Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VIỆN KSND TI CAO
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 565/QyĐ-VKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 8 năm 2020

 

QUY ĐỊNH

CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC BẢO VỆ CƠ QUAN VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kim sát nhân dân (VKSND) năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 46/2014/TT-BCA ngày 16/10/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng tổng hợp, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ VKSND Thành phố Hồ Chí Minh, Viện trưởng VKSND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về công tác thường trực bảo vệ Cơ quan VKSND Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về công tác thường trực bảo vệ tại trụ sở Cơ quan VKSND Thành phố Hồ Chí Minh, số 120 Nam Kỳ Khi Nghĩa, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Cơ quan).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Công chức, người lao động các đơn vị thuộc VKSND Thành phố Hồ Chí Minh (gọi chung là các đơn vị).

2. Đại diện các cơ quan, tổ chức, cá nhân đến thăm, làm việc tại trụ sở Cơ quan.

Điều 3. Giấy tờ hợp lệ khi ra, vào Cơ quan

Công chức, người lao động, khách đến thăm, làm việc khi ra, vào Cơ quan phải có một trong những giấy tờ sau:

1. Đối với công chức, người lao động các đơn vị phải mang theo thẻ ra, vào Cơ quan do Văn phòng tổng hợp VKSND Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Văn phòng) cấp hoặc thẻ ngành, giấy tờ xác định là công chức, người lao động của đơn vị.

2. Đối với khách đến thăm, làm việc:

a) Giấy mời, Giấy giới thiệu;

b) Giấy tờ tùy thân (căn cước công dân/hộ chiếu/thẻ ngành,...);

c) Các giấy tờ hợp lệ khác có liên quan.

3. Đối với bị can, người tham gia tố tụng... (gọi chung là đương sự) phải có Giấy mời, Giấy triệu tập (bản chính) kèm theo Giấy tờ tùy thân (có dán ảnh).

Điều 4. Nguyên tắc chung

1. Phải thực hiện đúng quy định của pháp luật và các quy định khác có liên quan đến công tác bảo vệ.

2. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng danh nghĩa bảo vệ Cơ quan đthực hiện hành vi trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Chương II

CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC BẢO VỆ

Điều 5. Nhiệm vụ của thường trực bảo vệ

Bố trí thường trực bảo vệ trực theo ca liên tục 24h/24h trong ngày; mỗi ca trục có từ 02 nhân viên bảo vệ trở lên, có Trưởng ca trực điều hành chung và phân công nhiệm vụ cụ thể cho nhân viên bảo vệ trong ca trực. Nhiệm vụ cụ thể của thường trực bảo vệ như sau:

1. Quản lý việc ra, vào Cơ quan; kiểm tra giấy tờ, ghi sổ theo dõi, phát và thu thẻ khách khi khách ra, vào Cơ quan; hướng dẫn việc đi lại của khách trong Cơ quan.

2. Đối với khách đến thăm, làm việc với lãnh đạo VKSND Thành phố Hồ Chí Minh, căn cứ lịch làm việc Tuần để chỉ dẫn địa điểm làm việc cho khách và báo với Bộ phận tham mưu tng hp thuộc Văn phòng đbáo cho lãnh đạo VKSND Thành phố Hồ Chí Minh biết.

3. Ghi chép đầy đủ diễn biến và các biện pháp nghiệp vụ bảo vệ đã thực hiện trong ca trực; tổ chức bàn giao giữa hai ca trực, nội dung bàn giao phải được ghi đầy đủ trong sổ bàn giao ca trực và ký giao, nhận.

4. Sau khi hết giờ làm việc buổi chiều phải kiểm tra toàn bộ trụ sở Cơ quan, các Phòng làm việc, nếu phát hiện những sai sót của đơn vị như: không khóa cửa phòng làm việc; không tt các thiết bị điện (điều hòa, máy vi tính, quạt, bóng đèn,...) phải có biện pháp khc phục kịp thời để đảm bảo an toàn; đồng thời thông báo cho đơn vị chủ quản biết đế xử lý, rút kinh nghiệm.

5. Bật hệ thống đèn chiếu sáng phục vụ công tác bảo vệ ban đêm: từ 18 giờ 00 phút hôm trước và tắt vào 05 giờ 30 phút hôm sau.

6. Hướng dẫn, nhắc công chức, người lao động và khách đến Cơ quan đphương tiện, như: ô tô, xe máy, xe đạp... đúng nơi quy định, bảo đảm an toàn, mỹ quan.

7. Đối với công dân đến khiếu nại, tố cáo, thường trực bảo vệ hướng dẫn công dân tới nơi tiếp dân để được tiếp; trường hợp khiếu nại, tố cáo đông người phải thông báo ngay với Công an phường và Công an quận tại địa bàn để được hỗ trợ bảo đảm an ninh, trật tự; đồng thời báo cáo ngay với lãnh đạo Văn phòng và đơn vị có liên quan đến vụ, việc đphối hợp giải quyết.

8. Tham gia công tác phòng cháy và cha cháy

a) Nhân viên bảo vệ là lực lượng nòng cốt trong tổ chức phòng cháy và chữa cháy của Cơ quan. Khi có cháy, nxảy ra phải tổ chức chữa cháy kịp thời; đồng thời thông báo ngay cho Đội phòng; cháy, chữa cháy Cơ quan VKSND Thành phố H Chí Minh và Công an phòng cháy và chữa cháy Thành phố H Chí Minh;

b) Thường xuyên phối hợp với Bộ phận hành chính, quản trị thuộc Văn phòng kiểm tra hệ thống cứu hỏa và các trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ trang bị cho phòng cháy và chữa cháy; khi phát hiện trang thiết bị hư hỏng phải đề xuất lãnh đạo Văn phòng để sửa chữa, thay thế kịp thời. Nhân viên bảo vệ phải sử dụng thành thạo các trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ phòng và chữa cháy;

c) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy; giữ gìn trật tự công cộng và quản lý vũ khí, vật liệu nổ, chất dễ cháy,...; tham gia đầy đủ các đt kiểm tra, tập huấn về phòng cháy, chữa cháy do Cơ quan tổ chức hoặc các cơ quan chức năng tổ chức;

9. Bảo đảm cảnh quan khu vực cổng Cơ quan và phòng thường trực bảo vệ vệ sinh, sạch đẹp;

10. Thực hiện những nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo VKSND Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Văn phòng giao.

Điều 6. Quyền hạn của nhân viên thường trực bảo vệ

1. Tuần tra tất cả các vị trí trong Cơ quan; khi phát hiện dấu hiệu vi phạm an toàn, trật tự được quyền kiểm tra giấy tờ đối với người, hàng hóa, phương tiện ra, vào Cơ quan; nếu phát hiện người đột nhập vào Cơ quan phải thực hiện biện pháp nghiệp vụ bảo vệ để khống chế đối tượng, đồng thời báo cáo ngay lãnh đạo Văn phòng, kịp thời thông báo và phối hợp với Công an phường, Công an quận tại địa bàn để giải quyết.

2. Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ của cơ quan Công an để phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn vi phạm nội quy bảo vệ Cơ quan; kịp thời đxuất biện pháp xử lý.

3. Xử lý các phương tiện cố tình để không đúng quy định bằng hình thức khóa bánh xe (xe máy, xe đạp...) hoặc đặt giây nhc nhở trên kính xe (xe ô tô) và thông báo cho chủ phương tiện biết, rút kinh nghiệm, không lặp lại vi phạm.

4. Không cho phép mang vật tư, tài sản ra, vào Cơ quan khi chưa có đủ giấy tờ hợp lệ, trường hợp không chấp hành thì lập biên bản tạm giữ và kịp thời báo cáo lãnh đạo Văn phòng; ngăn chặn, không cho mang vũ khí, chất n, chất gây cháy, chất độc hại vào Cơ quan.

Điều 7. Trách nhiệm của nhân viên thường trực bảo vệ

1. Nhân viên thường trực bảo vệ có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn nêu tại Điều 5 và Điều 6 của Quy định này.

2. Trong ca trực, nếu để tài sản của Cơ quan bị phá hủy, bị mất thì nhân viên ca trực đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Điều 8. Trách nhiệm của công chức, người lao động

1. Khi vào Trụ sở Cơ quan, qua cổng thường trực bảo vệ, không đeo kính đen, không đeo khẩu trang, khăn che mặt (trừ trường hợp đeo khu trang, khăn che mặt để phòng dịch khi Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu), không đkính mũ bảo hiểm che kín mặt; hạ kính bên trái buồng lái ô tô; trường hợp đi xe đạp, xe máy phải xuống xe và dắt xe qua cổng Cơ quan (khu vực thường trực bảo vệ).

2. Công chức, người lao động phải để xe ô tô, xe máy, xe đạp đúng nơi quy định; không được gây tiếng ồn (rú ga, bóp còi, mở đài to,...); điều khin ô tô, xe máy đi đúng chiều theo quy định và bảo đảm tốc độ an toàn.

3. Hết giờ làm việc buổi chiều, trước khi ra về, phải tắt các thiết bị điện (đèn, điều hòa nhiệt độ, quạt, máy vi tính,...), đóng kín cửa sổ và khóa cửa các phòng làm việc.

4. Làm việc ngoài giờ hành chính hoặc các ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết phải có ý kiến của Thủ trưởng đơn vị và đăng ký với Văn phòng; trừ trường hợp đột xuất, khi làm việc không phải đăng ký, nhưng sau khi làm việc xong phải đăng ký với Văn phòng.

5. Không mang vũ khí, chất dễ cháy, chất độc hại vào Cơ quan; hạn chế cất giữ tài sản có giá trị lớn trong phòng làm việc.

6. Khi đi công tác đột xuất, nếu gửi lại xe ô tô, xe máy, xe đạp qua đêm tại Cơ quan phải đăng ký với thường trực bảo vệ đđược hướng dẫn nơi đỗ; trường hợp không đăng ký, nếu bị hư hỏng, mất, các cá nhân tự chịu trách nhiệm.

Điều 9. Trách nhiệm của đơn vị thuộc VKSND Thành phố Hồ Chí Minh

1. Đối với đơn vị chủ trì tổ chức các cuộc họp phải gửi danh sách đại biểu, khách mời, phóng viên báo chí đến Văn phòng (Bộ phận hành chính, quản trị) trước một ngày diễn ra sự kiện.

2. Đơn vị có người làm việc có thời hạn tại Cơ quan phải đăng ký danh sách với Văn phòng (Bộ phận hành chính, quản trị) để làm thủ tục ra, vào Cơ quan.

3. Đăng ký với thường trực bảo vệ địa điểm tiếp nhận công văn, báo chí, dịch vụ, hàng hóa đưa vào Cơ quan; cử đại diện ra tiếp, đón khách khi có thông báo của thường trực bảo vệ; thường xuyên nhắc nhở công chức, người lao động của đơn vị chấp hành đúng quy định ra, vào Cơ quan, phối hợp với thường trực bảo vệ trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

4. Khi có nhu cầu làm việc ngoài giờ hành chính, đơn vị phải đăng ký trước (có danh sách cụ thể) với Văn phòng (Bộ phận hành chính, quản trị).

5. Các hoạt động văn hóa, thể thao trong Cơ quan ngoài giờ hành chính của các ngày làm việc được phép hoạt động từ 17 giờ 00 phút đến 21 giờ 00 phút. Nếu tổ chức vào các ngày nghỉ (thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ) hoặc trong giờ làm việc phải xin phép lãnh đạo Viện và lãnh đạo Văn phòng.

Điều 10. Trách nhiệm của khách

1. Khách đến Cơ quan thăm, làm việc phải xuất trình giấy tờ hợp lệ cho thường trực bảo vệ đ đăng ký vào stheo sự hướng dẫn của nhân viên bảo vệ; đối với thân nhân đến Cơ quan gặp công chức, người lao động phải qua thường trực bảo vệ đ đăng ký và được hướng dẫn.

2. Cấm mang theo vũ khí, chất nổ, chất dễ cháy, các loại chất độc hại khác vào Cơ quan; tt cả các loại xe khi ra, vào trụ sở Cơ quan đều phải dừng đỗ, để đúng quy định và theo hướng dẫn của nhân viên bảo vệ. Chấp hành đúng nội quy, quy định của VKSND Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 11. Trách nhiệm của Văn phòng tổng hợp

1. Tổ chức thường trực bảo vệ thực hiện công tác bảo vệ Cơ quan; chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, nội quy thường trực bảo vệ Cơ quan.

2. Trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ, bảo đảm điều kiện làm việc cho lực lưng bảo vệ thực thi công việc; đôn đốc, kiểm tra, giám sát hoạt động thường trực bảo vệ tại Cơ quan.

3. Tổ chức thực hiện các quy định của Nhà nước, của VKSND tối cao và hướng dẫn nghiệp vụ của cơ quan Công an về công tác bảo vệ tại Cơ quan.

4. Phân công các ca, nhân viên thường trực bảo vệ hợp lý (ít nhất phải có 02 nhân viên bảo vệ trực 01 ca) để giải quyết các công việc theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

5. Chuyển danh sách Văn phòng (Bộ phận hành chính, quản trị) nhận của các đơn vị theo Điều 9 Quy định này cho ca trực bảo vệ để thực hiện nhiệm vụ.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Chế độ chính sách và trang phục của bảo vệ cơ quan

1. Thực hiện chế độ chính sách của bảo vệ cơ quan được theo quy định tại Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ; Thông tư số 46/2014/TT-BCA ngày 16/10/2014 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Nghị định 06/2013/NĐ-CP về hoạt động và tổ chức lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

2. Trong khi làm nhiệm vụ, nhân viên thường trực bảo vệ phải mặc trang phục ngành Kiểm sát nhân dân, đeo phù hiệu theo quy định.

Điều 13. Khen thưởng và kỷ luật

Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ Cơ quan được khen thưởng theo quy định của pháp luật, của VKSND tối cao và của VKSND Thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp có hành vi vi phạm thì tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, của VKSND tối cao và của VKSND Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 14. Tổ chức thực hiện

1. Chánh Văn phòng VKSND Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm giúp Viện trưởng VKSND Thành phố Hồ Chí Minh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

2. Công chức, người lao động làm việc tại Cơ quan; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan thực hiện đúng Quy định này.

Điều 15. Điều khoản thi hành

1. Quy định này có hiệu lực từ ngày ký.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung, các đơn vị, cá nhân có văn bản gửi Văn phòng VKSND Thành phố Hồ Chí Minh để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo VKSND Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định; việc sửa đổi, bổ sung Quy định do Viện trưởng VKSND Thành phố Hồ Chí Minh quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo VKSTC (để báo cáo);
- Văn phòng VKSTC (để báo cáo);
- Lãnh đạo VKSTP;
- Thủ trưởng đơn vị trực thuộc VKSTP;
- Viện trưởng VKSND quận, huyện;
- Tổ tuyên truyền VKSTP;
- Lưu: VT, VP(TMTH), P15.

VIỆN TRƯỞNG
Đỗ Mạnh Bổng