Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 01/2006/NQ-HĐND

Quận 11, ngày 06 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2006

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11 KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết kỳ họp thứ 8 (số 07/2005/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2005) của Hội đồng nhân dân quận - khóa IX về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006.
Trên cơ sở xem xét báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân quận, các báo cáo của Ủy ban nhân dân quận, báo cáo thẩm định của hai Ban Hội đồng nhân dân (Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế), phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc về tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận
;

QUYẾT NGHỊ:

Nhất trí báo cáo của Ủy ban nhân dân quận và báo cáo của các cơ quan hữu quan về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2006 và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006. Hội đồng nhân dân quận nhấn mạnh một số nội dung sau đây:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2006:

Trong 6 tháng đầu năm 2006, tuy có những khó khăn nhất định bởi sự biến động tăng giá vàng, xăng dầu và một số mặt hàng thiết yếu… nhưng với sự nỗ lực của các ngành, các cấp và các đơn vị, nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn vẫn tiếp tục phát triển ổn định và có chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận đề ra đều đạt và hoàn thành như sau:

- Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 6,2% so với cùng kỳ (kế hoạch tăng 7%). Doanh thu thương mại - dịch vụ tăng 30,42% (kế hoạch tăng 27%).

- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 49,7% dự toán (128,5/258,31 tỷ đồng) tăng 13,3% so cùng kỳ (128,5/96,23 tỷ đồng).

Các công trình trọng điểm: chung cư 14 A Lạc Long Quân, khu B - khu nhà ở Phú Thọ, Trung tâm Văn hóa,... được tập trung thi công, đồng thời tích cực chuẩn bị khởi công các công trình chung cư khu A - khu nhà ở Phú Thọ, Trung tâm Y tế, Hội trường Công an Quận, Trường Tiểu học Phùng Hưng… Đã tổ chức triển khai cho các ban ngành quận, Đảng ủy và nhân dân phường 3 về thực hiện chủ trương điều chỉnh quy hoạch khu vực 5,8 ha Công viên Văn hóa Đầm Sen. Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng đang tổ chức điều tra thu thập số liệu, lập phương án đền bù cho các hộ dân.

Công tác quy hoạch được tập trung thực hiện: đã hoàn chỉnh danh mục kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010. Tiếp tục thực hiện các thủ tục trình duyệt các đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2.000 cụm phường 2 - 16, 1 - 3 - 10, 5 - 14, 4 - 6 - 7 - 15, 9 - 11. Tổ chức nghiên cứu lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, quy hoạch mạng lưới trường lớp đến năm 2010.

Đã tiếp nhận 4 mặt bằng của các doanh nghiệp thành phố quản lý (135 Lạc Long Quân - phường 1, 343D Lạc Long Quân - phường 5 và 02 mặt bằng trong cụm kho 341 Hàn Hải Nguyên - phường 1), chuẩn bị các thủ tục đầu tư các công trình trường học tại các mặt bằng này.

Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực:

- Giới thiệu và giải quyết việc làm cho 5.168/10.000 lao động, đạt 51,68% kế hoạch.

- Các chỉ tiêu về thực hiện 5 biện pháp kế hoạch hóa gia đình đều đạt trên 40% chỉ tiêu kế hoạch năm,

- Tính đến nay đã có 39.585 hộ (đạt 100%) đăng ký xây dựng gia đình văn hóa năm 2006, có thêm phường 1, 10 đăng ký xây dựng phường văn hóa nâng tổng số phường đăng ký lên 6/16 phường, 104/234 đơn vị (đạt 46%) đăng ký xây dựng Đơn vị văn hóa, công sở văn minh sạch đẹp, có 46/61 khu phố (đạt 75,4%) đăng ký xây dựng khu phố văn hóa, 13 điểm đăng ký xây dựng điểm sáng văn hóa (tăng 1 điểm so với cuối năm 2005). 

- Tuyển nghĩa vụ quân sự đạt 100% chỉ tiêu (220/220 thanh niên).

- Phạm pháp hình sự: xảy ra 93 vụ giảm 25 vụ (21,19%) so với cùng kỳ năm trước, trong đó đã khám phá 72 vụ đạt 77,42% (chỉ tiêu đề ra từ 60 - 65%).   

Kết quả thực hiện nêu trên cho thấy nhiệm vụ kinh tế - xã hội của quận 6 tháng đầu năm 2006 hoàn thành khá toàn diện, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ vượt mức kế hoạch đề ra, nổi bật là: kinh tế tiếp tục tăng trưởng và chuyển dịch theo đúng định hướng; công tác thu chi ngân sách có tiến bộ đảm bảo được các yêu cầu chi tiêu thường xuyên; các công trình trọng điểm được tập trung thực hiện; nhiều chỉ tiêu lĩnh vực văn hóa - xã hội hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Tuy nhiên tình hình kinh tế - xã hội quận cũng còn một số khó khăn, yếu kém: tiến độ thực hiện một số công trình trọng điểm còn chậm so với yêu cầu; tình trạng úng ngập vào mùa mưa vẫn còn xảy ra khá trầm trọng ở một số khu vực dân cư; trật tự đô thị và trật tự an toàn xã hội có chuyển biến nhưng chưa vững chắc, số vụ tai nạn giao thông còn cao; công tác phổ cập giáo dục bậc trung học còn nhiều khó khăn; công tác cải cách hành chính trên một số mặt còn hạn chế.

II. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2006:

1. Tập trung mọi nguồn lực thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 mà Nghị quyết kỳ họp lần thứ 8 của Hội đồng nhân dân quận - khóa IX đã xác định.

2. Hoàn chỉnh và triển khai thực hiện quy hoạch phát triển thương mại - dịch vụ - sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn quận đến năm 2010. Trong đó tập trung đầu tư phát triển các trung tâm thương mại, nâng cao hiệu quả hoạt động của các chợ; hoàn thành cơ bản việc di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra các khu công nghiệp và vùng phụ cận theo chỉ đạo của thành phố.

3. Tập trung đẩy mạnh công tác thu thuế, hạn chế tối đa thuế tồn đọng. Tăng cường công tác quản lý đảm bảo thu đúng, thu đủ và thu kịp thời các nguồn thu thuế, phấn đấu hoàn thành dự toán thu 2006.

4. Tổ chức triển khai có hiệu quả chương trình phát triển và quản lý đô thị, trong đó tập trung thực hiện: hoàn tất điều chỉnh quy hoạch chi tiết và các tuyến đường dự phóng trên địa bàn quận; quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sử dụng đất, quản lý trật tự đô thị. Thực hiện đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ các công trình trọng điểm. Tiếp tục thực hiện kế hoạch điều chỉnh quy hoạch khu vực 5,8 ha và tuyến đường vành đai Công viên Văn hóa Đầm Sen. Tổ chức công khai các dự án đầu tư để dân biết - dân bàn - dân làm - dân kiểm tra, giám sát chặt chẽ các công trình xây dựng cơ bản tại địa phương.

5. Đẩy mạnh thực hiện chương trình phổ cập giáo dục bậc trung học, công tác tuyển sinh vận động học sinh ra lớp đúng độ tuổi và chương trình xóa đói giảm nghèo.

6. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, đi đôi với quản lý chặt chẽ các hoạt động văn hóa, phòng chống các biểu hiện tiêu cực, không lành mạnh; phối hợp thực hiện có hiệu quả chương trình sau cai nghiện. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu; tăng cường công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh; thực hiện khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi bằng bảo hiểm y tế; phối hợp tốt giữa Trung tâm Y tế và cơ quan Bảo hiểm xã hội trong việc chăm sóc sức khỏe cho người dân.

7. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp; đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, tiếp tục thực hiện các giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội và giảm thiểu tai nạn giao thông. Tiếp tục có biện pháp tích cực, hiệu quả triển khai Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Chống lãng phí, thực hành tiết kiệm.

8. Triển khai và thực hiện Chương trình Cải cách hành chính năm 2006. Sơ kết hoạt động theo cơ chế “Một cửa” tại Ủy ban nhân dân 16 phường. Tiếp tục mở rộng một số lĩnh vực phục vụ của Tổ nghiệp vụ hành chính công, thường xuyên rà soát, bổ sung và công khai các quy trình, thủ tục, hồ sơ hành chính tại bộ phận tiếp nhận - giao trả hồ sơ và trên trang WEB của quận. Định kỳ cấp quận và phường tổ chức khảo sát ý kiến của tổ chức và nhân dân theo đúng quy định. Kiểm tra việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, cải cách hành chính các phường và phòng ban, theo dõi việc tổ chức Hội nghị nhân dân tổ dân phố của 16 phường. Thành lập và xây dựng quy chế hoạt động của Phòng Y tế. Tiếp tục thực hiện đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin năm 2006 theo kế hoạch Thành phố giao.

9. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Hội đồng nhân dân quận giao cho Ủy ban nhân dân quận có kế hoạch chỉ đạo điều hành thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2006, phấn đấu với nổ lực cao nhất để hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2006.

2. Giao cho Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân phối hợp thực hiện giám sát các hoạt động về kinh tế - xã hội của Ủy ban nhân dân quận nhằm kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh những thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, phường và các Đoàn thể nhân dân phối hợp với Hội đồng nhân dân cùng với các cơ quan Nhà nước vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

4. Hội đồng nhân dân quận kêu gọi đồng bào các giới, cán bộ - công chức, lực lượng vũ trang, các ngành, các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy tính năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2006.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận khóa IX, kỳ họp thứ 9 (từ ngày 05 đến ngày 06 tháng 07 năm 2006) thông qua ngày 06 tháng 07 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Dương Công Khanh