Hệ thống pháp luật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 123/2018/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 06 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 6 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI KHÓA IX

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Trên cơ sở kết quả chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận những kết quả và giải pháp của Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành trong việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế, thực hiện có hiệu quả các nội dung sau:

1. Về triển khai tổ chức điều trị Methadone

Tích cực triển khai các cơ sở điều trị Methadone tại huyện Xuân Lộc và Cẩm Mỹ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về vật chất, chuyên môn đảm bảo hoàn thành và đi vào hoạt động trong năm 2018; tăng cường công tác quản lý, hỗ trợ các đối tượng được điều trị nhằm ổn định cuộc sống, không để xảy ra mất an ninh trật tự tại địa phương.

2. Việc đảm bảo môi trường Khu công nghiệp Dầu Giây

a) Đẩy nhanh tiến độ lắp đặt trạm quan trắc tự động nước thải tại Khu công nghiệp Dầu Giây để giám sát chất lượng nước thải sau xử lý, kết hợp với quan trắc định kỳ tại Khu công nghiệp đảm bảo nước thải được xử lý đạt quy chuẩn môi trường trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

b) Xử lý dứt điểm tình trạng nước thải lẫn vào tuyến thoát nước mưa. Tăng cường kiểm tra, theo dõi tình hình đấu nối, xử lý nước thải của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Dầu Giây. Chỉ đạo Khu công nghiệp Dầu Giây thực hiện lắp đặt thiết bị đo lưu lượng nước thải tại đầu vào hệ thống xử lý nước thải tập trung và tại điểm xả thải ra tuyến nhánh suối Bí. Rà soát, triển khai xây dựng hoàn chỉnh các tuyến thoát nước bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp Dầu Giây để thực hiện thoát nước theo đúng quy định, giải quyết tình trạng ngập úng.

c) Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp thực hiện vệ sinh công nghiệp tại khu vực bốc dỡ nguyên liệu và sản phẩm; nạo vét thường xuyên các hố ga nước mưa, nước thải.

d) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất tuyên truyền vận động Nhân dân sống tại khu vực lân cận Khu công nghiệp Dầu Giây và những khu vực có nguồn thải chăn nuôi xuống sông suối nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả thải ô nhiễm môi trường ra sông suối, kênh mương và các cống thoát nước trên địa bàn.

3. Về lưới điện nông thôn

a) Chỉ đạo các địa phương khẩn trương tập trung các giải pháp để triển khai hạ thế đối với 118 trạm biến áp chưa được đầu tư lưới điện hạ thế chậm nhất vào Quý I năm 2019.

b) Tổ chức rà soát 692 công trình điện trên địa bàn tỉnh hiện chưa bàn giao ngành điện; trên cơ sở đó lập danh mục và hoàn tất hồ sơ đối với các công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước bàn giao cho ngành điện theo Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 19/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về quy định trình tự, thủ tục điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý (Điện lực Đồng Nai là đơn vị tiếp nhận), hoàn thành chậm nhất vào năm 2020.

4. Về xây dựng nhà ở xã hội

a) Triển khai rà soát nhu cầu nhà ở trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó tổ chức đánh giá kết quả thực hiện và xem xét điều chỉnh cho phù hợp với mục tiêu xây dựng nhà ở xã hội theo Nghị quyết số 117/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 về chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn 2016 - 2020. Tập trung thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra, rà soát các dự án nhà ở xã hội mà chủ đầu tư không đủ năng lực thực hiện để thu hồi và giao cho nhà đầu tư khác đủ năng lực. Thực hiện các giải pháp để hỗ trợ cho các chủ đầu tư và người mua nhà ở xã hội vay ưu đãi từ các nguồn vốn nhà nước theo quy định.

b) Thực hiện nghiêm các quy định về tiêu chí và trình tự, thủ tục, mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng theo quy định, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, thương mại hóa nhà ở xã hội.

5. Về an ninh trật tự

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống lành mạnh trong Nhân dân; trong đó chú trọng vào đối tượng công nhân, học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, người chưa thành niên. Tổ chức phát động các phong trào quần chúng nhân dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục, cải tạo các đối tượng hình sự. Thường xuyên duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, khu dân cư.

b) Tổ chức tấn công trấn áp các băng nhóm nhằm hạn chế thấp nhất nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm. Thường xuyên tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý đối với các trường hợp gây rối trật tự công cộng.

c) Tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, đặc biệt là việc quản lý tạm trú, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, dịch vụ internet, nhà trọ, vũ trường, quán bar, kinh doanh trò chơi điện tử nhằm phát hiện kịp thời các vi phạm không để các đối tượng có điều kiện lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết và báo cáo tiến độ thực hiện tại các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên giám sát, vận động tổ chức và Nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện nghị quyết, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 06 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 16 tháng 7 năm 2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Phú Cường

 

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Nghị quyết 123/2018/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX

  • Số hiệu: 123/2018/NQ-HĐND
  • Loại văn bản: Nghị quyết
  • Ngày ban hành: 06/07/2018
  • Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai
  • Người ký: Nguyễn Phú Cường
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 16/07/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản