Hệ thống pháp luật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2018/NQ-HĐND

Lai Châu, ngày 11 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, PHỐ, CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LAI CHÂU VÀ THỊ TRẤN THAN UYÊN, HUYỆN THAN UYÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 898/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành nghị quyết đặt tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Lai Châu và thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên; Báo cáo thẩm tra số 211/BC-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt tên phố trên địa bàn thành phố Lai Châu.

1. Phố Phạm Công Bân: Có điểm đầu giao với phố Lê Hữu Trác, điểm cuối giao với phố Tôn Thất Tùng.

2. Phố Đặng Văn Chung: Có điểm đầu giao với phố Lê Hữu Trác, điểm cuối giao với phố Tôn Thất Tùng.

3. Phố Trần Duy Hưng: Có điểm đầu giao với phố Lê Hữu Trác, điểm cuối giao với phố Hồ Đắc Di.

4. Phố Trần Bình Trọng: Có điểm đầu giao với phố Đặng Văn Ngữ, điểm cuối giao với đường Phan Đình Giót.

5. Phố Trần Quang Khải: Có điểm đầu giao với phố Đặng Văn Ngữ, điểm cuối giao với phố Nguyễn Văn Trỗi.

6. Phố Trần Nhật Duật: Có điểm đầu giao với phố Đặng Văn Ngữ, điểm cuối giao với đường Phan Đình Giót.

7. Phố Triệu Quang Phục: Có điểm đầu giao với phố Lý Tự Trọng điểm cuối giao với phố Phùng Hưng.

8. Phố Nguyễn Trung Trực: Có điểm đầu giao với phố Lý Tự Trọng, điểm cuối giao với phố Phùng Hưng.

9. Phố Đặng Dung: Có điểm đầu giao với phố Lý Tự Trọng, điểm cuối giao với phố Phùng Hưng.

10. Phố Nguyễn Phong Sắc: Có điểm đầu giao với đường quy hoạch số 2-15, điểm cuối giao đường quy hoạch số 2.

11. Phố Bạch Đằng: Có điểm đầu giao với đường Ngô Quyền, điểm cuối giao với đường Trần Quang Diệu.

12. Phố Nguyễn Thiếp: Có điểm đầu giao với phố Hoàng Công Chất, điểm cuối giao với đường Hồ Tùng Mậu.

13. Phố Mường Than: Có điểm đầu giao với đường 19/8, điểm cuối giao với đường quy hoạch số 11A.

14. Phố Bà Triệu: Có điểm đầu giao với đường PuSamcap, điểm cuối giao với đường quy hoạch số R12.

15. Phố Phan Bội Châu: Có điểm đầu giao với đường Hoàng Hoa Thám, điểm cuối giao với đường quy hoạch số 6-3.

16. Phố Phan Chu Trinh: Có điểm đầu giao với đường Hoàng Hoa Thám, điểm cuối giao với đường quy hoạch số 6-3.

17. Phố Cao Bá Quát: Có điểm đầu giao với đường Điện Biên Phủ, điểm cuối giao với đường Trần Quốc Mạnh.

18. Phố Lê Văn Hưu: Có điểm đầu giao với phố Lê Lai, điểm cuối giao với đường Trần Văn Thọ.

19. Phố Trịnh Hoài Đức: Có điểm đầu giao với phố Lê Lai, điểm cuối giao với đường Trần Văn Thọ.

20. Phố Hoàng Diệu: Có điểm đầu giao với Đại lộ Lê Lợi, điểm cuối giao với đường Trần Quý Cáp.

21. Phố Kim Đồng: Có điểm đầu giao với đường quy hoạch số 2C-9, điểm cuối giao với đường 2C-6. Sau khi đặt tên phố Kim Đồng, đường Trần Văn Thọ có chiều dài giảm từ 1.020m xuống còn 618m và có điểm đầu giao với đường quy hoạch số 19, điểm cuối giao với đường Trần Quý Cáp.

Điều 2. Đặt tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên.

1. Đường Điện Biên Phủ: Là đoạn đường quốc lộ 32, có điểm đầu giáp với địa phận xã Mường Than, điểm cuối giáp với địa phận xã Mường Cang.

2. Đường Nguyễn Chí Thanh: Có điểm đầu giao với quốc lộ 32, điểm cuối giáp với địa phận xã Hua Nà.

3. Đường Tôn Thất Tùng: Có điểm đầu giao với quốc lộ 32, điểm cuối giao với quốc lộ 279.

4. Đường 15/10: Có điểm đầu giao với quốc lộ 32, điểm cuối giao với quốc lộ 32.

5. Đường Thanh Niên: Có điểm đầu giao với quốc lộ 32, điểm cuối giáp với địa phận xã Mường Cang.

6. Đường Bế Văn Đàn: Có điểm đầu giao với quốc lộ 32, điểm cuối giáp với địa phận xã Mường Mít.

7. Phố Hoàng Liên: Có điểm đầu giao với quốc lộ 32, điểm cuối giao với phố Phạm Ngọc Thạch.

8. Phố Phạm Ngọc Thạch: Có điểm đầu giao với phố Hoàng Liên, điểm cuối giao với đường ven hồ Than Uyên.

9. Phố Lương Định Của: Có điểm đầu giao với quốc lộ 32, điểm cuối giao với đường Nguyễn Chí Thanh.

10. Phố Chu Văn An: Có điểm đầu giao với quốc lộ 32, điểm cuối giao với phố Phạm Ngọc Thạch.

11. Phố Lý Tự Trọng: Có điểm đầu giao với quốc lộ 32, điểm cuối giao với đường Thanh Niên.

12. Phố Trần Quốc Mạnh: Có điểm đầu giao với quốc lộ 32, điểm cuối giao với đường Thanh Niên.

13. Phố Tô Vĩnh Diện: Có điểm đầu giao với quốc lộ 32, điểm cuối là trạm Y tế thị trấn Than Uyên.

14. Phố Trần Huy Liệu: Có điểm đầu giao với quốc lộ 32, điểm cuối đi hết khu dân cư số 8.

15. Hồ Than Uyên: Ở trung tâm thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị Quyết.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu Khoá XIV, Kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 7 năm 2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Văn Hoàn

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND về đặt tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Lai Châu và thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên do tỉnh Lai Châu ban hành

  • Số hiệu: 03/2018/NQ-HĐND
  • Loại văn bản: Nghị quyết
  • Ngày ban hành: 11/07/2018
  • Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu
  • Người ký: Vũ Văn Hoàn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 23/07/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản