Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2008/NQ-CP

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 02 NĂM 2008

Trong hai ngày 27 và 28 tháng 02 năm 2008, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 02, thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau đây:

1. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Công Thương trình dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Dầu khí; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến các thành viên Chính phủ về hai dự án Luật này.

Chính phủ cơ bản nhất trí nội dung hai dự án Luật. Giao Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh hai dự án Luật này. Bộ trưởng Bộ Công Thương thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Dầu khí; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

2. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính trình dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) và dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi); nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo ý kiến của Văn phòng Chính phủ về hai dự án Luật này.

Chính phủ cơ bản nhất trí với các nội dung sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh hai dự án Luật, lấy ý kiến các thành viên Chính phủ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tuớng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) và dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi).

3. Chính phủ thảo luận và thông qua Báo cáo bổ sung tình hình kinh tế - xã hội năm 2007 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008, Báo cáo kết quả giao ban sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đầu tư tháng 02 và hai tháng và tình hình kinh tế - xã hội hai tháng đầu năm 2008 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình; Báo cáo đánh giá bổ sung về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2007, tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2008, Báo cáo về tình hình kiểm soát kinh tế vĩ mô tháng 02 năm 2008 do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình; Báo cáo về các giải pháp Điều hành tiền tệ, tín dụng và tỷ giá năm 2008 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trình; Báo cáo về tình hình khắc phục thiệt hại sản xuất nông nghiệp và thủy sản sau rét đậm, rét hại ở các tỉnh miền Bắc do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình; Báo cáo tình hình bệnh dịch trong đợt rét đậm, rét hại đầu năm và các biện pháp phòng, chống đã được triển khai do Bộ trưởng Bộ Y tế trình; Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 02 năm 2008 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 02 năm 2008 do Tổng Thanh tra Chính phủ trình; Báo cáo tình hình thực hiện chương trình công tác, các quyết nghị của Chính phủ từ phiên họp tháng 01 năm 2008 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ hoàn chỉnh các Báo cáo bổ sung về kết quả thực hiện kế hoạch và ngân sách nhà nước năm 2007, tình hình triển khai nhiệm vụ kế hoạch, ngân sách nhà nước năm 2008. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội các Báo cáo này.

Chính phủ nhất trí đánh giá bổ sung tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2007, mặc dù gặp nhiều khó khăn về thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm và tình hình kinh tế thế giới nhiều diễn biến phức tạp; giá dầu thô và nguyên liệu thiết yếu phục vụ sản xuất tăng cao, nhưng với quyết tâm trong công tác chỉ đạo, Điều hành của Chính phủ, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân, chúng ta đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2007 do Quốc hội đề ra. Kinh tế nước ta đạt mức tăng trưởng cao nhất trong mười một năm qua và thuộc nhóm nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong khu vực. Các lĩnh vực xã hội có nhiều chuyển biến tốt, đặc biệt là công tác xóa đói giảm nghèo được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Hoạt động đối ngoại và hợp tác kinh tế quốc tế đạt nhiều kết quả tốt. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, những tồn tại yếu kém nổi lên trong năm 2007 là: mất cân đối trong cán cân thương mại, nhập siêu tăng cao; Điều hành chính sách tiền tệ còn nhiều bất cập, tổng phương tiện thanh toán và tổng dư nợ tín dụng tăng cao so với nhiều năm trước, góp phần tăng áp lực đẩy giá cả thị trường tăng cao; mức giảm tỷ lệ sinh đạt thấp hơn chỉ tiêu Quốc hội giao.

Nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008, theo chỉ đạo của Chính phủ, ngay từ đầu năm nhiều bộ, ngành, địa phương, đơn vị đã hoàn thành việc giao kế hoạch sớm hơn các năm trước. Nguồn vốn đầu tư được bố trí tuân thủ đúng thủ tục theo quy định hiện hành, tập trung chủ yếu cho các công trình trọng Điểm, các dự án hoàn thành trong năm và các dự án chuyển tiếp; dần khắc phục tình trạng phân bổ vốn phân tán, dàn trải. Tuy nhiên, một số bộ, ngành, địa phương, đơn vị triển khai việc giao kế hoạch còn chậm, chưa tuân thủ các thủ tục đầu tư theo quy định, hoặc giao cao hơn số giao của Trung ương làm xuất hiện nguy cơ tái diễn tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản cho năm tới.

Tháng 02 và hai tháng đầu năm năm 2008, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tốt. Mặc dù thời gian nghỉ Tết dài, nhưng sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong nước tăng hơn cùng kỳ nhiều năm. Hoạt động du lịch có chuyển biến mới; dịch vụ vận chuyển hành khách, hàng hóa, bưu chính, viễn thông tăng khá, đáp ứng tốt nhu cầu hàng hoá, dịch vụ phục vụ đón Tết của nhân dân. Kim ngạch xuất khẩu tăng hơn so với cùng kỳ năm 2007. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn ODA tiếp tục tăng. Thu, chi ngân sách đạt kế hoạch đề ra. Các cân đối vĩ mô nền kinh tế vẫn được kiểm soát.

Công tác cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được các bộ, ngành và địa phương quan tâm chỉ đạo có kết quả. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác chăm sóc các đối tượng chính sách xã hội, đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được quan tâm. Phòng, chống cháy nổ, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, giảm thiểu tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trong những ngày trước và sau Tết được tăng cường, có nhiều chuyển biến tốt so với cùng kỳ năm 2007.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản và tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương giải quyết kịp thời các vấn đề tồn tại, khó khăn của nền kinh tế nhằm kiểm soát chặt chẽ kinh tế vĩ mô, ổn định phát triển sản xuất và đời sống nhân dân.

Tuy nhiên, những diễn biến của tình hình rét đậm, rét hại kéo dài đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng đến chăn nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ sản, diện tích gieo trồng lúa và hoa màu. Bên cạnh đó, giá cả thị trường và nhập siêu tăng cao; chỉ số chứng khoán sụt giảm mạnh, thị trường bất động sản tăng nóng; vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng mạnh trong khi khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế thấp đã tạo thêm sức ép làm tăng tổng phương tiện thanh toán và tăng lãi suất huy động vốn của các ngân hàng; dịch cúm gia cầm, cúm A (H5N1) ở người có nguy cơ bùng phát trở lại... đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh, đời sống và sinh hoạt của nhân dân. Một số tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn có hiệu quả, tai nạn giao thông tuy có giảm, nhưng thiệt hại về người, tài sản do tai nạn giao thông còn cao.

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2008, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 02/2008/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, Điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và Chương trình công tác năm 2008 của Chính phủ thuộc trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương mình; trong đó, tập trung cao nhất cho tăng trưởng và chống lạm phát. Cụ thể là:

a) Kiểm soát chặt chẽ kinh tế vĩ mô để duy trì tốc độ tăng trưởng cao: áp dụng chính sách tiền tệ, tỷ giá và lãi suất chủ động, linh hoạt và thận trọng; kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các ngân hàng, thị trường chứng khoán để bảo đảm an toàn hệ thống. Kiểm soát thị trường, giá cả; thực hiện cơ chế Điều tiết giá vật tư thiết yếu theo cơ chế thị trường và có chính sách hỗ trợ phù hợp cho các đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng do tăng giá; bảo đảm cân đối cung cầu hàng hoá thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống, không để xẩy ra thiếu hàng, sốt giá. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền chống lạm phát, tránh việc đưa tin thiếu khách quan gây phân tán và tạo áp lực tăng giá.

b) Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, dịch vụ, tăng xuất khẩu để giảm tỷ lệ nhập siêu: tạo môi trường thuận lợi để phát triển sản xuất, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, xuất khẩu tại các thị trường hiện có, thị trường truyền thống và mở rộng thị trường mới để tăng xuất khẩu, thúc đấy mạnh các hoạt động dịch vụ và du lịch. Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai chính sách hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do rét đậm, rét hại. Đồng thời, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa Đông Xuân, trồng rau màu, phát triển chăn nuôi, tăng nguồn cung thực phẩm, nhằm sớm ổn định giá cả lương thực, thực phẩm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra tình trạng ruộng trống không gieo cấy. Bên cạnh đó, cần chủ động đề ra phương án khắc phục tình trạng thiếu điện; chủ động phát hiện, phòng, chống, ngăn chặn và dập tắt có hiệu quả dịch cúm gia cầm, cúm A (H5N1) ở người; tích cực triển khai việc tu bổ các công trình hồ chứa, đê Điều, công trình thủy lợi nhằm chủ động đối phó với thiên tai trong mùa bão lũ sắp tới.

c) Tập trung sức tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản: các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát các công trình đầu tư xây dựng, kiên quyết dừng các dự án kém hiệu quả, không đủ thủ tục, chưa rõ nguồn vốn. Tập trung năng lực tháo gỡ khó khăn về giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ cho các công trình giao thông, thuỷ lợi, giáo dục, y tế; tháo gỡ vướng mắc về huy động, giải ngân vốn ODA, vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam và vốn của Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.

d) Về cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo: tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính và hoàn thiện cơ chế phối hợp công tác giữa bộ, ngành, địa phương, tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời, đúng pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy nhanh tiến độ Điều tra, kết luận, xử lý các vụ án tham nhũng. Hoàn thiện thể chế và chấn chỉnh công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo theo đúng quy định của pháp luật. Khẩn trương hoàn thành việc ban hành và tổ chức thực hiện các nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân; các đề án thực hiện thí Điểm đổi mới mô hình tổ chức chính quyền địa phương theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X.

Các bộ, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nhiệm vụ chính trị của bộ, cơ quan, địa phương, đơn vị mình.

đ) Giải quyết các vấn đề xã hội: đẩy mạnh thực hiện các chương trình nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu xã hội; thực hiện tốt công tác xoá đói, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nhất là đối với đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa. Tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc; đẩy mạnh công tác xã hội hoá. Duy trì thường xuyên, kiên quyết việc thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, nhằm giảm tai nạn giao thông bền vững.

e) Thực hiện chương trình công tác tháng tới: Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản, đề án theo đúng kế hoạch trong Chương trình công tác năm 2008 của Chính phủ. Trước hết, cần tập trung ưu tiên xây dựng các dự án luật theo kế hoạch để trình Quốc hội; các đề án, cơ chế chính sách phục vụ sự chỉ đạo Điều hành các nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ về Điều hành kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và đầu tư; chủ động đề xuất, kiến nghị với Chính phủ các biện pháp giải quyết những khó khăn, diễn biến bất thường về kinh tế - xã hội./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương và các đoàn thể;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Website Chính phủ, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TH(5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng