Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2006/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 28 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN DIÊN KHÁNH, HUYỆN DIÊN KHÁNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ
KHOÁ IV, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3866/TTr-UBND, ngày 12 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà về Đề án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, Báo cáo thẩm tra số 28/VH-XH, ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, gồm 67 con đường sau đây:

STT

TÊN ĐƯỜNG

ĐIỂM ĐẦU

ĐIỂM CUỐI

1

BÀ TRIỆU

Giáp Nguyễn Huệ

Giáp Ngô Quyền

2

BẾ VĂN ĐÀN

Giáp Lạc Long Quân

Giáp Ngô Thời Nhậm

3

CAO THẮNG

Giáp Lạc Long Quân

Giáp Nguyễn Khuyến

4

CHU VĂN AN

Giáp Lạc Long Quân

Giáp Hùng Vương (đoạn mới)

5

CÙ CHÍNH LAN

Giáp Trần Quý Cáp

Giáp Nguyễn Du

6

ĐINH BỘ LĨNH

Giáp Đồng Khởi

Giáp Trần Phú

7

ĐỒNG KHỞI

Giáp Hùng Vương ( QL1)

Giáp xã Diên Sơn ( là đường TL8 cũ)

8

HAI BÀ TRƯNG

Giáp Lý Tự Trọng

Giáp Lê Thánh Tông

9

HÀ HUY TẬP

Giáp đường Trần Phú (Bắc đầu cầu Phú Lộc)

Giáp đường Đồng Khởi

10

HOÀNG DIỆU

Giáp Lê Thánh Tông

Giáp Lê Thành Tông

11

HOÀNG HOA THÁM

Giáp Hùng Vương

Giáp ranh giới xã Diên Phú

12

HOÀNG VĂN THU

Giáp Nguyễn Du

Giáp Phan Chu Trinh

13

HÙNG VƯƠNG

Giáp ranh giới xã Diên Phú ( QL1A)

Giáp gần cầu Lùng (QL1A)

14

HUỲNH THÚC KHÁNG

Giáp Lạc Long Quân

Giáp Lê Hồng Phong

15

KIM ĐỒNG

Giáp Hoàng Hoa Thám

Giáp Hoàng Hoa Thám

16

LẠC LONG QUÂN

Giáp Hùng Vương ( ngã ba cải lộ tuyến)

Giáp Nguyễn Trãi (TL2)

17

LÊ HỒNG PHONG

Giáp Nguyễn Khuyến

Ranh giới xã Diên Toàn

18

LÊ LAI

Giáp Nguyễn Huệ

Giáp Trần Hưng Đạo

19

LÊ LỢI

Giáp Đồng Khởi

Giáp Trần Phú (cầu QH)

20

LÊ ĐẠI HÀNH

Giáp Nguyễn Huệ

Giáp Lạc Long Quân

21

LÊ QUÝ ĐÔN

Giáp Nguyễn Huệ

Giáp Lạc Long Quân

22

LÊ THÁNH TÔN

Giáp Lý Tự Trọng

Giáp Lý Tự Trọng

23

LƯƠNG THẾ VINH

Giáp Tô Hiến Thành

Giáp Nguyễn Huệ

24

LÝ THÁI TỔ

Giáp Hùng Vương ( QL1)

Giáp đường Trần Phú

25

LÝ THƯỜNG KIỆT

Giáp Nguyễn Huệ

Giáp Lê Quý Đôn

26

MAI THÚC LOAN

Giáp Đồng Khởi

Giáp Lý Công Uẩn

27

MẠC ĐỈNH CHI

Giáp Hùng Vương

Giáp Ngô Thời Nhậm

28

NGÔ GIA TỰ

Giáp Lương Thế Vinh

Giáp Tô Hiến Thành

29

NGÔ QUYỀN

Giáp Nguyễn Huệ

Giáp Lạc Long Quân

30

NGÔ THỜI NHIỆM

Giáp Nguyễn Đình Chiểu

Giáp Nguyễn Trãi

31

NGŨ HỮU TÁM

Giáp Hùng Vương

Ranh giới xã Diên An

32

NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Giáp Lý Tự Trọng

Giáp Lê Thánh Tông

33

NGUYỄN DỊ

Giáp Hùng Vương

Ranh giới xã Diên An

34

NGUYỄN DU

Giáp Nguyễn Huệ

Giáp Phan Chu Trinh

35

NGUYỄN HUỆ

Giáp Hùng Vương (QL1A)

Giáp Nguyễn Trãi (TL2)

36

NGUYỄN KHẮC DIỆN

Giáp Đồng Khởi

Giáp Lý Công Uẩn

37

NGUYỄN KHANH

Giáp Lê Thánh Tông

Giáp Lê Thành Tông

38

NGUYỄN KHUYẾN

Giáp Chu Văn An

Giáp Nguyễn Trãi

39

NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

Giáp Nguyễn Huệ

Giáp Lý Tự Trọng

40

NGUYỄN THÁI HỌC

Giáp Lạc Long Quân

Giáp Nguyễn Trãi

41

NGUYỄN THIỆN THUẬT

Giáp Lạc Long Quân

Giáp Lê Đại Hành

42

NGUYỄN THIẾP

Giáp Cao Thắng

Giáp Nguyễn Trãi

43

NGUYỄN THỊ MINH KHAI

Giáp Trần Quốc Toản

Giáp Lê Đại Hành

44

NGUYỄN TRÃI

Giáp Lạc Long Quân

Giáp Lý Tự Trọng

45

NGUYỄN VĂN TRỖI

Giáp Lê Quý Đôn

Giáp Bà Triệu

46

PHẠM NGŨ LÃO

Giáp Lạc Long Quân

Giáp Nguyễn Khuyến

47

PHAN CHU TRINH

Giáp Nguyễn Huệ

Giáp Nguyễn Thái Học

48

PHAN ĐĂNG LƯU

Giáp Phan Bội Châu

Giáp Lê Đại Hành

49

PHAN ĐÌNH PHÙNG

Giáp Nguyễn Huệ

Giáp Lê Quý Đôn

50

PHÙNG HƯNG

Giáp Lê Quý Đôn

Giáp Lý Thường Kiệt

51

PHÚ LỘC

Giáp Lý Công Uẩn

Giáp đường Văn Miếu

52

TÔ HIẾN THÀNH

Giáp Nguyễn Huệ

Giáp Lý Tự Trọng

53

TRẦN ĐƯỜNG

Giáp Ngô Quyền

Giáp Nguyễn Khanh

54

TRẦN BÌNH TRỌNG

Giáp Đồng Khởi

Giáp Trần Phú

55

TRẦN HƯNG ĐẠO

Giáp Hùng Vương ( QL1)

Giáp Trần Nhân Tông

56

TRẦN ĐẠI NGHĨA

Giáp Lạc Long Quân

Giáp Hùng Vương (QL1 quy hoạch)

57

TRẦN NGUYÊN HÃN

Giáp Nguyễn Huệ

Giáp Trần Hưng Đạo

58

TRẦN NHÂN TÔNG.

Giáp Nguyễn Huệ

Giáp Lý Tự Trọng

59

TRẦN PHÚ

Giáp Hùng Vương ( QL1)

Giáp đường Văn Miếu

60

TRẦN QUANG KHẢI

Giáp Đồng Khởi

Giáp Trần Phú

61

TRẦN QUỐC TOẢN

Giáp Nguyễn Huệ

Giáp Phan Đăng Lưu đến đường hẻm

62

TRẦN THỊ TÍNH

Giáp Hùng Vương

Ranh giới xã Diên An

63

TRIỆU QUANG PHỤC

Giáp Nguyễn Huệ

Giáp Trần Hưng Đạo

64

TRỊNH PHONG

Giáp Lê Thánh Tông

Giáp Nguyễn Trãi

65

VĂN MIẾU

Giáp Đồng Khởi

Giáp Trần Phú

66

VÕ THỊ SÁU

Giáp Nguyễn Du

Giáp Phan Chu Trinh

67

YERSIN

Giáp Lương Thế Vinh

Giáp Ngô Gia Tự

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tiến hành việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh theo đúng quy định của Pháp luật, hoàn thành trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực. Trong quá trình thực hiện có những vấn đề cần bổ sung hoặc điều chỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được phân công giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá IV, kỳ họp thứ 6 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Mai Trực