Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/KH-UBND

Lào Cai, ngày 22 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

NĂM AN TOÀN GIAO THÔNG 2020

Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/09/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ, các chỉ đạo của các bộ ngành Trung ương về các giải pháp kiềm chế và giảm thiểu tai nạn, ùn tắc giao thông; Kế hoạch số 666/KH-UBATGTQG ngày 30/12/2019 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về Kế hoạch năm an toàn giao thông 2020 với chủ đề “Đã uống rượu bia, không lái xe”; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai năm an toàn giao thông 2020 với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng;

2. Toàn tỉnh phấn đấu giảm tối thiểu 5% cả ba tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) và giảm tai nạn giao thông đối với người điều khiển phương tiện giao thông do nguyên nhân uống rượu bia.

3. Phòng, chống ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông trong các dịp nghỉ Lễ, Tết, các ngày cuối tuần trên địa bàn toàn tỉnh.

II. YÊU CẦU

1. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến các huyện, thành phố, xã, phường chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT ngay từ tháng đầu, quy đầu và cả năm 2020 gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương với thực hiện nhiệm vụ an toàn giao thông, không vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn và tạo tiền đề thực hiện hiệu quả chương trình công tác năm an toàn giao thông 2020.

2. Xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị; tránh hình thức rườm rà, không thiết thực, không hiệu quả, bám sát tình hình thực tế của địa phương, giải quyết triệt để tồn tại của năm 2019.

3. Đối với các cơ quan đơn vị cần phổ biến quán triệt nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; gắn trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cũng như cấp phó giúp việc và từng cán bộ, công chức, viên chức với kết quả thực hiện bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia ngày 14/06/2019. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên nghiêm cấm uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập (Khoản 5 Điều 5).

Tăng cường thực hiện Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 6/4/2015; công văn số 3344/UBND-QLĐT ngày 23/7/2018 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ. Kết quả thực hiện công tác bảo đảm TTATGT là một trong các chỉ tiêu để bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2020.

4. Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành vận tải; điều khiển giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Tiếp tục triển khai thực hiện sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn giao thông nhằm mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông tối thiểu 5% so với năm 2019 (có Phụ lục số I kèm theo), thực hiện tốt chủ đề Năm an toàn giao thông 2020 “Đã uống rượu bia, không lái xe”, yêu cầu các cơ quan đơn vị triển khai các nội dung sau:

1. Tham mưu hoàn thiện hệ thống văn bản: Các quy định về tổ chức bộ máy chế độ, chính sách đối với lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động thực thi công vụ, chú trọng các khâu quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông, thanh tra, tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm.

2. Công tác tuyên truyền: Tiếp tục kiên trì xây dựng văn hóa giao thông cho toàn xã hội. Đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, hoàn thiện chương trình đào tạo gắn liền giữa học lý thuyết với thực hành văn hóa giao thông và đưa vào chương trình chính khóa trong hệ thống giáo dục từ Tiểu học đến Trung học phổ thông; thí điểm giáo dục ATGT đối với trẻ 5 tuổi học mần non; có chiến lược truyền thông về văn hóa giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng xã hội và môi trường thông tin phù hợp với nhu cầu thị hiếu của các tầng lớp nhất là đối với thanh, thiếu niên; sử dụng các công cụ tuyên truyền trực quan; đẩy mạnh công tác phối hợp, phát huy sức mạnh đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức tôn giáo, hiệp hội nghề nghiệp để tuyên truyền và xây dựng văn hóa giao thông. Tiếp tục triển khai các chương trình kế hoạch tuyên truyền xử lý vi phạm nồng độ cồn giai đoạn 2016-2020, các giải pháp thực hiện chủ đề Năm An toàn giao thông năm 2020 “Đã uống rượu bia, không lái xe” tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

3. Công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm: Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm với nòng cốt là lực lượng Cảnh sát giao thông; nâng cao vai trò, trách nhiệm của công an xã trong công tác bảo đảm trật tự ATGT. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về trật tự ATGT; thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các đơn vị, các ngành, các lực lượng (Giao thông vận tải - Xây dựng, Công an, Y tế, Tư pháp...), tăng hiệu quả của công tác quản lý, xử lý vi phạm về TTATGT, trong đó tập trung xử lý các hành vi vi phạm trong vận tải hàng hóa (xe chở hàng quá tải, vi phạm kích thước thành thùng,...), vận tải hành khách (tình trạng “xe dù, bến cóc”, xe hợp đồng “trá hình” hoạt động như tuyến cố định,...).

Đầu tư trang thiết bị, phương tiện cho lực lượng thực thi công vụ, tăng cường tuần tra lưu động, phối hợp lực lượng giữa cảnh sát giao thông với các lực lượng cảnh sát khác và Thanh tra giao thông trong công tác kiểm soát, xử lý vi phạm.

4. Kết cấu hạ tầng giao thông: Đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng gắn với đẩy mạnh công tác duy tu, bảo trì, bảo đảm an toàn giao thông các công trình hạ tầng hiện hữu; đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; nghiên cứu lắp đặt đèn tín hiệu, gờ giảm tốc, đảo dẫn hướng tại các nút giao; điều chỉnh, bổ sung thay thế một số biển báo giao thông trên các tuyến đường nội thị; đinh phản quang tại các tuyến đường thường xuyên sương mù, cua gấp trên tuyến Quốc lộ 4D, 4E, 70, Tỉnh lộ 151, 153, 156,...; thường xuyên rà soát và khắc phục kịp thời các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, vị trí mất an toàn giao thông.

5. Nâng cao công tác quản lý vận tải: Tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ và giảm giá cước vận tải hàng hóa và hành khách nội tỉnh, liên tỉnh theo quy định; chú trọng phát triển vận tải hành khách công cộng kết nối các đô thị trung tâm tỉnh với trung tâm huyện, các khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn.

- Đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ vào quản lý các hoạt động vận tải.

- Tăng cường phối hợp, kết nối, chia sẻ và khai thác có hiệu quả dữ liệu trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe, quản lý hoạt động vận tải thông qua thiết bị giám sát hành trình...

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban An toàn giao thông tỉnh Lào Cai.

- Đôn đốc các Sở, ban, ngành, ngành, huyện, thành phố triển khai thực hiện chỉ đạo của Trung ương và tỉnh Lào Cai về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2020.

- Chỉ đạo Ban An toàn giao thông huyện, thành phố tổ chức phát động ra quân Năm An toàn giao thông 2020 theo chủ đề “Đã uống rượu bia, không lái xe” và đợt cao điểm bảo đảm an toàn giao thông Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020 tổ chức trong tháng 01 năm 2020.

- Xây dựng và ban hành kế hoạch tuyên truyền năm trong tháng 01/2020, nội dung tuyên truyền bám sát chủ đề, nhiệm vụ năm 2020 tăng cường phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, tổ chức trong hoạt động tuyên truyền. Đổi mới phương thức tuyên truyền, xây dựng các sản phẩm tuyên truyền bám sát thực tế, phù hợp với đường lối chính sách của Đảng, Chính phủ, thị hiếu của nhân dân, đảm bảo tính nghệ thuật, văn hóa. Tăng cường công tác tuyên truyền “Đã uống rượu bia, không lái xe” đối với lái xe và người tham gia giao thông. Đẩy mạnh tuyên truyền tác hại của rượu bia và Luật phòng chống tác hại của rượu bia tới người dân. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn và các đơn vị truyền thông tổ chức tuyên truyền nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ và đường sắt, Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

- Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 24/CT-TTg, ngày 23/8/2018; Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 21/7/2017; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/07/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ; về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông; về tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới.

- Rà soát, đề xuất xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn trên đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường giao thông nông thôn. Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tốt công tác bảo đảm giao thông, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn; chỉ đạo, đôn đốc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014- 2020; Tiếp tục đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt việc tổ chức cảnh giới 09 lối mở dân sinh.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện chú trọng tuyên truyền, vận động đội mũ bảo hiểm cho trẻ em và mũ bảo hiểm đạt chuẩn có độ an toàn cao (mũ đội kín đầu, che hàm). Tiếp tục phối hợp triển khai có hiệu quả chương trình hỗ trợ mũ bảo hiểm cho học sinh lớp một với chủ đề “giữ trọn ước mơ”;

- Tổng kết kế hoạch tuyên truyền và xử lý vi phạm nồng độ cồn giai đoạn 2016-2020; Tổng kết 5 năm phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2016-2020.

- Triển khai thực hiện các kế hoạch thường niên: Hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông năm 2020”; phong trào xây dựng “Doanh nghiệp vận tải an toàn” và “Lái xe an toàn năm 2020” gắn với chủ đề “Đã uống rượu bia, không lái xe”, cuộc thi giao thông học đường 2020, cuộc thi báo chí viết về an toàn giao thông...

- Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo đảm TTATGT thông qua các chương trình phối hợp với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện chương trình “Vòng tay nhân ái chia sẻ nỗi đau tai nạn giao thông”, chương trình hỗ trợ mũ bảo hiểm cho học sinh lớp một “giữ trọn ước mơ”;

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền an toàn giao thông theo Chương trình phối hợp đã ký kết (Mặt trận tổ quốc VN tỉnh Lào Cai, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Sở GD-ĐT, ...) và đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp; Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bảo đảm TTATGT cho các lực lượng thực thi tại cơ sở;

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch năm an toàn giao thông 2020 và báo cáo UBATGTQG, UBND tỉnh về kết quả thực hiện định kỳ hàng Quý, 6 tháng và cả năm.

- Công bố đường dây nóng, tiếp nhận và giải quyết các phản ảnh của người dân về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (có Phụ lục số 2 kèm theo);

2. Sở Giao thông vận tải - Xây dựng:

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản liên quan đến công tác quy hoạch giao thông vận tải, cơ chế khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; đầu tư xây dựng và phát triển vận tải hành khách công cộng, tuyên truyền về đảm bảo TTATGT.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm:

+ Tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 02/06/2015 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường quản lý vận chuyển hành khách bằng xe ô tô, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/07/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đường thủy; Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng chính phủ và Chỉ thị 51-CT/TU ngày 12/05/2015 của tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông; Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 5/10/2016 của Thủ tướng chính phủ về xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định.

+ Tập trung kiểm tra, kiểm soát tải trọng phương tiện tại nguồn hàng, các bến bãi, kho hàng, các tuyến đường, cầu xung yếu. Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị các tổ chức doanh nghiệp, như: chủ mỏ, cảng, ga, cơ sở sản xuất vật liệu, chủ bến bãi, kho, tiếp tục ký cam kết về xếp hàng lên xe đúng quy định. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các đơn vị trong việc thực hiện các cam kết về xếp hàng và vận chuyển, sử dụng xe có kích thước thùng hàng của xe ô tô tải tự đổ đúng quy định...

+ Tăng cường công tác thanh kiểm tra chuyên ngành giao thông vận tải trong đó tập trung vào các nội dung: công tác kiểm soát tải trọng phương tiện, công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; việc chấp hành các quy định về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô...

- Công tác quản lý vận tải: tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu vận tải, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực vận tải, triển khai thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có hiệu lực từ 01/4/2020). Đẩy mạnh ứng dụng thông tin, nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để xử lý các vi phạm về tốc độ, về hành trình của chủ xe, lái xe đặc biệt là đối xe ô tô kinh doanh vận tải khách hợp đồng và du lịch; công bố doanh nghiệp có nhiều xe vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng, cung cấp dữ liệu và thông tin cho lực lượng chức năng xử lý các xe vi phạm có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông; tổ chức tập huấn các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải cho lãnh đạo đơn vị kinh doanh vận tải và người điều hành vận tải. Tăng cường quản lý đối với các phương tiện thủy nội địa chở khách ngang sông, chở khách du lịch.

+ Triển khai Quyết định 2056/QĐ-BGTVT ngày 21/9/2018 của Bộ Giao thông vận tải về hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách kết nối từ trung tâm đô thị và trung tâm du lịch đến cảng hàng không bằng xe ô tô tại một số tỉnh, thành phố (Hợp phần 2).

+ Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định phạm vi, tuyến đường và quản lý hoạt động thí điểm xe bốn bánh có gan động cơ sử dụng năng lượng điện (hoặc xăng) chở khách trong phạm vi hạn chế trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Đường sắt: Triển khai có hiệu quả Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014-2020; Chỉ thị 33/CT-TTg ngày 21/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm hành làng an toàn đường bộ, đường sắt và các Nghị định có liên quan trong lĩnh vực đường sắt. Phối hợp với các đơn vị thực hiện rà soát, bổ sung gờ giảm tốc, biển báo nguy hiểm tại điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt. Hoàn thiện xây dựng điểm cảnh giới có mái che tại 09 lối đi tự mở giao cắt đường bộ với đường sắt.

+ Có phương án giao thông hợp lý tại vị trí đường bộ giao với đường sắt, xóa bỏ các lối đi tự mở, đường ngang trái phép, kết nối tín hiệu giao thông tại các nút giao thông đường bộ có đèn tín hiệu và đường ngang đường sắt.

- Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch và quản lý người điều khiển phương tiện:

+ Tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần, trách nhiệm và đạo đức của đội ngũ giáo viên, sát hạch viên. Đưa luật phòng chống tác hại của rượu số 44/2019/QH14, ngày 14/06/2019 vào đào tạo lái xe. Tăng cường kiểm tra, siết chặt kỷ cương công tác đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục cấp giấy mới, cấp đổi giấy phép điều khiển phương tiện theo quy định.

+ Chia sẻ kết nối với Công an về quản lý, cấp giấy phép lái xe, phối hợp xử lý các hành vi vi phạm hành chính, có áp dụng hình phạt bổ sung tước giấy phép lái xe, để bảo đảm không cấp giấy phép lái xe cho người đang trong thời gian bị tước giấy phép lái xe theo quy định.

- Nâng cao chất lượng quản lý an toàn kỹ thuật phương tiện:

+ Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 12/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, ứng dụng công nghệ thông tin hoàn thiện cơ sở dữ liệu kỹ thuật phương tiện;

+ Tăng cường kiểm tra, siết chặt kỷ cương công tác quản lý an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện thủy nội địa.

- Khai thác hiệu quả và đảm bảo an toàn giao thông của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông:

+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; tiếp tục đẩy mạnh việc phân cấp, xã hội hóa xây dựng, khai thác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông trên tất cả các lĩnh vực.

+ Tăng cường công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, thực hiện Kế hoạch 337/KH-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh Lào Cai về xử lý vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường bộ trên tuyến quốc lộ 4D đoạn Sa Pa - Lào Cai (Km89-Km37), tỉnh Lào Cai.

+ Rà soát các vị trí đầu nối từ đường tỉnh, đường huyện với đường quốc lộ. Kiểm tra, thay thế bổ sung hệ thống biển báo theo tiêu chuẩn QC41:2016/BGTVT, gờ giảm tốc; hệ thống lan can, cọc tiêu, thiết bị an toàn giao thông và các đoạn lánh nạn đối với đường đèo dốc, miền núi. Tiếp tục rà soát, xử lý các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Kịp thời ứng trực, sửa chữa, khắc phục hư hỏng và bảo đảm an toàn giao thông cho kết cấu hạ tầng trong mùa mưa lũ.

+ Đẩy mạnh triển khai công tác thẩm định an toàn giao thông. Tổ chức thực hiện đồng bộ công tác thẩm tra an toàn giao thông đối với công trình đường bộ xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo và tuyến đường bộ đang khai thác. Xây dựng kế hoạch xử lý các điểm đen, các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

+ Đẩy mạnh thực hiện rà soát, kiểm tra và thực hiện duy tu, bảo trì, sửa chữa cầu treo dân sinh.

+ Tổ chức phân luồng phân làn, tổ chức giao thông khoa học chống ùn tắc cục bộ khi có mật độ giao tăng cao.

+ Đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra và giám sát việc thực hiện quy định bảo đảm TTATGT việc thi công trên đường bộ đang khai thác.

+ Nếu để xảy ra ùn tắc trên các tuyến đường được giao quản lý do hỏng mà không có biện pháp khắc phục tạm thời; xe tải chở quá tải trọng quy định tại bên bài, đầu mối xếp dỡ hàng hóa, trên các tuyến đường đặt trạm cân; xe khách tuyến cố định, xe taxi, xe hợp đồng hoạt động trái quy định thì lãnh đạo, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND tỉnh.

3. Công an tỉnh:

- Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-BCA ngày 09/01/2019 của Bộ Công an về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới”.

- Xây dựng kế hoạch, phương án và ra quân bảo đảm an toàn giao thông các đợt cao điểm (Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, nghỉ Lễ 30/4-01/5, 02/9...).

- Chỉ đạo Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, chú trọng tuần tra lưu động, tổ chức mô hình tổ tuần tra phối hợp Cảnh sát giao thông với các lực lượng khác, huy động lực lượng công an xã, cảnh sát khác trong công tác phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tham gia tuần tra trong trường hợp cần thiết; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt các hành vi vi phạm quy định về tốc độ, nồng độ cồn, ma túy, đi không đúng làn đường, vượt đèn đỏ; phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm luồng tuyến, chở quá số người quy định, vi phạm quy định về thời gian lái xe, lái tàu, trả khách không đúng nơi quy định; điều khiển phương tiện không đủ điều kiện an toàn kỹ thuật, không có giấy phép theo quy định..., xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông có dấu hiệu tội phạm, nhất là các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng trở lên.

- Phối hợp với Sở giao thông vận tải - Xây dựng, kết nối, chia sẻ, khai thác sử dụng dữ liệu để xử phạt các hành vi vi phạm hành chính, có áp dụng hình phạt bổ sung tước giấy phép lái xe với công tác quản lý cấp giấy phép lái xe để bảo đảm thực hiện đúng quy định “không cấp giấy phép lái xe trong thời gian đang bị tước giấy phép lái xe”.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện theo tinh thần Chỉ thị 32/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 51-CT/TU ngày 12/05/2015 của tỉnh ủy Lào Cai. Tăng cường phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông với các lực lượng cảnh sát khác, thanh tra giao thông nhằm nâng cao hiệu quả xử lý trong phòng ngừa, xử lý vi phạm về tải trọng, kích thước thành thùng xe.

- Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; vận động toàn dân tham gia bảo đảm an toàn giao thông gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Kết hợp hoạt động tuyên truyền với hoạt động tuần tra kiểm soát.

- Chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu, sản xuất hàng hóa giả đối với các loại xe máy điện, xe đạp điện, mũ bảo hiểm dành cho người đi xe mô tô, xe gắn máy; điều tra, xác minh và xử lý trách nhiệm của đơn vị sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm kém chất lượng dẫn đến hậu quả về sinh mạng và sức khoẻ của nạn nhân trong các vụ tai nạn giao thông; điều tra xử lý nghiêm các hành vi làm giả các loại giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn ...

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch 340/KH-UBND ngày 26/8/2018 về xây dựng trung tâm điều hành giao thông đô thị thông minh với năng lực giám sát điều hành trực tuyến hoạt động giao thông, điều khiển hệ thống tín hiệu, hướng dẫn người dân, đồng thời có khả năng giám sát và hỗ trợ xử lý vi phạm (phạt nguội).

- Quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng mất trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông tăng cao và để xe vi phạm quy định tải trọng và kích thước thành thùng tham gia hoạt động trên đường giao thông.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học cho học sinh, sinh viên.

- Thực hiện tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục kiến thức pháp luật trong năm học 2019-2020, xây dựng và triển khai kế hoạch năm 2020 trong ngành giáo dục và phát động tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh tới trường tháng 9/2020.

- Tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về giáo dục an toàn giao thông cho giáo viên; nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức an toàn giao thông trong trường học; giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông. Chỉ đạo các trường học yêu cầu giáo viên chủ nhiệm phối hợp với cha mẹ học sinh yêu cầu học sinh các cấp tự giác chấp hành quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông bằng xe cơ giới hai bánh; không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đội mũ bảo hiểm, chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe. Đưa tiêu chí chấp hành luật lệ an toàn giao thông và tiêu chí đánh giá hạnh kiểm của học sinh.

- Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung tài liệu giảng dạy an toàn giao thông chính khóa hiện hành phù hợp hơn về nội dung với các lứa tuổi, cấp học và thời lượng giảng dạy tại cấp học. Triển khai bộ tài liệu “Văn hóa giao thông” cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở đến các trường học trên địa bàn;

- Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức sơ kết việc thực hiện Kế hoạch tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho toàn bộ học sinh lớp 1 năm học 2019-2020 và triển khai chương trình trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1 năm học 2020-2021 (nếu có).

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc nắm bắt tình hình một số cơ sở giáo dục tại địa bàn phức tạp về giao thông trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh.

5. Sở Y tế:

- Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT của liên bộ Giao thông vận tải - Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái.

- Chỉ đạo các đơn vị, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong việc xét nghiệm nồng độ cồn, các chất kích thích thần kinh bị cấm của người điều khiển phương tiện giao thông, cung cấp kết quả xét nghiệm cho Công an các cấp để làm căn cứ xem xét, xác định, xử lý hành vi vi phạm;

- Chỉ đạo các trung tâm y tế tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng công tác khám sức khỏe đối với lái xe, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm trong tổ chức thực hiện.

- Tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức về sơ cấp cứu ban đầu cho người bị tai nạn giao thông cho đội ngũ lái xe taxi, xe chở khách và tình nguyện viên.

- Định kỳ ngày 28 hàng tháng báo cáo thống kê về Ban An toàn giao thông tỉnh: (1) số liệu nạn nhân thương tích do tai nạn giao thông đã được cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế; (2) số liệu nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông từ hệ thống y tế các cấp; (3) số liệu xét nghiệm nồng độ cồn tại các bệnh viện, các cơ sở y tế.

6. Sở Tài chính:

- Bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ an toàn giao thông năm 2020 từ nguồn dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 được cấp có thẩm quyền giao.

- Hoàn thiện văn bản, hướng dẫn các đơn vị thực hiện dự toán kinh phí cho công tác trật tự an toàn giao thông theo quy định;

- Phối hợp với Ban An toàn giao thông tình tăng cường kiểm tra việc tổ chức và thực hiện kinh phí bảo đảm TTATGT ở các cơ quan, đơn vị, Cơ sở (các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố..)

7. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Phối hợp với các ban, ngành xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2020, Cụ thể:

+ Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền an toàn giao thông phù hợp với các nhóm đối tượng khác nhau; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trọng tâm trên truyền hình, phát thanh, tăng cường tuyên truyền trên báo mạng, các mạng xã hội.

+ Đa dạng hóa các các sản phẩm truyền thông: Tuyên truyền trực quan; tuyên truyền lưu động, loa phóng thanh; sử dụng thông điệp, băng rôn, khẩu hiệu, triển lãm tranh ảnh, các hội thi, vận động sáng tác âm nhạc, phim ảnh, văn học nghệ thuật về chủ đề an toàn giao thông.

+ Tập trung tuyên truyền theo chủ đề năm 2020 “Đã uống rượu bia, không lái xe” đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về nguy cơ, hậu quả và các biện pháp phòng tránh tác hại của rượu bia, phổ biến rộng rãi luật phòng chống tác hại của rượu bia tới người dân.

- Thực hiện cập nhật và đăng tải thường xuyên các nội dung Nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị, Kế hoạch và văn bản chỉ đạo điều hành về TTATGT của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai; các gương người tốt, điển hình tiên tiến trong việc thực hiện bảo đảm TTATGT, phê bình những hành vi vi phạm pháp luật về ATGT.

8. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

- Tăng cường chỉ đạo hoạt động tuần tra kiểm soát, duy trì nghiêm việc chấp hành các quy định pháp luật, Điều lệnh, Điều lệ của Quân đội đối với người điều khiển phương tiện quân sự khi tham gia giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông; không để xảy ra các TNGT gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhất là đối với xe quân sự.

- Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT, tập trung vào công tác quản lý, sử dụng phương tiện vận tải quân sự.

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong quân đội; tích cực tham gia với địa phương trong công việc thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông;

- Biên phòng tỉnh phối hợp với Sở Giao thông vận tải - Xây dựng, Công an tỉnh tăng cường kiểm tra kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy trên tuyến sông biên giới Việt - Trung.

9. Các sở: Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn:

- Chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác tài nguyên, khoáng sản, phân bón, nông sản, xây lắp các công trình sử dụng kết cấu siêu trường, siêu trọng, kinh doanh xăng, dầu... Thực hiện nghiêm các quy định về xếp hàng hóa lên xe ô tô, cương quyết không để tình trạng xe ô tô chở quá tải đi và đến các đầu mối hàng hóa của doanh nghiệp.

- Sở Công thương phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường Lào Cai tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh các loại xe máy điện, xe đạp điện và mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy.

10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cơ quan thành viên của Ban An toàn giao thông tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền và xây dựng nếp sống văn hóa giao thông trong cộng đồng theo các tiêu chí văn hóa giao thông đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 3500/QĐ-BVHTTDL ngày 09/10/2013 của Bộ Trưởng Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa: Tỉnh, các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền lưu động đến các thôn, bản vùng đồng bào dân tộc về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa thông qua nhiều hình thức khác nhau (phát thông điệp, biểu diễn văn nghệ, thi tìm hiểu về Luật Giao thông đường bộ...).

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành, các cơ quan thành viên của Ban An toàn giao thông tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương:

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục triển khai vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, vận động người lớn nêu gương về văn hóa giao thông cho trẻ em. Tăng cường vai trò giám sát của Mặt trận tổ quốc trong việc thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông của các lực lượng chức năng.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trật tự, an toàn giao thông để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông. Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhân viên gương mẫu tự giác chấp hành pháp luật giao thông và không được can thiệp dưới mọi hình thức vào quá trình kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông của các lực lượng chức năng hoặc có hành vi bao che “bảo kê” cho các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hoạt động trên địa bàn tỉnh theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3344/UBND-QLDT ngày 23/7/2018, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ theo tinh thần chỉ thị 06/CT-UBND của UBND tỉnh Lào Cai. Thủ trưởng cơ quan ban hành quy định của cơ quan, đơn vị về không uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa; đã uống rượu, bia không lái xe khi tham gia giao thông; xử lý kỷ luật nghiêm người vi phạm, không phân biệt chức vụ Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhân viên.

- Các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền pháp luật trật tự, an toàn giao thông đến tận cơ sở, phường, xã, thị trấn, đến từng thành viên, hội viên, hộ gia đình.

- Phát huy vai trò của Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân trên địa bàn nông thôn trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; tiếp tục phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” gắn với chủ đề năm 2020 “Đã uống rượu bia, không lái xe”.

- Liên đoàn Lao động Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, lao động tự giác chấp hành pháp luật trật tự, an toàn giao thông.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh:

+ Tăng cường và nâng cao hiệu quả các chuyên mục, chương trình, nội dung về công tác bảo đảm TTATGT, thường xuyên phát sóng các thông điệp về ATGT;

+ Sắp xếp, bố trí thời gian phát sóng chương trình ATGT vào buổi tối, khung giờ vàng để thu hút người xem;

+ Năm 2020 tiếp tục duy trì 365 bản tin phát thanh, thời lượng 05 phút/01 bản tin và 80 bản tin truyền hình, thời lượng 5 phút/01 bản tin; 12 chuyên đề truyền hình 10 phút/01 chuyên đề.

+ Tiếp nhận thông báo của Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tình về các vi phạm hành chính trật tự an toàn giao thông, thực hiện công bố công khai danh tính người vi phạm trên đài Phát thanh và Truyền hình.

- Báo Lào Cai tăng cường các chuyên trang, tin bài, tăng cường tuyên truyền các chủ đề về TTATGT năm 2020, phát huy tính hiệu quả, kịp thời, của chuyên mục an toàn giao thông trên báo điện tử.

12. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức Lễ ra quân Năm an toàn giao thông 2020 theo chủ đề “Đã uống rượu bia, không lái xe” và đợt cao điểm bảo đảm an toàn giao thông Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020 trong tháng 01/2020.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và kiềm chế tai nạn giao thông liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy trên các tuyến đường địa phương quản lý nhất là các tuyến nội thị, địa bàn nông thôn, tăng cường, bố trí thêm các lực lượng khác ngoài Cảnh sát giao thông tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong các ngày nghỉ Lễ, Tết, xử lý nghiêm đối với các trường hợp đã uống rượu, bia vẫn tham gia giao thông, chở quá số người quy định và không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy; tăng cường công tác kiểm soát tải trọng. Rà soát, lắp đặt hệ thống biển cảnh báo trên các tuyến đường nông thôn ra đường tỉnh, quốc lộ.

- Thực hiện quyết liệt trong việc lập lại trật tự, kỷ cương đối với giao thông đô thị, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý theo quy định đối với mọi trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự, an toàn giao thông, trông giữ xe trái phép, lập lại trật tự trong quản lý lòng đường, vỉa hè; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hành động đường thông, hè thoáng đến cấp phường.

- UBND huyện, thành phố, xã phường tăng cường biện pháp cảnh giới an toàn giao thông điểm giao cắt đường bộ với đường sắt không có rào chắn; sử dụng kinh phí bảo trì đường bộ và huy động người dân tham gia phù hợp với quy định pháp luật (đối với lối đi dân sinh) làm gờ giảm tốc và cắm biển cảnh báo nguy hiểm từ đường phụ ra đường chính tại tất cả các điểm giao cắt giữa đường huyện, đường xã, đường nội bộ, đường giao thông nông thôn, bao gồm cả lối đi dân sinh. Cương quyết không để phát sinh thêm lối mở dân sinh trái phép qua đường sắt, gắn trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối người đứng đầu cấp huyện, xã nếu phát sinh thêm lối mở trái phép. Tổ chức cảnh giới có người gác tại tại các lối đi dân sinh qua đường sắt có mật độ phương tiện, người tham gia giao thông cao. Đề xuất cơ chế tạo nguồn kinh phí cho chính quyền huyện, xã xây dựng đường gom.

- Tăng cường công tác tuyên truyền vận động gắn với giám sát thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, bám sát chủ đề Năm an toàn giao thông 2020, thực hiện tuyên truyền theo chuyên đề an toàn giao thông cho người đi mô tô xe gắn máy, xe đạp điện và các chuyên đề phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; tăng cường tuyên truyền, vận động ở cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trật tự an toàn giao thông trong cộng đồng dân cư.

- Tăng cường tuyên truyền đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên là người dầu tầu gương mẫu tự giác chấp hành pháp luật về TTATGT; nâng cao trách nhiệm của người thực thi công vụ đẩy mạnh việc nêu gương thực hiện chỉ thị 06/CT-UBND của UBND tỉnh Lào Cai về tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ.

- Chủ trì, ký cam kết việc đảm bảo TTATGT giữa Trưởng ban ATGT các huyện, thành phố với Trưởng Ban ATGT cấp xã trên địa bàn.

- Tiếp tục hoàn thiện kiện toàn bộ máy, nhân sự Ban An toàn giao thông cấp huyện, thành phố, phường, xã.

- Nếu các huyện, thành phố để tai nạn giao thông tăng cao, tình trạng xe tải chở quá tải trọng, vi phạm quy định về kích thước thành thùng và xe khách dừng đỗ đón và trả khách trái quy định thì lãnh đạo, người đứng đầu đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND tỉnh.

- Quán triệt tới từng xã, phường, thị trấn về việc tổ chức họp toàn bộ các thôn, bản, tổ dân phố để tuyên truyền đến nhân dân theo các nội dung sau:

+ Gia đình, hộ gia đình có trách nhiệm tuyên truyền, vận động các thành viên tham gia giao thông, tự giác chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, chấp hành nghiêm túc hệ thống báo hiệu đường bộ, đi đúng phần đường, làn đường quy định, không điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định; không sử dụng rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, hạn chế sử dụng rượu bia, chất có cồn trong các dịp lễ, tết, hiếu, hỉ. Xây dựng gia đình văn hóa, không có người vi phạm và tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

+ Tuyên truyền, vận động các gia đình ký cam kết không có người vi phạm pháp luật, TTATGT (có Phụ lục 3 kèm theo).

Các đơn vị xây dựng kế hoạch năm an toàn giao thông 2020 và gửi về Ban An toàn giao thông tỉnh để tổng hợp, báo cáo.

Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban ATGTQG (b/c);
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PT-TH tỉnh;
- Báo Lào Cai;
- Thành viên Ban ATGT tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Văn phòng Ban ATGT tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH1, BBT, QLĐT3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

PHỤ LỤC 1

CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU GIẢM TỐI THIỂU 5% TNGT ĐƯỜNG BỘ CÁC ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh Lào Cai)

STT

Địa bàn xảy ra

Số vụ

Số người chết

Số người bị thương

2019

Năm 2020

2019

Năm 2020

2019

Năm 2020

Giảm 5%

Số vụ

Giảm 5%

Số người chết

Giảm 5%

Số người bị thương

1

H. Bảo Thắng

18

1

17

8

1

7

10

1

9

2

H. Sa Pa

4

0

4

3

0

3

1

0

1

3

TP. Lào Cai

19

1

18

6

1

5

16

1

15

4

H. Bắc Hà

4

0

4

0

0

0

4

0

4

5

H. Bảo Yên

8

1

7

6

1

5

9

0

9

6

H. Văn Bàn

4

0

4

2

0

1

15

1

14

7

H. Bát Xát

4

0

4

1

0

1

7

0

7

8

H. Si Ma Cai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

H.Mường Khương

8

0

7

6

1

5

7

0

7

 

Cộng

69

3

65

32

4

28

69

3

66

 

PHỤ LỤC 2

ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG BẢO ĐẢM TTATGT
(kèm theo Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh Lào Cai)

1. Ban An toàn giao thông tỉnh Lào Cai:

1.1. Trực lãnh đạo:

-

Đ/c Trịnh Xuân Trường

Phó CTUBND- PTB TTBan ATGT

0912587729

-

Đ/c Hoàng Mạnh Hùng

Phó GĐ Công an tỉnh - PTB Ban ATGT

0913517526

-

Đ/c Đặng Văn Lương

PGĐ. Sở GTVT&XD - PTB Ban ATGT

0913598231

1.2. Trực nghiệp vụ:

-

Ban ATGT tỉnh

Fax 02143827275

02143821071

-

Đ/c Trần Ngọc Sơn

Chánh VPBATGT

0983183235

2. Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lào Cai

-

Phòng CSGT Công an tỉnh

0692499198

-

Đ/c Nguyễn Đắc Long

TP. CSGT CA tỉnh

0913503166

 

 

 

 

3. Thanh tra giao thông - Sở Giao thông vận tải - Xây dựng:

-

Thanh tra GT

 

02143821401

-

Đ/c Hà Anh Ngọc

Chánh thanh tra

0983340596

4. Thành phố Lào Cai:

-

Thường trực Ban ATGT

 

02143820074

-

Đ/c Hoàng Đăng Khoa

TB ATGT- Chủ tịch UBND.TP

0913030531

-

Đ/c Bùi Thanh Hải

Phó Trưởng CATP

0915192899

-

Đ/c Lê Toàn Thắng

Đội trưởng đội CSGT thành phố

0987802222

5. Huyện Bảo Thắng:

-

Thường trực Ban ATGT

 

02143861204

-

Đ/c Trần Minh Sáng

TB ATGT- Chủ tịch UBND.H

0988090683

-

Đ/c Bùi Khánh

Phó trưởng Công an huyện

0979879469

-

Đ/c Ngô Mạnh Hà

Đội trưởng Đ.CSG CA huyện

0983739289

6. Huyện Bảo Yên:

-

Thường trực Ban ATGT

 

02143876222

-

Đ/c Hồ Cao Khải

TB ATGT- Chủ tịch UBND.H

0913588591

-

Đ/c Phạm Hồng Cương

Trưởng Công an huyện

0912362006

-

Đ/c Phạm Thọ An

Đội trưởng đội CSGT CA huyện

0913143869

7. Huyện Bát Xát:

-

Thường trực Ban ATGT

 

02143883054

-

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Đội trưởng đội CSGT CA huyện

0912270284

8. Huyện Bắc Hà:

-

Thường trực Ban ATGT

 

02143880204

-

Đ/c Nguyễn Quốc Huy

TB ATGT- Chủ tịch UBND.H

0912230288

-

Đ/c Nguyễn Đức Cường

Phó trưởng Công an huyện

01256919899

-

Đ/c Phạm Ngọc Cường

Đội trưởng đội CSGT CA huyện

0948535559

9. Huyện Mường Khương:

-

Thường trực Ban ATGT

 

02143891437

-

Đ/c Phan Quốc Nghĩa

Trưởng Ban ATGT- Chủ tịch UBND.H

0913034086

-

Đ/c Trương Mạnh Hùng

Phó trưởng Công an huyện

0965539333

-

Đ/c Trần Đình Hà

Đội trưởng đội CSGT

0913397000

10. Thị xã Sa Pa:

-

Thường trực Ban ATGT

 

02143871226

-

Đ/c Lê Tân Phong

Chủ tịch UBND- TB ATGT TX.Sa Pa

0912416293

-

Đ/c Nguyễn Xuân Hà

Trưởng CA TX

0912187465

-

Đ/c Lê Công Định

Đội trưởng đội CSGT CA TX

0945725588

11. Huyện Si Ma Cai:

-

Thường trực BATGT

 

02143796126

-

Đ/c Nguyễn Văn Minh

TB ATGT- Chủ tịch UBND.H

0913287787

-

Đ/c Đinh Quang Ngọc

Phó trưởng Công an huyện

0916007729

-

Đ/c Đỗ Thế Mạnh

Đội trưởng đội CSGT CA huyện

0904878747

12. Huyện Văn Bàn:

-

Thường trực Ban ATGT

 

02143882142

-

Đ/c Phan Trung Bá

TB ATGT- Chủ tịch UBND.H

0913360028

-

Đ/c Bùi Thống Nhất

Trưởng Công an huyện

0942728439

 

PHỤ LỤC 3

(kèm theo Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh Lào Cai)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

CAM KẾT

Hộ gia đình, cá nhân thực hiện pháp luật về an toàn giao thông.
(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày   /   /2020 của UBND tỉnh Lào Cai)

Hôm nay, ngày...tháng ... năm 2020, tại xã……………, huyện………….. tỉnh Lào Cai, chúng tôi gồm có:

I. ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ GIA ĐÌNH

- Ông:……………………………………………………. Sinh ……………., Chồng

- Bà:……………………………………………………… Sinh ……………., Vợ

Thường trú (tạm trú ); Tại thôn...., bản...., xã………, huyện…………. là chủ hộ, đại diện cho gia đình gồm 05 người: Hoàng Văn A, con trai, sinh năm ...

II. ĐẠI DIỆN BAN AN TOÀN GIAO THÔNG XÃ…………………………………………………

- Ông: ……………………………………………………………………………………………….....

- Chức vụ: …………………………………………………………………………………………….

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

Căn cứ vào các quy định của pháp luật; được các bên thống nhất. Chủ hộ ký cam kết với Ban ATGT xã... thực hiện Luật giao thông đường bộ và các quy định của Nhà nước về ATGT, với các chỉ tiêu như sau:

1. Không có người vi phạm và tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

2. Tự giác chấp hành pháp luật trật tự, an toàn giao thông, chấp hành nghiêm túc hệ thống báo hiệu đường bộ, đi đúng phần đường, làn đường quy định; không sử dụng rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, hạn chế sử dụng rượu, bia các chất cỏ cồn trong các dịp lễ, tết, hiếu, hỉ, không điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định, không sử dụng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, không lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ.

3. Có thái độ hợp tác, hành vi ứng xử văn minh, lịch sự khi xảy ra tai nạn giao thông. Hỗ trợ các lực lượng chức năng trong công tác sơ cứu, cấp cứu nạn nhân tai nạn giao thông. Tận tình giúp đỡ người bị nạn, người già, người khuyết tật, trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn khi tham gia giao thông.

4. Thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng về tình hình trật tự, an toàn giao thông; phối hợp với các lực lượng chức năng trong quá trình xử lý các sự cố về trật tự, an toàn giao thông.

5. Phê phán, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

6. Không tham gia các hoạt động cản trở, gây rối làm mất trật tự, an toàn giao thông. Không cổ vũ đua xe trái phép.

7. Tuyên truyền, vận động người tham gia giao thông tự giác chấp hành pháp luật trật tự, an toàn giao thông.

Gia đình xin cam kết với Ban ATGT xã, trưởng thôn, bản và toàn thể nhân dân trong thôn, bản thực hiện đầy đủ tiêu chí trên, nếu vi phạm, sẽ tự nguyện không đề nghị xem xét công nhận gia đình văn hóa. Đưa người vi phạm về trật tự, an toàn giao thông ra kiểm điểm trước nhân dân thôn, bản.

Ban cam kết được lập ra vào hồi ... giờ cùng ngày, các bên thống nhất ký tên dưới đây, mỗi bên gửi 01 bản, 02 bản gửi cho các cơ quan chức năng, các bản đều có giá trị pháp lý như nhau, là căn cứ để thực hiện./.

 

CHỦ HỘ
(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG BAN ATGT XÃ (PHƯỜNG)...
(Ký tên, đóng dấu)