Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4647/KH-UBND

Quận 8, ngày 21 tháng 8 năm 2007

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, THANH TRA PHÒNG, CHỐNG CHÁY NỔ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 8 TỪ NAY ĐẾN CUỐI NĂM 2007

Căn cứ Công văn số 2452/UBND-NC ngày 02 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường kiểm tra, thanh tra phòng, chống cháy nổ trong năm 2007;

Căn cứ Kế hoạch số 46/KH-CSPC&CCTP (TM) ngày 22 tháng 5 năm 2007 của Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường kiểm tra, thanh tra phòng, chống cháy nổ trong năm 2007;

Ủy ban nhân dân quận 8 xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các biện pháp tăng cường thanh tra phòng, chống cháy nổ từ nay đến cuối năm 2007 trên địa bàn quận 8 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Nắm chắc tình hình công tác quản lý phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trọng điểm như gaz, xăng dầu; khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao. Qua đó phát hiện các yếu tố có thể dẫn đến những nguyên nhân gây cháy, nổ lớn, để kịp thời đề ra các giải pháp khắc phục đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

2. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 16 phường và các cơ sở đóng trên địa bàn quận khắc phục kịp thời các thiếu sót về an toàn phòng cháy, chữa cháy, nhằm đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong các khu dân cư và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

3. Đảm bảo các điều kiện an toàn về thoát nạn, thoát hiểm khi có cháy, nổ xảy ra tập trung các chợ, khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao và đông người, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở, đơn vị.

II. THỰC HIỆN NHỮNG GIẢI PHÁP:

1. Những khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao tổ chức tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia tích cực công tác phòng cháy, chữa cháy. Qua khu phố, tổ dân phố tuyên truyền đến từng hộ gia đình sử dụng bếp, nơi thờ cúng, sử dụng điện an toàn. Xử lý triệt để các hộ, gia đình vi phạm về an toàn phòng cháy, chữa cháy.

2. Phát động phong trào thi đua xây dựng tổ dân phố, khu phố, khu dân cư an toàn về phòng cháy, chữa cháy, gắn với việc xây dựng khu phố văn hóa và phường văn hóa.

3. Xây dựng, tạo ranh giới an toàn, chống cháy lan tại các khu dân cư, khảo sát đề xuất vị trí xây dựng các bể nước, giếng khoan phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy trong khu dân cư và xây dựng các bãi đậu xe chữa cháy lấy nước phục vụ các công tác chữa cháy dọc theo các tuyến sông rạch trên địa bàn mình quản lý.

- Vận động các hộ, gia đình tự trang bị bình chữa cháy, mỗi hộ, gia đình tối thiểu có một bình chữa cháy loại khí CO2 hoặc bột khô (trọng lượng từ 4kg đến 8kg), kịp thời huy động ngăn chặn dập tắt khi có cháy, nổ xảy ra từ lúc ban đầu.

- Tự kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu dân cư…

4. Khu vực sản xuất tư nhân, Chợ và Trung tâm thương mại :

- Thành lập Ban Chỉ đạo Phòng cháy và chữa cháy tại đơn vị, cơ sở.

- Sắp xếp quy trình công nghệ phù hợp với mặt bằng kinh doanh, sản xuất, tăng khả năng chịu lửa bằng cách nâng cấp nhà xưởng, nhà kho với vật liệu khó cháy và không cháy.

- Tăng cường công tác kiểm tra để khắc phục kịp thời hệ thống điện không đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

- Bố trí, sắp xếp hàng hóa, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh hợp lý, đúng nơi quy định và khoảng cách an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

- Lắp đặt bổ sung các phương tiện, dụng cụ và hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại chỗ thật sự có hiệu quả.

- Xây dựng lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ phải đủ số lượng so vơi nhu cầu và phải được tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy thường xuyên, nhằm đảm bảo sử dụng thành thạo các trang bị, dụng cụ phương tiện chữa cháy và phát hiện xử lý kịp thời, có hiệu quả các vụ cháy khi mới xảy ra.

- Phải khống chế vùng cháy bằng các biện pháp chọn vị trí và xây tường ngăn cháy lan.

- Khu vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải cách ly với khu vực dân cư, mỗi khu vực phải có lối thoát riêng, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

- Các quầy, sạp phải được thiết kế xây dựng bằng vật liệu khó cháy, không cháy.

- Đảm bảo hành lang và khoảng cách an toàn như thiết kế đã được duyệt.

- Lắp đặt các hệ thống báo cháy tự động, cấp nước chữa cháy bên trong và bên ngoài nhà theo quy định.

5. Nơi tập trung đông người:

- Hệ thống điện phải thường xuyên được kiểm tra để đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy. Tạo các hành lang thoát hiểm trong các điểm vui chơi, giải trí. Hành lang thoát hiểm phải xây dựng cao từ 1,6m trở lên và không bị cản trở bất kỳ hoạt động nào và thời gian.

- Trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ, khuyến khích lắp đặt hệ thống chữa cháy và báo cháy tự động.

- Lắp đặt đầy đủ hệ thống đèn chiếu sáng, đảm bảo đủ độ sáng khi có sự cố xảy ra và các biển báo chỉ dẫn lối thoát nạn đảm bảo cho việc thoát nạn ban ngày cũng như ban đêm đều thuận lợi.

6. Thường xuyên tổ chức các đợt thanh, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao và qua kiểm tra có biện pháp chuyển hóa thành các khu dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy.

III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban Chỉ đạo Phòng cháy và chữa cháy quận:

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra phương án phòng cháy, chữa cháy tại 65 điểm, khu vực dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao và một số cơ sở sản xuất, kinh doanh trọng điểm như: gaz, xăng dầu, sản xuất nhựa, sơn có sử dụng hóa chất…trên địa bàn. Công tác thanh, kiểm tra phải đảm bảo đúng quy trình, khi phát hiện thiếu sót đề nghị lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, cơ sở khắc phục, bổ sung và hoàn thiện phương án phòng cháy, chữa cháy theo Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công an.

Tiếp tục kiểm tra việc khắc phục các yêu cầu đã đề nghị chấn chỉnh qua các đợt kiểm tra trước đó, kiên quyết xử lý đối với các cơ quan, ban ngành, Ủy ban nhân dân phường và cơ sở thực hiện chưa đầy đủ, nghiêm túc các quy định về phòng cháy, chữa cháy.

- Phối hợp các ngành chức năng hướng dẫn cụ thể các quy định về bếp an toàn, nơi thờ cúng an toàn, sử dụng điện an toàn cho nhân dân.

- Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 về việc cần tạo khoảng cách hoặc ranh giới an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại những khu dân cư có nguy cơ cháy cao. Tập trung tại phường 10 quận 8 theo chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 71/TB-VP ngày 03 tháng 02 năm 2006. Từng bước khắc phục, cải tạo và giải quyết dứt điểm các điểm dân cư có nguy cơ cháy cao tại địa bàn dân cư.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 kế hoạch chỉ đạo tổ chức các hoạt động nhân ngày Toàn dân phòng cháy chữa cháy (ngày 04/10/2007), Hội thao phòng cháy chữa cháy tại các khu phố trong phường. Tổ chức thi thuyết trình và xử lý tình huống trong phương án chữa cháy - cứu hộ tại các khu phố dự kiến tổ chức vào tháng 10/2007. Ngoài ra, tiến hành thanh tra một số phường, chợ và cơ sở đóng trên địa bàn quận thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở, cụ thể trong tháng 10/2007 chọn 2 phường, tháng 11/2007 chọn 2 chợ và tháng 12/2007 chọn 2 cơ sở trọng điểm về kinh tế.

- Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo các đơn vị, cơ sở trực thuộc quận thành lập Ban Chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 41/2006/CT-UBND-NC ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

2. Công an quận 8:

- Chỉ đạo Công an tham mưu Ủy ban nhân phường tăng cường thanh, kiểm tra công tác phòng cháy và chữa cháy theo quy chế phối hợp giữa Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy và Công an thành phố Hồ Chí Minh.

- Cảnh sát khu vực phải chủ động phối hợp ban điều hành tổ dân phố, khu phố kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy đến từng hộ dân.

- Tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy 16 phường triển khai ký cam kết thực hiện an toàn phòng cháy, chữa cháy trong các hộ gia đình, cơ sở sản xuất trên địa bàn phường.

- Phối hợp Trung tâm Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy khu vực 5 tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 kế hoạch thanh tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại một số đơn vị từ nay đến cuối năm 2007.

3. Trung tâm Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy khu vực 5:

- Phối hợp Phòng Quản lý đô thị quận 8 và Ủy ban nhân dân 16 phường rà soát, lập danh sách các tuyến đường, hẻm theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 4 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy định về lộ giới và quản lý đường hẽm trong các khu dân cư hiện hữu thuộc địa bàn thành phố.

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính Phủ.

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy; hướng dẫn các đơn vị xây dựng và trang bị phương tiện cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ và lực lượng dân phòng; xử lý triệt để các cơ sở vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 kế hoạch chỉ đạo tổ chức thực hiện ngày Toàn dân Phòng cháy chữa cháy (ngày 04/10/2007)

- Phối hợp Trung tâm Văn hóa quận 8 xây dựng phim tư liệu về phòng cháy, chữa cháy trình chiếu rộng rãi đến tận khu phố, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị và cơ sở đóng trên địa bàn quận.

4. Phòng Tư pháp quận 8:

- Phối hợp với Công an quận 8, Trung Tâm Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy khu vực 5 tiếp tục tuyên truyền phổ biến Luật Phòng cháy và chữa cháy, Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính Phủ, Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công an đến các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân 16 phường và các Công ty, Xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, Trung tâm Thương mại, chợ, siêu thị đóng trên địa bàn quận

- Từ ngày 25 đến 30/8/2007 phối hợp Công an quận 8 và Trung tâm Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy khu vực 5 tổ chức tập huấn cho Chủ tịch, hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường, Trưởng hoặc Phó Ban Điều hành khu phố về việc lập phương án chữa cháy - cứu hộ theo điều 22 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ và mục XIV của Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công an.

- Tổ chức xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên về pháp luật trên địa bàn 16 phường và các cơ quan, xí nghiệp.

3. Phòng Kinh tế quận 8:

- Phối hợp cùng Trung tâm Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy khu vực 5 rà soát, lập danh sách các cơ sở sản xuất có nguy hiểm về cháy, nổ, độc hại gây ảnh hưởng đến môi trường nằm đan xen trong khu dân cư đề xuất di dời đến các khu công nghiệp tập trung.

- Phối hợp các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân 16 phường kiến nghị di dời các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn và quy hoạch lại các đại lý, cửa hàng kinh doanh gaz và xăng dầu trên địa bàn quận.

- Phối hợp Ủy ban nhân dân phường giải tỏa các chợ tạm, chợ lấn chiếm lòng lề đường, hẻm nhằm đảm bảo giao thông đi lại phục vụ kịp thời cho công tác phòng cháy, chữa cháy và trật tự mỹ quan đô thị.

- Các chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, tư vấn và đơn vị thi công phải đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy cho các dự án, công trình theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

4. Trung tâm Văn hóa quận 8:

- Tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền như: panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy tại nơi công cộng như: bến xe, chợ, khu đông người qua lại và các trục đường chính của quận.

- Phối hợp với Công an quận 8, Trung Tâm Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy khu vực 5 xây dựng phim tư liệu, tài liệu tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy như đĩa VCD, đăng tin, bài, hình ảnh và xây dựng các chuyên mục về công tác phòng cháy, chữa cháy để tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh phường về tác hại do các vụ cháy gây ra, kiến thức pháp luật và các quy định về phòng cháy, chữa cháy, những vụ cháy điển hình, kinh nghiệm của một số cơ sở làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy; đồng thời cảnh báo những nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra trên địa bàn, để nâng cao hơn nữa ý thức và trách nhiệm của nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy tại địa bàn dân cư.

- Duy trì việc phát thanh tại các phường, chợ có hệ thống loa phát thanh, tuyên truyền Luật Phòng cháy và chữa cháy, Nghị định số 35/2003/NĐ-CP và Thông tư số 04/2004/TT-BCA vào các giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều, quy định thời lượng phát thanh tối thiểu mỗi lần từ 10 đến 15 phút.

5. Phòng Quản lý đô thị quận 8:

- Khẩn trương phối hợp cùng Trung tâm Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy khu vực 5 xác lập các tuyến đường, hẻm xe chữa cháy không lưu thông qua được, đề xuất nâng cấp, mở rộng theo Quyết định số 88/2007/QĐ-UBND ngày 04/7/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để kịp thời phục vụ công tác chữa cháy tại địa phương.

- Phối hợp Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn, Trung tâm Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy khu vực 5 và Ủy ban nhân dân phường tiến hành khảo sát, lắp đặt các trụ nước chữa cháy trong các hẻm sâu, các điểm lấy nước trong khu dân cư, các bến bãi lấy nước trên sông rạch để có kế hoạch khai thác.

6. Phòng Giáo dục quận 8:

- Hướng dẫn các trường tổ chức huấn luyện nghiệp vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và tuyên truyền Luật Phòng cháy và chữa cháy, Nghị định số 35/2003/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 04/2004/TT-BCA của Bộ Công an cho tất cả cán bộ, giáo viên và công nhân viên các trường.

- Chỉ đạo các trường khẩn trương xây dựng phương án chữa cháy - cứu hộ tại chỗ, lịch kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và trang bị phương tiện dụng cụ chữa cháy tại chỗ, các trường phổ cập ban đêm trang bị hệ thống đèn chiếu sáng tại các hành lang, cầu thang bộ phải đảm bảo. Tổ chức lực lượng bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy tại chỗ trực đảm bảo để ngăn chặn, dập tắt kịp thời khi có cháy xảy ra. Đặc biệt hướng dẫn cho học sinh, giáo viên thoát nạn an toàn khi có cháy nổ xảy ra.

- Đối với các trường tư thục, dân lập phải tuân thủ nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy.

7. Ban Quản lý các chợ trên địa bàn quận 8:

- Hướng dẫn các tiểu thương kinh doanh tại các chợ thực hiện tốt quy định về phòng cháy, chữa cháy. Xây dựng phương án và trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy, huy động lực lượng tại chỗ ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra.

- Phối hợp Trung tâm Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy khu vực 5 tổ chức thực tập phương án chữa cháy - cứu hộ tại chợ có nhiều lực lượng tham gia.

- Tổ chức lực lượng bảo vệ, lực lượng phòng cháy, chữa cháy tuần tra canh gác 24/24 giờ tập trung vào ban đêm và các ngày lễ, tết.

8. Ủy ban nhân dân 16 phường:

- Phối hợp cùng Trung Tâm Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy khu vực 5, Trung tâm Văn hóa tăng cường công tác tuyên truyền Luật Phòng cháy và chữa cháy và các quy định về phòng cháy, chữa cháy đến tận khu phố, tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và các cơ sở trên địa bàn, thường xuyên tổ chức các đợt tự kiểm tra về an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở.

- Vận động nhân dân xây dựng các bể chứa nước, giếng khoan để lấy nước chữa cháy và trang bị bình chữa cháy tại chỗ, mỗi hộ gia đình trang bị từ 01 đến 02 bình chữa cháy; đề xuất Công ty Điện lực tiến hành cải tạo hệ thống chiếu sáng tại các hẻm, nơi công cộng theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

- Thực hiện tốt việc tự kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại tổ dân phố và khu phố theo hướng dẫn của Trung tâm Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy khu vực 5, đồng thời mở sổ theo dõi và báo cáo định kỳ theo quy định.

- Tổ chức thực hiện tốt ngày Toàn dân phòng cháy chữa cháy (ngày 4/10/2007) với nhiều loại hình như: Hội thao phòng cháy, chữa cháy; thi thuyết trình phương án chữa cháy - cứu hộ tại các khu phố, chuẩn bị các tài liệu, nội dung phục vụ công tác thanh tra phòng cháy, chữa cháy trong tháng 10/20007.

Trên đây là kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra phòng cháy nổ trên địa bàn quận 8 từ nay đến cuối năm 2007. Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường khẩn trương xây dụng kế hoạch triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- UBND. TP;
- Công an TP;
- Sở Cảnh sát PCCC TP;
- Trung tâm Cảnh sát PCCCKV5;
- TT. QU-HĐND-UBND Q8
- MTTQ và các đoàn thể Q8
- Các cơ quan ban ngành thuộc Q8
- DNNN, Cty Cổ phần trên địa bàn Q8;
- UBND 16 phường
- Các Chợ trên địa bàn Quận;
- VP(C, PVP, Hiệp)
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Chung