Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/KH-UBND

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

KHUYẾN CÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công; Thực hiện các Quyết định của UBND Thành phố: số 4892/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 về việc phê duyệt Chương trình khuyến công thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020, số 27/2015/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 ban hành Quy định quản lý kinh phí khuyến công và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công thành phố Hà Nội, số 8586/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách của Thành phố Hà Nội năm 2018; trên cơ sở kết quả thực hiện Kế hoạch khuyến công năm 2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch Khuyến công thành phố Hà Nội năm 2018, với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình khuyến công thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020; phát huy vai trò định hướng, hỗ trợ, tạo điều kiện, giám sát các hoạt động Khuyến công của các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định pháp luật và Thành phố;

- Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngoại thành theo hướng công nghiệp- dịch vụ- nông nghiệp, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội cho khu vực nông thôn;

- Hỗ trợ phát triển các cơ sở công nghiệp nông thôn thuộc các ngành có tiềm năng, thế mạnh và khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và xuất khẩu, trong đó tập trung hỗ trợ ngành hàng thủ công mỹ nghệ. Ưu tiên hỗ trợ các cơ sở không gây ô nhiễm môi trường, có lợi thế xuất khẩu;

- Thông qua hoạt động khuyến công, huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế tham gia phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho lao động, hạn chế gây ô nhiễm môi trường nông thôn.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn tăng 10% so với năm 2017 (Ước đạt 98 nghìn tỷ đồng), trong đó giá trị sản xuất làng nghề tăng 10-12% (Ước đạt 22 nghìn tỷ đồng), kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ tăng 6,9% so với năm 2017 (Ước đạt 200 triệu USD).

- Số lao động công nghiệp nông thôn tăng 4% so với năm 2017 (ước đạt 433.000 người, tạo thêm khoảng 10.000 việc làm cho lao động ở khu vực nông thôn); Thu nhập bình quân lao động công nghiệp nông thôn đạt khoảng 51 triệu đồng/người/năm (Tăng khoảng 10% so với năm 2017).

- Tạo ra khoảng 300 mẫu sản phẩm có thiết kế mới trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ từ các hoạt động khuyến công (Tăng 20% so với năm 2017).

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề tiểu thủ công nghiệp (cấy nghề, nâng cao tay nghề)

Tiếp tục hỗ trợ 40 cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn truyền nghề, cấy nghề thủ công mỹ nghệ cho khoảng 1.400 lao động nông thôn; thời gian truyền nghề, cấy nghề là 3 tháng, gắn lý thuyết với thực hành, giáo viên là các Nghệ nhân, Thợ giỏi có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Kết thúc truyền nghề, cấy nghề có ít nhất 1.100 lao động (tương đương 80% số lao động được truyền nghề) được các cơ sở sản xuất bố trí việc làm với thu nhập ổn định.

2. Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng quản trị, điều hành

Tiếp tục tổ chức cho khoảng 1.500 chủ cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn tham gia 15 lớp tập huấn về các nội dung: Khởi sự doanh nghiệp, Hội nhập Kinh tế quốc tế, Thiết kế mẫu mã sản phẩm, Quản trị doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh và Marketing; Thời gian học 2 ngày, giảng viên là các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Chuyên gia đầu ngành đến từ các Trường Đại học, Viện Nghiên cứu lớn trên địa bàn Hà Nội (Đại học: Kinh tế Quốc Dân, Ngoại Thương, Mỹ thuật Công nghiệp và Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương).

3. Tổ chức kết nối cung cầu nguyên liệu ngành thủ công mỹ nghệ

Tiếp tục tổ chức hội nghị kết nối cung cầu nguyên liệu đầu vào ngành Thủ công mỹ nghệ giữa 50-60 cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ Hà Nội với 50-60 cơ sở sản xuất, cung ứng nguyên liệu, gia công bán thành phẩm ngành thủ công mỹ nghệ các tỉnh, thành phố phía Bắc, giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất Hà Nội tìm được nguồn cung nguyên liệu đầu vào, gia công bán thành phẩm ổn định, có chất lượng.

4. Ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, hiện đại vào sản xuất

Tiếp tục hỗ trợ 14 cơ sở sản xuất trên địa bàn Thành phố có dự án đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, hiện đại vào sản xuất góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề và các cụm công nghiệp.

5. Tổ chức Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018

Tiếp tục tổ chức Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng TCMN Hà Nội năm 2018 từ ngày 17 đến 20/10/2018 tại Cung Triển lãm Quy hoạch, Kiến trúc, Xây dựng quốc gia, số 01 đường Đỗ Đức Dục, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, với quy mô khoảng 650 gian hàng của 250 cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ của Hà Nội và 30 tỉnh, thành phố trong nước cùng 6 đến 8 nước trong khu vực và trên thế giới. Hội chợ thu hút khoảng 12.000 khách, trong đó trên 600 nhà nhập khẩu nước ngoài đến tham quan và giao dịch, tạo ra giá trị xuất khẩu năm khoảng 5-5,5 triệu USD (Tăng 10% so với năm 2017) và tạo đà, tạo lực cho các năm tiếp theo.

6. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Hội chợ quốc tế hàng thủ công mỹ nghệ Hội chợ Lifestyle 2018 tại TP Hồ Chí Minh

Tiếp tục hỗ trợ 11 cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ làng nghề tham gia Hội chợ Lifestyle 2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian từ ngày 18-22/4/2018. Kết thúc hội chợ, các doanh nghiệp, cơ sở tìm kiếm được các nhà nhập khẩu tiềm năng, ký kết hợp đồng xuất khẩu với giá trị dự kiến đạt từ 170.000-200.000USD (Tăng khoảng 13,33% so với năm 2017).

7. Hỗ trợ các cơ sở sản xuất tham gia Hội chợ xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ở nước ngoài

Tiếp tục hỗ trợ khoảng 35-40 cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ làng nghề tham gia khoảng 40 gian hàng tại 03 Hội chợ quốc tế hàng thủ công mỹ nghệ ở Châu Á và Châu Âu (Định hướng vào các Hội chợ như Nook Asean tháng 03 tại Singapore, Maison & Objet tháng 09 tại Pháp và Mega Show Part I tháng 10 tại Hồng Kông) và một số hội chợ tại các nước khác để quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối giao thương, đàm phán ký kết hợp đồng xuất khẩu với giá trị khoảng khoảng 1,32 triệu USD (Tăng 10% so với năm 2017). Đồng thời thông qua việc tham gia Hội chợ tổ chức mời các nhà nhập khẩu nước ngoài đến tham quan giao dịch tại Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các Hội, Hiệp hội ngành nghề trên địa bàn Thành phố xây dựng Kế hoạch, thông báo công khai và lựa chọn các cơ sở sản xuất trình UBND Thành phố xem xét, phê duyệt; tổ chức hỗ trợ các cơ sở sản xuất tham gia tham gia Hội chợ đạt kết quả.

8. Tổ chức mời và hỗ trợ các nhà nhập khẩu nước ngoài đến tham quan, giao dịch tại Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2018

Tổ chức mời và hỗ trợ các nhà nhập khẩu nước ngoài đến tham quan, giao dịch tại Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng TCMN Hà Nội năm 2018 nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất TCMN làng nghề Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong nước gặp gỡ, giao dịch, kết nối kinh doanh, ký kết hợp đồng xuất khẩu sản phẩm với các đối tác nước ngoài.

9. Tổ chức Hội thảo quốc tế "Làng nghề và sản phẩm thủ công mỹ nghệ trong xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4"

Tổ chức Hội thảo quốc tế "Làng nghề và sản phẩm TCMN trong xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4" trong khuôn khổ Hội chợ quốc tế quà tặng hàng TCMN Hà Nội năm 2018. Hội thảo thu hút khoảng 200 đại biểu là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng TCMN Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong nước, các nhà nhập khẩu nước ngoài; Hội thảo nhằm cung cấp xu hướng, gợi mở một số giải pháp về thị trường, mẫu mã sản phẩm TCMN trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất TCMN làng nghề.

10. Tổ chức cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu ngành thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018

Tiếp tục tổ chức cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm TCMN Hà Nội năm 2018 với chủ đề "Sản phẩm TCMN với du lịch Hà Nội", thu hút khoảng 100-130 cá nhân tham dự với khoảng 250-350 mẫu sản phẩm mới, trong đó có 50 sản phẩm đạt giải được UBND Thành phố công nhận. Tổ chức lễ trao giải cuộc thi cho các sản phẩm đạt giải và vinh danh 15-20 nghệ nhân ngành TCMN tiêu biểu có nhiều cống hiến, đóng góp cho sự phát triển nghề, làng nghề TCMN Hà Nội trong năm 2017-2018.

11. Hỗ trợ các cơ sở sản xuất hàng TCMN xuất khẩu thuê chuyên gia tư vấn thiết kế mẫu sản phẩm mới

Tiếp tục hỗ trợ từ 15 đến 20 cơ sở sản xuất hàng TCMN xuất khẩu thuộc các làng nghề Hà Nội thuê chuyên gia tư vấn thiết kế mẫu sản phẩm TCMN phục vụ xuất khẩu; tập trung vào các nghề có tiềm năng, thế mạnh xuất khẩu. Việc hỗ trợ tạo ra từ 80-100 mẫu sản phẩm mới, góp phần giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất TCMN làng nghề đổi mới, đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường năm 2018-2019.

12. Thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền về khuyến công và làng nghề

Tiếp tục thực hiện từ 8 đến 10 phóng sự tuyên truyền về hoạt động khuyến công, làng nghề trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, 25-30 bài viết tuyên truyền về hoạt động khuyến công, làng nghề trên báo Hà Nội mới, báo Kinh tế và Đô thị, các Báo và Tạp chí khác.

13. Nâng cao quản lý, tổ chức hoạt động khuyến công trên địa bàn Thành phố

Tổ chức các đoàn công tác thẩm tra, khảo sát, nghiệm thu các đề án khuyến công tại 17 huyện, 01 thị xã có các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn thụ hưởng kinh phí khuyến công; tổ chức kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai đề án và nghiệm thu kết quả thực hiện đề án tại các đơn vị.

14. Hợp tác công thương giữa Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước

Tiếp tục hỗ trợ 70-80 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn tham gia 7-8 Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu, Hội chợ triển lãm công nghiệp - thương mại, Hội chợ triển lãm công thương do các tỉnh, thành phố trong nước tổ chức (Tập trung vào các hội chợ thuộc chương trình khuyến công quốc gia được tổ chức tại các tỉnh, thành phố).

(Danh mục hoạt động khuyến công thành phố Hà Nội năm 2018 được chi tiết tại phụ lục đính kèm)

15. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch khuyến công Thành phố năm 2018, gồm:

+ Từ nguồn ngân sách Thành phố hỗ trợ là: 22,5 tỷ đồng, giao Sở Công Thương tại Quyết định số 8586/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của UBND Thành phố Hà Nội;

+ Kinh phí đối ứng tự chi trả của các cơ sở công nghiệp nông thôn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

- Chịu trách nhiệm chủ trì, tổ chức, hướng dẫn, triển khai thực hiện Kế hoạch Khuyến công đảm bảo đúng mục tiêu, kết quả đề ra; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức khảo sát, thẩm tra lựa chọn những đề án của đơn vị, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn có đủ năng lực triển khai thực hiện hỗ trợ năm 2018; Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện hoạt động khuyến công trên địa bàn Thành phố đảm bảo thiết thực, hiệu quả, không chồng chéo, đúng các quy định pháp luật và Thành phố; Xây dựng kế hoạch chi tiết: các đoàn tham gia hội chợ xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ở nước ngoài, tổ chức Hội chợ quốc tế Quà tặng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018, Tổ chức Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm TCMN và vinh danh nghệ nhân tiêu biểu ngành TCMN Hà Nội năm 2018 đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả; trình UBND Thành phố xem xét, phê duyệt trước khi triển khai thực hiện.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cùng với nguồn kinh phí khuyến công Thành phố đầu tư, hỗ trợ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề trên địa bàn nông thôn Hà Nội.

- Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố) lựa chọn, đề xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến công năm 2018 báo cáo UBND Thành phố khen thưởng.

2. Sở Tài chính

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch khuyến công năm 2018 theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước và Thành phố.

3. Các Sở, ngành có liên quan

- Các Sở, ngành: Lao động Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa và Thể thao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Du lịch, Nội vụ, Ngoại vụ, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố, Kho bạc Nhà nước Thành phố và các đơn vị liên quan có trách nhiệm:

+ Phối hợp Sở Công Thương thực hiện Kế hoạch khuyến công Thành phố năm 2018.

+ Rà soát và lồng ghép (nếu được) các Chương trình, Kế hoạch do đơn vị mình tổ chức thực hiện với Kế hoạch khuyến công Thành phố năm 2018 đảm bảo không trùng lặp, nâng cao hiệu quả công tác khuyến công trên địa bàn Thành phố.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã

- Căn cứ Kế hoạch Khuyến công Thành phố năm 2018, xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch Khuyến công tại địa phương; xem xét cân đối một phần ngân sách cấp huyện hỗ trợ thêm các cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển sản xuất trên địa bàn, nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Phối hợp Sở Công Thương trong khảo sát, thẩm tra, lựa chọn các đề án được hỗ trợ từ kinh phí khuyến công; kiểm tra, giám sát, nghiệm thu các đề án khuyến công đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng và hiệu quả.

5. Các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, các Hội, Hiệp hội ngành nghề trên địa bàn Thành phố

Đề xuất các đề án khuyến công và đơn vị thụ hưởng, phối hợp Sở Công Thương khảo sát, thẩm tra, lựa chọn các đơn vị được hỗ trợ kinh phí khuyến công; kiểm tra, giám sát, nghiệm thu các đề án khuyến công được hỗ trợ kinh phí đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục tiêu và đạt hiệu quả.

Yêu cầu các Sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, tổng hợp, đề xuất, báo cáo gửi Sở Công Thương để tham mưu, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch UBND Thành phố:
Nguyễn Doãn Toản, Nguyễn Văn Sửu;
- Các Sở, ngành: LĐTB&XH, KH&ĐT, KH&CN, VH&TT, NN&PTNT, DL, NV, Ngoại vụ, TTXTĐTTMDL, KBNN TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, PCVP T.V.Dũng, KT, TKBT;
- Lưu: VT, KT vân

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Toản

 

PHỤ LỤC

MỤC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018
(Kèm theo Kế hoạch khuyến công năm 2018 số 50/KH-UBND ngày 21/02/2018 của UBND thành phố Hà Nội)

TT

 Nhiệm vụ chi hoạt động khuyến công

Kết quả cần đạt được

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Dự kiến kinh phí (triệu đồng)

I- TỔ CHỨC TRUYỀN NGHỀ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP (cấy nghề, nâng cao tay nghề)

2.680

1

Tổ chức truyền nghề thủ công mỹ nghệ cho lao động nông thôn.

1.400 lao động nông thôn được truyền nghề thủ công mỹ nghệ (40 lớp). Kết thúc truyền nghề, cấy nghề có ít nhất 1.120 lao động (tương đương 80% số lao động được truyền nghề) được các cơ sở sản xuất bố trí việc làm với thu nhập trung bình 3 triệu đồng/người/tháng.

Tháng 02- 12/2018

Sở Công Thương

Sở Lao động Thương binh và xã Hội; UBND các huyện, thị xã.

- Các Hội, Hiệp hội; các tổ chức chính trị-xã hội.

 

II- NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CHO CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

900

2

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản cho các cơ sở sản xuất nông thôn

Khoảng 1.500 lãnh đạo, cán bộ quản lý cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn(15 lớp thời gian 02 ngày) được cập nhật các kiến thức mới về Khởi sự doanh nghiệp, Hội nhập Kinh tế quốc tế, Thiết kế mẫu mã, Quản trị doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh và Marketing về áp dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Tháng 02- 12/2018

Sở Công Thương

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

- UBND các huyện, thị xã.

- Các Hội, Hiệp hội.

- Các tổ chức chính trị- xã hội.

 

3

Tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu nguyên liệu đầu vào ngành thủ công mỹ nghệ

Kết nối từ 50 đến 60 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm TCMN của Hà Nội với 50-60 doanh nghiệp cung ứng nguyên liệu, gia công bán thành phẩm của các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Tháng 02- 10/2018

Sở Công Thương

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực Phía Bắc.

- Các Hội, Hiệp hội.

 

4

Tổ chức Hội thảo quốc tế "Làng nghề và sản phẩm TCMN trong xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4"

Tổ chức Hội thảo nhằm cung cấp thông tin về thị trường và xu hướng mẫu mã sản phẩm thủ công mỹ nghệ trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất TCMN làng nghề định hướng sản xuất kinh doanh.

Tháng 02- 10/2018

Sở Công Thương

- Một số Cục, Vụ thuộc Bộ Công Thương

- Hiệp hội Làng nghề Việt Nam.

- Các Hội, Hiệp hội ngành nghề TCMN Hà Nội

 

III- HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ TIÊN TIẾN, HIỆN ĐẠI VÀO SẢN XUẤT

2.800

5

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, hiện đại vào sản xuất

14 dự án đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến, hiện đại được đưa vào sản xuất góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn tại các làng nghề và cụm công nghiệp.

Tháng 02- 12/2018

Sở Công Thương

- Sở Khoa học và Công nghệ; UBND các huyện, thị xã.

- Các Hội, Hiệp hội ngành nghề TCMN Hà Nội.

2.800

IV- HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

12.640

6

Tổ chức Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018 định hướng xuất khẩu.

Hội chợ có sự tham gia của khoảng 250 cơ sở sản xuất hàng TCMN của Hà Nội và 30 đến 35 tỉnh, thành phố trong nước cùng 6 đến 8 nước trong khu vực và trên thế giới. Mời khoảng 12.000 khách, trong đó trên 600 nhà nhập khẩu nước ngoài đến tham quan và giao dịch tại hội chợ, tạo ra giá trị xuất khẩu khoảng 4-5 triệu USD.

Tháng 10/2018

Sở Công Thương

- Các Sở, ngành: Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Công an Thành phố, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố;

- UBND các quận, huyện, thị xã.

- Các Hội, Hiệp hội.

- Các tổ chức chính trị-xã hội.

 

7

Hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ tham gia Hội chợ quốc tế chuyên ngành thủ công mỹ nghệ tại thành phố Hồ Chí Minh (Lifestyle 2018)

11 cơ sở sản xuất được hỗ trợ tham gia Hội chợ quốc tế Lifestyle 2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối giao thương, đàm phán ký kết hợp đồng xuất khẩu với giá trị khoảng 170-200 nghìn USD trong năm 2018.

Tháng 04/2018

Sở Công Thương

- Hiệp hội Xuất khẩu hàng TCMN Việt Nam;

- UBND các huyện, thị xã

- Hội, Hiệp hội ngành nghề TCMN trên địa bàn Hà Nội.

 

8

Hỗ trợ tham gia Hội chợ quốc tế chuyên ngành thủ công mỹ nghệ tại nước ngoài (Định hướng vào các Hội chợ Nook Asean tháng 03 tại Singapore, Maison & Objet tháng 09 tại Pháp và Mega Show Part I tháng 10 tại Hồng Kông)

Khoảng 35-40 cơ sở sản xuất được hỗ trợ tham gia 03 Hội chợ, nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối giao thương, đàm phán ký kết hợp đồng xuất khẩu với giá trị đạt khoảng 1,32 triệu USD. Đồng thời thông qua việc tham gia Hội chợ tổ chức mời các nhà nhập khẩu nước ngoài đến tham quan giao dịch tại Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng TCMN Hà Nội năm 2018.

Tháng 02- 10/2018

Sở Công Thương

- Thương vụ Việt Nam tại Singapore, Pháp, Hồng Kông.

- UBND các huyện, thị xã

- Hội, Hiệp hội ngành nghề TCMN trên địa bàn Hà Nội.

 

9

Tổ chức mời và hỗ trợ các nhà nhập khẩu nước ngoài đến tham quan, giao dịch tại Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng TCMN Hà Nội 2018

Mời trên 600 nhà nhập khẩu và hỗ trợ khoảng 300 nhà nhập khẩu nước ngoài đến tham quan, giao dịch tại Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng TCMN Hà Nội năm 2018.

Tháng 10/2018

Sở Công Thương

- Các sở, ngành của Thành phố: Ngoại vụ, TT Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch.

- Một số Cục, Vụ thuộc Bộ Công Thương;

- Thương vụ Việt Nam tại các nước.

 

V- CUNG CẤP THÔNG TIN, HỖ TRỢ THIẾT KẾ MẪU SẢN PHẨM

2.020

10

Tổ chức cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm TCMN và vinh danh các Nghệ nhân tiêu biểu ngành TCMN Hà Nội năm 2018.

Cuộc thi dự kiến thu hút sự tham gia của khoảng 100-120 cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nghề TCMN của Hà Nội tạo ra 250-300 mẫu sản phẩm TCMN có thiết kế mới và 15-20 nghệ nhân ngành TCMN của Hà Nội được vinh danh vì những đóng góp cho sự phát triển của nghề và làng nghề TCMN trên địa bàn Thành phố.

Tháng 02- 10/2018

Sở Công Thương

- Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố;

- UBND các quận, huyện, thị xã;

Hiệp hội Làng nghề Việt Nam; Các Hội, Hiệp hội ngành nghề TCMN trên địa bàn Thành phố.

900

11

Hỗ trợ các cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu thuê chuyên gia tư vấn thiết kế mẫu sản phẩm mới

Từ 15 đến 20 cơ sở sản xuất hàng TCMN xuất khẩu được hỗ trợ tư vấn thiết kế nhằm tạo ra khoảng 80-100 mẫu sản phẩm mới trong lĩnh vực TCMN để các cơ sở sản xuất áp dụng đưa vào sản xuất, đáp ứng yêu cầu thị trường năm 2018-2019.

Tháng 02- 12/2018

Sở Công Thương

- UBND các huyện, thị xã.

- Các Hội, Hiệp hội ngành nghề TCMN trên địa bàn TP.

720

12

Thực hiện các chương trình thông tin, tuyên truyền về hoạt động khuyến công và làng nghề

Các hoạt động khuyến công và làng nghề được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, giúp các làng nghề, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn cập nhật thông tin mới, hữu ích cho hoạt động của mình.

Tháng 02- 12/2018

Sở Công Thương

Các cơ quan truyền thông

400

VI- NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG

330

13

Tổ chức các đoàn thẩm tra, khảo sát lựa chọn cơ sở công nghiệp nông thôn để hỗ trợ; kiểm tra, giám sát, nghiệm thu các đề án, các hoạt động phục vụ quản lý công tác khuyến công khác

Các hoạt động khuyến công trên địa bàn Thành phố được thực hiện đúng quy định, mục tiêu, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Năng lực quản lý các hoạt động khuyến công của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khuyến công được nâng cao.

Tháng 02- 12/2018

Sở Công Thương

- UBND các quận, huyện, thị xã.

- Các Hội, Hiệp hội.

- Các tổ chức chính trị-xã hội

330

VII- HỢP TÁC CÔNG THƯƠNG GIỮA HÀ NÔI VÀ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRONG NƯỚC

375

14

Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia các Hội chợ triển lãm do Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trong nước chủ trì (Tập trung vào các hội chợ thuộc chương trình khuyến công quốc gia)

Hỗ trợ 70-80 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn tham gia khoảng 7-8 Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu, Hội chợ triển lãm công nghiệp - thương mại, Hội chợ triển lãm công thương do các tỉnh, thành phố trong nước tổ chức; Nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.

Tháng 02- 12/2018

Sở Công Thương

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố

- Các Hội, Hiệp hội ngành hàng TCMN trên địa bàn TP

1.100

Tổng cộng từ I đến VII

22.110.000

Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ một trăm mười triệu đồng./.