Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 582/KH-UBND

An Giang, ngày 24 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

ĐẨY MẠNH VÀ NÂNG TẦM ĐỐI NGOẠI ĐA PHƯƠNG ĐẾN NĂM 2030

Thực hiện Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 03/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của Đảng về đối ngoại đa phương trong bối cảnh mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác đối ngoại của tỉnh

- Triển khai phổ biến, quán triệt sâu rộng các nội dung của Chỉ thị số 25-CT/TW nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân về đối ngoại đa phương.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch thông tin đối ngoại của tỉnh nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh của tỉnh An Giang đến bạn bè quốc tế, đặc biệt là quảng bá những nét văn hóa đặc sắc và truyền thống lịch sử, một số di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc tiêu biểu của tỉnh.

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại trên các website, cổng thông tin điện tử của tỉnh và các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương. Xây dựng chuyên mục “An Giang Hội nhập và phát triển” trên Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang; hợp tác sản xuất các chương trình truyền hình đối ngoại để tuyên truyền, quảng bá giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh An Giang trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. Trong đó chú trọng các loại hình truyền thông mới, sử dụng hiệu quả internet và mạng xã hội trong việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

- Biên soạn và phát hành các ấn phẩm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh An Giang, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, cơ hội và chính sách ưu đãi đầu tư,... với nhiều thể loại ấn phẩm đa dạng bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

- Hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các phóng viên báo chí nước ngoài đến tác nghiệp tại tỉnh.

- Tham gia, phối hợp tổ chức các sự kiện, chương trình giao lưu văn hóa quốc tế.

2. Duy trì, đẩy mạnh và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tăng cường hoạt động đối ngoại của tỉnh với các đối tác quốc tế

- Duy trì mối quan hệ hợp tác với các cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện ngoại giao của các nước có mối quan hệ chặt chẽ với tỉnh An Giang như: Campuchia, Lào, Áo, Thụy Điển, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Indonesia, Hoa Kỳ, Ý, Hà Lan, Israel và các cơ quan hợp tác quốc tế như JICA, KOICA, GIZ thông qua việc duy trì và mở rộng nhiều loại hình hoạt động hợp tác đa dạng, thiết thực theo phương châm bình đẳng, cùng có lợi.

- Mở rộng các quan hệ hợp tác song phương và đa phương, tranh thủ sự hỗ trợ của Đại sứ quán các nước, Tổng lãnh sự quán, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài góp phần đẩy nhanh sự phát triển và hội nhập quốc tế của tỉnh.

- Tăng cường tính hiệu quả, thiết thực trong việc tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài và tiếp đón các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh.

3. Nâng cao hiệu quả và nâng tầm công tác đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế của tỉnh

- Tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá, giới thiệu tiềm năng của tỉnh thông qua các chương trình làm việc của lãnh đạo tỉnh tại các hội nghị, hội thảo quốc tế; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân người nước ngoài đến tham quan, khảo sát, đánh giá dự án; nghiên cứu, thu thập thông tin để xây dựng đề cương dự án trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài để nắm thông tin về pháp luật, tập quán kinh doanh, thương mại quốc tế, tìm hiểu và dự báo thị biến động trên thị trường quốc tế, về tư cách pháp nhân, năng lực tài chính, kỹ thuật và năng lực thực hiện dự án của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu đầu tư vào An Giang để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh và cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

- Hỗ trợ thủ tục cấp thẻ APEC cho các doanh nhân, doanh nghiệp đủ điều kiện đang hoạt động trên địa bàn tỉnh An Giang.

4. Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ làm công tác đối ngoại

- Tăng cường bồi dưỡng cho cán bộ công chức làm công tác đối ngoại về phẩm chất chính trị, nhận thức, chuyên môn nghiệp vụ, tập trung vào các nội dung: văn hóa giao tiếp, ngoại ngữ, kiến thức về lễ tân ngoại giao, để đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển, công tác nghiên cứu, dự báo.

- Phối hợp, triển khai thực hiện các chương trình, đề án của các cơ quan Trung ương trong việc tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn, triển khai quán triệt về đẩy mạnh và nâng tầm hoạt động đối ngoại.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp nắm bắt, điều tra dư luận xã hội, nghiên cứu, dự báo, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội liên quan các hoạt động đối ngoại đảng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là quan hệ đối ngoại với Đảng Nhân dân Campuchia, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực .

2. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh

- Phát huy hiệu quả hợp tác quốc phòng, an ninh, nhất là hợp tác với các đối tác ở các địa phương nước láng giềng có chung biên giới (Kandal, Takeo), nhằm giữ vững đường biên giới hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế. Triển khai ngoại giao kinh tế trên nguyên tắc kết hợp chặt chẽ lợi ích kinh tế với đảm bảo an ninh chính trị quốc gia.

- Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng công an, quân sự, biên phòng, hải quan, tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch hợp tác phòng chống các loại tội phạm như buôn lậu, ma túy, buôn vũ khí, buôn bán người, vượt biên trái phép...; phối hợp đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, hoạt động chống phá của các thế lực cơ hội, thù địch.

- Duy trì các cuộc họp định kỳ với các lực lượng nước bạn Campuchia; trao đổi thông tin thường xuyên, đột xuất, phối hợp tuần tra song phương, bảo vệ biên giới theo hiện trạng, các mốc dấu, cột mốc đã và đang xây dựng, ngăn chặn kịp thời các hoạt động chống phá. Phối hợp vận động, tuyên truyền chính sách, pháp luật về biên giới cho nhân dân địa phương, nhất là pháp luật của nước láng giềng khi sang làm ăn, thăm thân nhân.

3. Sở Công Thương

- Thường xuyên liên hệ, phối hợp với các Tham tán Thương mại Việt Nam tại nước ngoài để đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường cho hàng hóa, dịch vụ An Giang; Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia các diễn đàn, hội chợ, hội nghị kết nối giao thương nhằm đẩy mạnh phát triển thị trường xuất khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp khai thác, tìm kiếm cơ hội hợp tác mở rộng sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả các đề án phát triển thương mại biên giới, phát triển hệ thống logistics trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030.

- Chủ động thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tình hình hội nhập kinh tế quốc tế, các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Cộng đồng kinh tế ASEAN, sự tham gia của Việt Nam trong WTO và các thỏa thuận thương mại tự do thế hệ mới (FTA).

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động tăng cường khai thác quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm các nguồn vốn ODA và FDI, nguồn vốn hỗ trợ từ dự án nước ngoài,  qua đó nhân rộng và tiếp tục kêu gọi các nguồn vốn khác (kể cả vốn vay và vốn đầu tư không hoàn lại của nước ngoài).

5. Sở Ngoại vụ

- Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý xuất – nhập cảnh, đoàn ra, đoàn vào, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động tiếp xúc, làm việc của các đoàn khách quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các hội nghị, diễn đàn quốc tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan tham mưu thực hiện bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối ngoại nói chung và công tác đối ngoại đa phương nói riêng cho cán bộ lãnh đạo và cán bộ, công chức, các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền các cơ quan báo chí địa phương, đài truyền thanh cấp huyện và cơ sở, tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, sự cần thiết phải đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương trong tình hình mới; những nội dung chủ yếu và kết quả trong quá trình hội nhập quốc tế, đối ngoại đa phương, gắn hoạt động thông tin đối ngoại với thông tin đối nội, nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân.

- Chủ trì triển khai có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch thông tin đối ngoại của tỉnh (hàng năm), Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, quản lý nội dung thông tin trên báo chí, truyền thông liên quan đến cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh để khi cần thiết kịp thời cung cấp, phản hồi thông tin cho các cơ quan báo chí và truyền thông đăng tải nhằm định hướng dư luận xã hội.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đặt hàng một số cơ quan báo chí có uy tín giới thiệu và quảng bá hình ảnh tỉnh An Giang, vùng đất, con người, truyền thống lịch sử, văn hóa, thành tựu, tiềm năng hợp tác và phát triển kinh tế - xã hội, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư của Tỉnh ra bên ngoài, đưa thông tin về cơ hội hợp tác đầu tư, thông tin thị trường quốc tế.

- Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức, bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin đối ngoại cho cán bộ công chức, đối tượng tham gia hoạt động thông tin đối ngoại. Cập nhật thông tin, nâng cao chất lượng chương trình tập huấn, tập trung vào các nội dung thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; Tập trung tập huấn, bồi dưỡng công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại cho cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng, cán bộ huyện, xã, người có uy tín trên toàn tuyến biên giới.

7. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương triển khai các hoạt động thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa trên địa bàn Tỉnh, tiếp tục gắn công tác ngoại giao văn hóa với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tăng cường các hoạt động hợp tác, giao lưu văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và An Giang nói riêng đến với bạn bè thế giới.

8. Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh chủ trì, nghiên cứu tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư nước ngoài. Đổi mới, đa dạng hình thức xúc tiến đầu tư, liên kết, hợp tác với các tổ chức xúc tiến của các nước, trao đổi thông tin và khai thác thị trường xuất khẩu, nguồn vốn đầu tư các nước; nghiên cứu và tìm các thị trường mới cho các sản phẩm chủ lực của Tỉnh.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

- Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh thực hiện các cam kết đa phương của Việt Nam trên các lĩnh vực, nhất là các kế hoạch, chương trình hợp tác với các nước bạn về biến đổi khí hậu trên địa bàn Tỉnh cùng các lĩnh vực khác như xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội và việc làm, hệ lụy của đô thị hóa, già hóa dân số, cải cách hệ thống giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, công nghệ số....

- Tổ chức các đoàn đi thăm, chúc tết, tặng quà vào các dịp lễ trọng của nước bạn Campuchia và những nước có hỗ trợ trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp... của Tỉnh, nhằm thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, góp phần vào những nỗ lực chung của cộng đồng khu vực và quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành và các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện ủy, thị ủy, thành ủy lập kế hoạch tổ chức các hình thức, hoạt động đối ngoại đa phương phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của cơ quan, đơn vị, điều kiện thực tế của địa phương; theo dõi, đôn đốc, tiến hành kiểm tra, đánh giá hiệu quả thực hiện, gắn với tổng kết nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Sở: Ngoại vụ, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông;
- UBND các huyện, thị, thành;
- CVP, PCVP La Phước Kiên;
- Lưu HCTC, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng