đọc (thẻ nhựa) máy in Datacard SD360 (dành cho Thư Viện điện tử)

cái

1

 

-

Máy in thẻ bạn đọc và sổ nhật kí bạn đọc, sổ đăng kí cá biệt

cái

1

 

-

Âm thanh, loa kéo, micro, equalizer, bộ lọc âm thanh…phục vụ các ngày tuyên truyền sách

bộ

1

 

-

Máy hút bụi chuyên nghiệp (vệ sinh kho sách)

cái

2

 

*

Quản lý di tích

 

 

 

-

Máy vi tính chuyên dùng (cấu hình cao)

bộ

2

Phục vụ công tác lưu trữ dữ liệu di tích

5.3

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch

 

 

 

-

Máy chụp ảnh

Bộ

1

 

-

Máy quay phim Flycam

Bộ

1

 

-

Máy ghi âm

Cái

1

 

-

Máy vi tính chuyên dùng (cấu hình cao)

Cái

1

Phục vụ công tác xúc tiến du lịch

-

Bộ Micro không dây

Bộ

2

 

-

Máy quay phim 4K HDR FDR-AX700 + Chân để quay phim

Bộ

1

 

5.4

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao

 

 

 

-

Máy tập thể lực cho VĐV

Cái

4

 

-

Máy chạy bộ

Cái

1

 

-

Bộ tạ gánh

Bộ

4

 

-

Bộ tạ tay

Bộ

4

 

-

Bảng điện tử tỷ số bóng đá

Bộ

1

 

-

Bộ âm thanh loa máy

Bộ

1

 

-

Thảm sàn thi đấu cầu lông

Bộ

1

 

-

Máy phát điện dự phòng

Bộ

1

 

-

Máy cắt cỏ

Cái

1

 

-

Máy kẻ sân

Cái

1

 

6

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh

 

 

 

-

Máy cắt cành trên cao

Bộ

2

 

-

Máy cưa xích

Cái

2

 

-

Máy cắt hàng rào đường viền

Cái

2

 

-

Máy cắt sắt + Đèn cắt sắt (sử dụng Ôxy+gas)

Bộ

1

 

-

Máy đục bê tông

Bộ

1

 

-

Máy cắt bê tông

Cái

1

 

-

Máy phun sơn

Cái

1

 

-

Máy nén khí động cơ diesel

Bộ

1

 

-

Máy đầm cóc

Bộ

2

 

-

Máy đầm bàn

Bộ

2

 

-

Thiết bị giám sát hoạt động khai thác, sử dụng nước mặt

Bộ

1

 

-

SenSorđo Amoni chuyên dùng cho nước thải

Bộ

1

 

-

Thiết bị đo lưu lượng nước thải đầu vào

Bộ

1

 

-

Máy lấy mẫu tự động

Bộ

1

 

-

Camera giám sát (gồm 03 mắt Camera + 01 đầu ghi

Bộ

1

 

 

dữ liệu)

 

 

 

7

Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray

 

 

 

-

Máy Flycam

Cái

3

 

-

Máy tính bảng

Cái

50

 

-

Máy in màu

Cái

1

 

-

Máy định vị

Cái

30

 

-

Máy hút ẩm

Cái

5

 

-

Năng lượng mặt trời

Bộ

20

 

-

Camera giám sát

Bộ

50

 

-

Máy đo âm thanh

Cái

10

 

-

Bẫy ảnh

Cái

10

 

-

Máy đo độ cao cây

Cái

10

 

-

Bộ dụng cụ y tế, cứu thương

 

1

 

8

Đài Phát thanh-Truyền hình

 

 

 

A

PHẦN TRUYỀN HÌNH

 

 

 

*

Hệ thống thiết bị tiền kỳ, trường quay

 

 

 

-

Camera HD dùng cho lưu động và thiết bị phụ trợ trang bị cho phóng viên

 

 

 

 

Camera lưu động vác vai loại 2/3" (Bộ)

bộ

10

 

 

Camera lưu động cầm tay 1/3" (Bộ)

bộ

10

 

*

Trường quay tin tức

 

 

 

-

Camera HD cố định dùng cho trường quay (Hệ thống 3 camera có góc rộng)

hệ thống

1

 

-

Phim trường ảo

hệ thống

1

 

-

Thiết bị Video Mixer HD >20 đường vào

hệ thống

1

 

-

Thiết bị hiển thị cho trường quay gồm: Phông xanh key ảo, thiết bị hiển thị, decor điện tử cho trường quay…

hệ thống

1

 

-

Hệ thống hiển thị video gồm: Multiview, Monitor, LCD các loại…

hệ thống

1

 

-

Thiết bị ghi phát hình trên file

hệ thống

1

 

-

Thiết bị xử lý Video gồm: Bộ làm chữ, bộ nhắc lời, bộ tạo xung đồng bộ, waveform monitor, thiết bị chuyển đổi, phân chia tín hiệu,…

hệ thống

1

 

-

Thiết bị xử lý Audio gồm: Mixer audio kỹ thuật số, micro cài ve áo, micro rùa, heaphon, liên lạc MC,…

hệ thống

1

 

-

Trang âm và hệ thống đèn led

hệ thống

1

 

*

Trường quay sản xuất chương trình văn nghệ, tọa đàm

 

 

 

-

Camera HD (Bao gồm 5 Camera )

hệ thống

1

 

-

Camera điều khiển (Cẩu)

bộ

1

 

-

Thiết bị Video Mixer HD >20 đường vào

hệ thống

1

 

-

Thiết bị hiển thị cho trường quay gồm: Phông xanh key ảo, thiết bị hiển thị, decor điện tử cho trường quay…

hệ thống

1

 

-

Hệ thống hiển thị video gồm: Multiview, Monitor, LCD các loại…

hệ thống

1

 

-

Thiết bị ghi phát hình cho trường quay

hệ thống

1

 

-

Thiết bị xử lý Video gồm: Bộ làm chữ, bộ nhắc lời, bộ tạo xung đồng bộ, waveform monitor, thiết bị chuyển đổi, phân chia tín hiệu,…

hệ thống

1

 

-

Thiết bị âm thanh gồm: Bàn Audio mixer 48 đường, microphone, Telephone Hybrid các loại và các thiết bị ngoại vi âm thanh khác

hệ thống

1

 

-

Bộ cẩu boom cho phim trường Jib-arm

bộ

1

 

-

Hệ thống trang âm, đèn công nghệ LED chiếu sáng phục vụ cho trường quay

hệ thống

1

 

*

Trường quay sản xuất chương trình có khán giả

 

 

 

-

Camera HD/(Loại ống kính góc rộng, nhân đôi và thường)(Bao gồm 5 camera)

hệ thống

1

 

-

Camera điều khiển (Cẩu)

hệ thống

1

 

-

Thiết bị Video Mixer HD 24 đường vào

hệ thống

1

 

-

Monitor HD/SD gồm các loại monitor 17", 42 "Multiview, 3x5", gá màn hình và board SD/HD SDI

hệ thống

1

 

-

Thiết bị ghi phát hình cho trường quay

hệ thống

1

 

-

Thiết bị ghi phát hình filebase cho trường quay 6 kênh kết hợp làm chậm

hệ thống

1

 

-

Thiết bị xử lý video gồm: Bộ làm chữ, bộ tạo xung đồng bộ, waveform monitor, thiết bị chuyển đổi, phân chia tín hiệu,…

hệ thống

1

 

-

Thiết bị âm thanh gồm: Bản Audio mixer 48 đường, loa hội trường, monitor speaker microphone các loại, các thiết bị ngoại vi âm thanh khác,…

hệ thống

1

 

-

Màn hình LED Full Color indoor loại cấu hình linh hoạt ( 40m2) và hệ thống thiết bị điều khiển đi kèm

hệ thống

1

 

-

Thiết bị mạng trục quang băng rộng 10Gb truyền dẫn lên tổng khống chế phát sóng

hệ thống

1

 

-

Cẩu cho phim trường kèm dolly và thanh chạy trượt

hệ thống

1

 

-

Hệ thống trang âm (cách âm, tiêu âm) và Đèn kỹ xảo, chiếu sáng cho trường quay

hệ thống

1

 

*

Thiết bị chuyên dùng kèm theo xe truyền hình

 

1

 

-

Thiết bị liên lạc

hệ thống

1

 

-

Camera HD/ (Hệ thống) (Loại ống kính góc rộng, nhân đôi và thường) (Bao gồm 5 Camera )

hệ thống

1

 

-

Thiết bị Video Mixer HD >20 đường vào

hệ thống

1

 

-

Thiết bị Router (dự phòng)

Cái

1

 

-

Monitor HD gồm các loại monitor 17", 42 "Multiview, 3x5", gá màn hình và board HD SDI

Cái

1

 

-

Thiết bị xử lý video gồm: Bộ làm chữ, bộ tạo xung đồng bộ, waveform monitor, thiết bị chuyển đổi, phân chia tín hiệu,…

hệ thống

1

 

-

Thiết bị Audio trên xe (mixer, các bộ xử lý chèn audio)

hệ thống

1

 

-

Thiết bị làm chậm

bộ

1

 

-

Hệ thống cẩu (1 người điều khiển)

hệ thống

1

 

*

Hệ thống Livestream: (Bao gồm bộ livestream, hệ thống taly đèn báo, camera quay, liên lạc, FlyCam,...)

hệ thống

1

 

*

Hệ thống sản xuất hậu kỳ

 

 

 

-

Bộ dựng chất lượng hỗ trợ đa định dạng HD sử dụng cho chuyên mục văn hóa văn nghệ, thời sự

bộ

22

 

-

Thiết bị ngoại vi cho các bộ dựng gồm: màn hình kiểm tra video monitor, Antivirus…

hệ thống

22

 

-

Hệ thống khai thác chương trình

hệ thống

2

 

*

Hệ thống phòng thu hậu kỳ âm thanh dành cho truyền hình

 

 

 

-

Thiết bị phòng thu chất lượng cao và các thiết bị phụ trợ

hệ thống

1

 

*

Hệ thống lưu trữ tư liệu

 

 

 

-

Hệ thống lưu trữ tư liệu dùng chung 128 TB (Nearline, dự phòng 1:1)

hệ thống

1

 

 

Hệ thống quản lý tư liệu (Máy chủ quản lý tư liệu, Máy chủ quản lý Media Indexer, Máy chủ quản lý cấp phép cho các bộ dựng, duyệt, tổ chức sắp xếp tư liệu

hệ thống

1

 

 

Máy chủ transcode định dạng file và checkin và hệ thống lưu trữ (Máy chủ, phần mềm transcode, phần mềm xử lý metadata)

hệ thống

1

 

-

Thư viện tủ băng từ lưu trữ offline dài hạn kiểu LTO

hệ thống

1

 

*

Hệ thống tổng khống chế, phát sóng tự động

 

 

 

-

Lưu trữ nearline lưu trữ chương trình phát sóng 72 TB

hệ thống

1

 

-

Server phát sóng tự động (main + backup) cho 1 kênh + phần mềm phát sóng; Hệ thống tạo logo, chạy chữ.

hệ thống

1

 

-

Thiết bị tổng khống chế router, tự động chuyển đổi

hệ thống

1

 

-

Thiết bị hiển thị multiview, LCD kiểm tra,…

hệ thống

1

 

-

Thiết bị xử lý video và audio SDI, phân chia tín hiệu, xử lý giám sát tín hiệu,…

hệ thống

1

 

-

Thiết bị thu phát quang, tạo xung đồng bộ.

hệ thống

1

 

-

Thu tín hiệu vệ tinh HD (Đầu thu + chảo parapol)

bộ

1

 

-

Hệ thống cách ly nguồn điện, chống sét, ổn áp, điều hòa…

hệ thống

1

 

B

PHẦN PHÁT THANH

 

 

 

*

Hệ thống thiết bị sản xuất chương trình phát thanh

 

 

 

-

Thiết bị mixer 24 đường

hệ thống

5

 

 

Hệ thống máy tính thu thanh + phần mềm

hệ thống

5

 

 

Thiết bị xử lý audio gồm: , micro cài ve áo, micro rùa, heaphone, liên lạc MC, loa…

hệ thống

5

 

-

Lưu trữ 16 TB dùng riêng cho phát thanh

hệ thống

5

 

 

Thiết bị phát thanh trực tiếp

Hệ thống

1

 

*

Máy phát thanh FM 10KW

 

 

 

-

Máy phát thanh FM công suất 10KW và thiết bị phụ trợ

Cái

1

 

-

Antena và Fidơ

hệ thống

1

 

*

Hệ thống máy nổ 750KVA + ATS

hệ thống

1

 

9

Sở Xây dựng

 

 

 

9.1

Văn phòng Sở và các phòng chuyên môn

 

 

 

-

Máy vi tính chuyên dùng (cấu hình cao)

cái

6

Xử lý kỹ thuật nghiệp vụ về các loại bản đồ quy hoạch xây dựng, bản đồ quản lý phát triển đô thị, bản đồ địa hình, bản đồ hạ tầng kỹ thuật đô thị; các phần mềm chuyên dùng của ngành

-

Máy Photocopy A0 phục vụ công tác quy hoạch, phô tô các loại bản đồ quy hoạch

bộ

1

 

-

Máy in chứng chỉ hành nghề xây dựng (in thế hệ mới)

bộ

1

 

-

Máy Scan 02 mặt, màu, tốc độ nhanh phục vụ cho công tác lưu trữ, sao lưu tài liệu nhà đất, giấy phép xây dựng...

cái

1

 

9.2

Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng

 

 

 

-

Máy kéo nén liên hợp

cái

1

 

-

Máy trộn MT3

cái

1

 

-

Máy siêu âm bê tông

cái

1

 

-

Máy nén II x 10T

cái

1

 

-

Máy cắt gia công mẫu

cái

1

 

-

Máy khoan bê tông

cái

1

 

-

Máy dò vị trí, D thép

cái

1

 

-

Máy dằn xi măng

cái

1

 

-

Máy trộn xi măng

cái

1

 

-

Máy đo độ ẩm bằng phóng xạ

cái

1

 

-

Máy thử nén bê tông

cái

1

 

-

Máy cắt đất

cái

1

 

-

Máy nén đất tam liên

cái

1

 

-

Máy nén

cái

1

 

-

Máy đầm

cái

1

 

-

Máy quay ly tâm tách nhựa

cái

1

 

-

Cân điện tử

cái

1

 

-

Máy thử độ dãn dài nhựa

cái

1

 

-

Cần

cái

1

 

-

Máy nén

cái

1

 

-

Thiết bị thử thấm đất

thiết bị

1

 

-

Máy thử mài mòn

cái

1

 

-

Súng thử cường độ bê tông

cái

1

 

-

Máy khoan địa chất công trình

cái

1

 

-

Máy khoan bê tông

cái

1

 

-

Kinh vĩ điện tử

cái

1

 

-

Tủ dưỡng mẫu xi măng

cái

1

 

-

Thiết bị thử thấm bê tông

cái

1

 

-

Máy trộn cưỡng bức

cái

1

 

-

Thiết bị thí nghiệm tải trọng nén tĩnh dọc trục

thiết bị

1

 

-

Máy kiểm tra khuyết tật kim loại và mối hàn bằng pp siêu âm

cái

1

 

-

Máy thử độ bền, kéo, nén, uốn

cái

1

 

-

Thiết bị đo và phần mềm xử lý số liệu thí nghiệm kim loại bê tông

thiết bị

1

 

-

Máy toàn đạt điện tử

cái

1

 

-

Máy toàn đạt điện tử

cái

1

 

10

Sở Nội vụ

 

 

 

10.1

Văn phòng sở

 

 

 

-

Máy vi tính chuyên dùng (cấu hình cao)

Bộ

2

Phục vụ công tác quản lý cơ sở dữ liệu, bản đồ địa giới hành chính (cấu hình đảm bảo yêu cầu xử lý đồ họa và cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính)

-

Máy định vị GPS cầm tay (yêu cầu độ chính xác cao và có kết nối không dây với máy tính, thiết bị khác)

Cái

2

 

10.2

Chi cục Văn thư - Lưu trữ (Tại Kho Lưu trữ lịch sử)

 

 

 

-

Máy Scan tài liệu chuyên dùng

Cái

2

 

-

Phần mềm quản lý Kho

Cái

1

 

-

Hệ thống chữa cháy bằng khí sạch

Cái

1

 

-

Hệ thống kiểm soát độ ẩm cho kho lưu trữ

Cái

1

 

-

Máy khử trùng tài liệu

Cái

3

 

-

Máy đóng gói hút chân không

Cái

3

 

-

Máy chiếu tích hợp bảng tương tác thông minh

Cái

1

 

-

Máy photocopy khổ lớn A3 chuyên dùng

Cái

1

 

-

Máy photocopy khổ lớn A0 chuyên dùng

Cái

1

 

-

Két sắt chuyên dùng

Cái

1

 

-

Máy hút bụi

Cái

2

 

10.3

Ban Tôn giáo

 

 

 

-

Máy vi tính chuyên dùng (cấu hình cao)

Cái

1

Phục vụ công tác soạn thảo, quản lý cơ sở dữ liệu mật về Tôn giáo

-

Tủ bảo mật

Cái

4

 

11

Ban Dân tộc

 

 

 

-

Máy chiếu

Cái

1

Phục vụ công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh

12

Tỉnh đoàn

 

 

 

12.1

Văn phòng Tỉnh đoàn

 

 

 

-

Máy quay Flycam with Smart Controller

Cái

1

 

12.2

Trung tâm Văn hóa thể thao thanh thiếu niên

 

 

 

-

Máy quay phim

Cái

1

 

-

Máy chiếu

Cái

1

Phục vụ cho các hoạt động tuyên truyền, tổ chức sự kiện

13

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

 

 

 

13.1

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

 

 

 

-

Máy in màu

Bộ

1

 

-

Máy ảnh kỹ thuật số chuyên dùng

Cái

2

 

-

Máy ghi âm chuyên dùng

Cái

3

 

-

Máy vi tính chuyên dùng (cấu hình cao)

Bộ

3

Phục vụ công tác quản lý các dự án, công trình giao thông, quy hoạch

-

Hệ thống máy chủ Portal Server

Bộ

2

Phục vụ cổng thông tin điện tử tỉnh

-

Bộ thiết bị giao ban điện tử đa phương tiện Polycom

Bộ

2

Phòng giao ban trực tuyến

13.2

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 

 

 

-

Máy ảnh kỹ thuật số chuyên dùng

Cái

2

 

-

Máy ghi âm chuyên dùng

Cái

1

 

-

Máy photocopy (Chức năng in-copy mạng, scan màu)

Cái

2

 

-

Máy phát số cảm ứng

Bộ

1

 

-

Máy tra cứu thông tin

Bộ

2

 

-

Đầu đọc mã vạch.

Bộ

20

 

-

Bảng hiển thị trung tâm Smart tivi

Bộ

2

 

-

Bảng hiển thị trung tâm Tivi Led dạng treo tường.

Bộ

20

 

-

Loa phát âm thanh

Bộ

1

 

-

- Bàn phím điều khiển gọi số tại quầy

- Key kích hoạt cho Bàn gọi số và màn hình hiển thị số thứ tự tại quầy.

License

20

 

-

Bàn phím đánh giá sự hài lòng của khách hàng.

Bộ

20

 

-

Phần mềm bầu chọn dịch vụ

License

20

 

-

Camera chuyên dụng

Bộ

10

 

-

Tổng đài điện thoại, máy chấm công

Bộ

1

 

-

Máy Scan giấy A3

Cái

1

 

-

Máy in chuyên dụng khổ A3

Cái

1

 

 

PHỤ LỤC 2

BỔ SUNG TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CẤP HUYỆN
(Kèm theo Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

STT

Tên đơn vị/ Chủng loại máy móc, thiết bị

ĐVT

Bổ sung tiêu chuẩn, định mức theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh

Ghi chú

1

Trung tâm Phát triển quỹ đất

 

 

 

-

Máy quay camera phục vụ công tác bồi thường

Cái

2

 

-

Máy ảnh kỹ thuật số phục vụ công tác bồi thường

Cái

2

 

2

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp (Đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Trồng trọt, bảo vệ thực vật, Chăn nuôi thú y, Thủy sản)

 

 

 

-

Máy phun hóa chất khử trùng tiêu độc

Cái

13

 

-

Máy đo độ PH và độ ẩm đất

Cái

2

 

-

Kính lúp cầm tay hoặc để bàn

Cái

2

 

-

Kính hiển vi kỹ thuật số

Cái

2

 

-

Tủ lạnh bảo quản vắc xin, mẫu

Cái

1

 

-

Thùng bảo ôn

Cái

13

 

-

Sy range (inox)

Cái

13

 

3

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

 

 

 

-

Súng thử cường độ bê tông

Cái

1

 

-

Máy siêu âm bê tông

Cái

1

 

4

Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

-

Máy đo nồng độ bụi

Cái

1

 

-

Máy đo độ rung

Cái

1

 

-

Máy đo khí cầm tay đa chiều

Cái

1

 

-

Máy đo khí độc cầm tay

Cái

1

 

-

Máy đo khí oxy hòa tan và BOD

Cái

1

 

-

Máy đo COD và đa chỉ tiêu nước

Cái

1

 

-

Máy đo phóng xạ cầm tay đi hiện trường

Cái

1

 

-

Máy đo cường độ ánh sáng cầm tay

Cái

1

 

-

Máy quét bản đồ bản A0

Cái

1

 

5

Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao (Đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Văn hóa và Thông tin)

 

 

 

-

Cụm loa truyền thanh không dây kỹ thuật số

Cụm

21

 

6

Trung tâm Môi trường và DVĐT huyện (Đơn vị hoạt động trong lĩnh vực quản lý chợ; Dịch vụ Môi trường, đô thị; Quản lý nghĩa trang nhân dân)

 

 

 

6.1

Lĩnh vực Dịch vụ môi trường, đô thị, quản lý nghĩa trang nhân dân

 

 

 

-

Máy bơm tưới nước động cơ điện

Cái

1

 

-

Máy bơm nước động cơ xăng

Cái

1

 

-

Máy tỉa hàng rào cầm tay

Cái

1

 

-

Bình phun thuốc sâu

Cái

1

 

-

Bồn nước

Cái

1

 

-

Máy bơm nước

Cái

1

 

-

Máy cắt cỏ

Cái

4

 

-

Máy cắt, tỉa cành cây chuyên dụng

Cái

1

 

-

Máy cưa xích

Cái

1

 

-

Máy phun thuốc bằng động cơ

Cái

1

 

-

Máy cắt tỉa hàng rào chuyên dụng

Cái

1

 

6.2

Lĩnh vực quản lý Chợ

 

 

 

-

Hệ thống báo cháy tự động

Hệ thống

1

 

-

Máy xịt nước áp lực cao

Cái

1

 

-

Máy bơm chữa cháy động cơ điện

Cái

1

 

6.3

Lĩnh vực cấp nước sinh hoạt

 

 

 

-

Máy đo độ PH

Cái

1

 

-

Máy đo độ đục

Cái

1

 

-

Máy đo Clo dư

Cái

1

 

-

Thiết bị lấy mẫu nước

Bộ

1

 

-

Thiết bị khử trùng

Cái

1

 

-

Máy bơm định lượng

Cái

6