Hệ thống pháp luật


HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 120:2019/BGTVT về Cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo của cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải

  • Số hiệu: QCVN120:2019/BGTVT
  • Loại văn bản: Quy chuẩn
  • Ngày ban hành: 26/04/2019
  • Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải
  • Người ký: ***
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 01/12/2019
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản
Không có dữ liệu download.