Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 12 tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

PHỐI HỢP TỔ CHỨC HỘI THI HÒA GIẢI VIÊN GIỎI TOÀN QUỐC KHU VỰC PHÍA BẮC TẠI TỈNH NINH BÌNH

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy Ninh Bình tại Thông báo số 274-TB/TU ngày 06/5/2016 và Quyết định số 500/QĐ-BTP ngày 28/3/2016 về Kế hoạch tổ chức hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III, UBND tỉnh Ninh Bình xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III trên địa bàn tỉnh với các nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc khu vực các tỉnh phía Bắc tổ chức tại Ninh Bình là dịp để quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng thế mạnh về kinh tế - xã hội, những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa của tỉnh Ninh Bình với các đại biểu, các đoàn về dự Hội thi.

- Thông qua Hội thi nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền về vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở; tạo diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở, đồng thời đây cũng là hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả nhằm tiếp tục đưa Luật Hòa giải ở cơ sở đi vào cuộc sống trên địa bàn tỉnh.

- Thiết thực hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức Hội thi phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm; tạo không khí hào hứng, sôi nổi, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; tạo ấn tượng đẹp đối với các đội tuyển và khán giả.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian tổ chức: Từ ngày 22/9/2016 đến ngày 24/9/2016.

2. Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Ninh Bình.

III. CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Thành phần tham dự cuộc thi: Gồm 26 đội thi đến từ 26 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc (mỗi đội thi có 12 thành viên).

2. Đại biểu tham dự khai mạc, bế mạc và trao giải cuộc thi

- Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các đơn vị chức năng (dự kiến 40 đại biểu).

- Khách mời của tỉnh Ninh Bình: Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch, các PCT HĐND tỉnh; Lãnh đạo UBND tỉnh; Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành ở tỉnh; Lãnh đạo các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, các cơ quan báo đài của Trung ương và địa phương (dự kiến 40 đại biểu).

3. Nội dung, chương trình dự kiến

Thời gian

Nội dung công việc

Cơ quan thực hiện

Ngày 22/9/2016

Từ 7h30 - 10h00

Đón tiếp các đoàn, đội về dự thi

- Bộ Tư pháp;

- Sở Tư pháp;

10h00 - 11h00

Họp Ban Tổ chức Hội thi khu vực phía Bắc; tổ chức bốc thăm nhóm thi và số báo danh đội thi

- Ban Tổ chức Hội thi TW

- Các đội thi;

Từ 13h00 - 17h00

Duyệt Chương trình Hội thi

- Ban Tổ chức Hội thi TW

- Các đội thi.

18h30 - 19h00

Đón tiếp đại biểu, các đội dự thi

- Bộ Tư pháp;

- Sở Tư pháp;

19h00 - 19h30

Văn nghệ chào mừng

- Đoàn chèo Ninh Bình

19h30 - 20h00

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

- Phát biểu của Lãnh đạo Bộ Tư pháp;

- Phát biểu chào mừng Hội thi của Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Tặng hoa Ban Tổ chức;

- Tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đội thi;

- Giới thiệu Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Hội thi

- Công bố Thể lệ, Quy chế chấm thi

- Ban Tổ chức Hội thi TW

- Lãnh đạo Bộ Tư pháp

- Lãnh đạo UBND tỉnh

20h00 - 22h30

Phần thi của nhóm đội thi thứ nhất

05 đội thi

Ngày 23/9/2016

- 7h00 - 11h00

- 13h30 - 17h00

Phần thi của các đội thi

Các đội thi

19h00 - 22h00

- Tiệc chiêu đãi của tỉnh Ninh Bình;

- Giao lưu văn nghệ Hội thi khu vực.

- Lãnh đạo Bộ Tư pháp và các cơ quan Trung ương;

- Ban Tổ chức, Tổ thư ký Hội thi TW;

- Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình;

- Đội thi và Ban Tổ chức đội thi của 26 tỉnh, thành phố

Ngày 24/6/2016

Từ 7h00 - 10h00

Phần thi của các đội thi

Các đội thi

10h00 - 10h30

Công bố kết quả Hội thi

Ban Tổ chức Hội thi TW

10h30 - 11h30

Bế mạc và trao giải Hội thi

Ban Tổ chức Hội thi TW

IV. NHIỆM VỤ CỦA ĐỊA PHƯƠNG

- Phối hợp với Bộ Tư pháp để tuyên truyền cho Hội thi tại địa phương, đưa tin trước và trong Hội thi; treo banner, băng zôn tại các trục đường chính của thành phố Ninh Bình và địa điểm diễn ra Hội thi.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu của Hội thi trong đó có sân khấu, các phòng chức năng; máy phát điện dự phòng, đường truyền cáp quang dự phòng... theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.

- Đảm bảo công tác lễ tân, dự kiến danh sách đại biểu, đón tiếp đại biểu.

- Đảm bảo số lượng khán giả dự buổi khai mạc và bế mạc Hội thi từ 500 người trở lên.

- Hỗ trợ tổ chức tiệc chiêu đãi, văn nghệ chào mừng các đội tham dự và Ban Tổ chức, Ban giám khảo Hội thi và các đại biểu tối 23/9/2016.

- Đảm bảo công tác an ninh, trật tự, an toàn giao thông, công tác y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác vệ sinh môi trường tại địa điểm tổ chức Hội thi.

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Sở Tư pháp

- Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình là cơ quan đầu mối liên hệ với Ban Tổ chức Hội thi, chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thành công hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc khu vực các tỉnh phía Bắc tại Ninh Bình. Thường xuyên báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh để chỉ đạo.

- Phối hợp với Bộ Tư pháp chuẩn bị chương trình khai mạc, bế mạc; cử người tham gia Ban tổ chức, Tổ thư ký Hội thi.

- Phối hợp với Trường Đại học Hoa Lư, Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình, UBND thành phố Ninh Bình để bố trí lực lượng tình nguyện viên, cổ động viên để cổ động cho các đội thi đấu trong thời gian diễn ra Hội thi.

- Phối hợp với Bộ Tư pháp liên hệ, hướng dẫn địa điểm ăn, nghỉ dành cho Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và các đội thi tham gia Hội thi theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh lên dự kiến danh sách đại biểu khách mời; nhận giấy mời từ Bộ Tư pháp, chuyển giấy mời cho các đại biểu; xác nhận số lượng, thời gian đại biểu tham dự lễ khai mạc, bế mạc và dự tiệc chiêu đãi.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trang trí trong và ngoài hội trường, chuẩn bị âm thanh, ánh sáng; in Phông hội trường (theo Market của Bộ Tư pháp).

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp chuẩn bị bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh tại lễ khai mạc.

- Chuẩn bị băng zôn, khẩu hiệu cờ phướn theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.

- Chuẩn bị tiệc chiêu đãi, giao lưu văn nghệ cho các đội tham dự và BTC Hội thi vào hồi 19 giờ 00 ngày 23/9/2016.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan bố trí MC dẫn chương trình Hội thi, giao lưu văn nghệ tại tiệc chiêu đãi.

- Bố trí đội ngũ lễ tân phục vụ đại biểu tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Bố trí đón tiếp đại biểu và các đội tham gia thi tại Trung tâm Hội nghị tỉnh

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Tổ chức Hội thi Trung ương.

2. Văn phòng UBND tỉnh

- Phối hợp với Sở Tư pháp chuẩn bị bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh tại lễ khai mạc.

- Phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh lên danh sách khách mời đại biểu của tỉnh;

- Phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh tổ chức tiệc chiêu đãi.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Ninh Bình

- Xây dựng phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền đưa tin trước, trong và sau khi diễn ra Hội thi.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh ghi hình toàn bộ phần chào hỏi và phần thi Tiểu phẩm của các đội thi; phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng Video, Clip về Hội thi gửi Bộ Tư pháp.

- Bố trí MC dẫn chương trình Hội thi, giao lưu văn nghệ tại tiệc chiêu đãi.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với Sở Tư pháp treo băng zôn, khẩu hiệu cờ phướn tại phía bên ngoài Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh; treo băng zôn trên các một số trục đường chính của thành phố Ninh Bình.

- Bố trí người đạo diễn sân khấu trong đêm khai mạc và bế mạc Hội thi; chỉ đạo Nhà hát chèo tổ chức chương trình văn nghệ tại lễ khai mạc, bế mạc và dàn nhạc tại tiệc chiêu đãi của tỉnh theo kịch bản của Ban Tổ chức Hội thi.

5. Công an tỉnh

- Chủ trì xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau thời gian diễn ra Hội thi. Bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên các tuyến đường di chuyển của các đội thi. Phối hợp với lực lượng quân sự đảm bảo an toàn, không để xảy ra cháy, nổ tại khu vực Trung tâm Hội nghị tỉnh.

6. Sở Y tế

- Bố trí cán bộ, bác sỹ và nhân viên y tế trực tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, đảm bảo cơ số thuốc dự phòng; bố trí phương tiện vận chuyển cấp cứu khi cần thiết.

- Chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu kịp thời khi có các thí sinh, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo đau ốm đột xuất.

- Kiểm tra, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nơi ăn nghỉ của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và các đội thi.

7. Trường Đại học Hoa Lư, Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình

Huy động cổ động viên của đơn vị mình đến cổ vũ tại buổi khai mạc, bế mạc Hội thi (tối thiểu 500 khán giả/đêm khai mạc). Cụ thể:

- Trường Đại học Hoa Lư: 300 khán giả;

- Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình: 200 khán giả.

8. UBND thành phố Ninh Bình

- Phối hợp tuyên truyền cho Hội thi, tuyên truyền trên cổng chào điện tử.

- Đảm bảo môi trường cảnh quan, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Ninh Bình trong thời gian tổ chức Hội thi.

- Huy động cổ động viên là các hòa giải viên của thành phố cổ vũ Hội thi trong thời gian diễn ra Hội thi.

9. Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình

Hỗ trợ máy phát điện dự phòng 250KVA, đảm bảo an toàn nguồn điện 24/24 giờ tại Trung tâm Hội nghị tỉnh trong suốt quá trình diễn ra Hội thi.

10. Sở Thông tin và Truyền thông: Đảm bảo hệ thống Cáp quang, bố trí phủ sóng Wifi trong khu vực Trung tâm Hội nghị tỉnh.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành và các đơn vị liên quan căn cứ các nhiệm vụ được giao, nghiêm túc tổ chức thực hiện đảm bảo an toàn, đạt kết quả cao. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo.

Giao Sở Tư pháp thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch, tổng hợp tình hình báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh VP, Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- Các đơn vị được phân công tại Kế hoạch;
- Lưu: VT, VP5, VP6, VP7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn