Hệ thống pháp luật

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2017/L-CTN

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2017

 

LỆNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ LUẬT

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

NAY CÔNG BỐ

Luật Quản lý nợ công

Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
T
rần Đại Quang

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Lệnh công bố Luật Quản lý nợ công 2017

  • Số hiệu: 17/2017/L-CTN
  • Loại văn bản: Lệnh
  • Ngày ban hành: 05/12/2017
  • Nơi ban hành: Chủ tịch nước
  • Người ký: Trần Đại Quang
  • Ngày công báo: 29/12/2017
  • Số công báo: Từ số 1061 đến số 1062
  • Ngày hiệu lực: 05/12/2017
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản