Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 179/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 12 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN ĐINH DẬU (2017)

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

I. Ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 87 năm đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc (1930-2017).

II. Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Đinh Dậu; mừng thắng lợi về những thành tựu kinh tế - xã hội của quê hương đất nước; mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc XII và Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

III. Biểu dương và phát huy những thành quả về kinh tế - xã hội đã đạt được; lập thành tích chào mừng những sự kiện trọng đại diễn ra trong năm 2017…

IV. Đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, người có công và các đối tượng xã hội, đảm bảo không để xảy ra tình trạng thiếu đói.

V. Giữ vững quốc phòng an ninh; đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

VI. Các hoạt động được tổ chức phải đảm bảo vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm và mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

B. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

a) Chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

b) Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Đinh Dậu, mừng thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước.

c) Phát động phong trào thi đua quyết tâm phấn đấu thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2017 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của năm.

d) Tuyên truyền đợt giao quân đầu năm 2017, thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh, quốc phòng.

e) Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh...

2. Hình thức tổ chức: Trang trí khẩu hiệu, panô, biểu ngữ, hộp đèn,treo cờ... tại những nơi công cộng, công sở, các doanh nghiệp và các hộ gia đình.

3. Thời gian tuyên truyền: Từ ngày 17 tháng 01 đến ngày 12 tháng 02 năm 2017.

4. Phân công trách nhiệm

a) Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy căn cứ đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương để định hướng nội dung tuyên truyền.

b) Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền theo nội dung đề ra.

c) Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp với các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức cổ động trực quan, tập trung thực hiện tại các khu vực thị tứ, trục Quốc lộ IA...; tổ chức các cuộc trưng bày, triển lãm, chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa và chiến khu cách mạng.

d) Các cơ quan thông tấn báo chí mở chuyên mục giới thiệu về 87 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; về công tác tuyển quân; về thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước và quê hương đã đạt được trong năm 2016...

II. CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 87 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930-03/02/2017)

(Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm cụ thể).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG MỪNG XUÂN ĐINH DẬU

1. Tổ chức chương trình nghệ thuật tổng hợp

a) Chủ đề: “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng công cuộc đổi mới, hội nhập của quê hương, đất nước “.

b) Thời gian: từ 22 giờ 00 ngày 27 đến 00 giờ 15 ngày 28 tháng 01 năm 2017.

c) Địa điểm: Quảng trường Ngọ Môn.

d) Phân công trách nhiệm:

Giao Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế xây dựng kịch bản chi tiết, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

(có phân công nhiệm vụ cụ thể riêng)

2. Bắn pháo hoa đón năm mới Đinh Dậu

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng phương án bắn pháo hoa tầm cao tại thành phố Huế và huyện Nam Đông (số lượng Huế: 1.000 quả, huyện Nam Đông: 500 quả) và tầm thấp tại Khu du lịch Laguna, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Tổ chức các hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian, thể dục thể thao

a) Tại thành phố Huế:

- Ủy ban nhân dân thành phố Huế chỉ đạo tổ chức Hội hoa Xuân; các hoạt động văn hóa, giải trí vui Xuân tại những địa điểm trên địa bàn thành phố.

- Sở Văn hóa và Thể thao:

+ Chỉ đạo các đơn vị tổ chức biểu diễn tại tiền sảnh Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh trong các buổi chiều tối ngày 28 - 29 tháng 01 năm 2017 (mồng 01 và 02 Tết Đinh Dậu) và chiều tối ngày 03 tháng 02 năm 2017 để phục vụ nhân dân.

+ Chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa tại Trung tâm văn hóa Huyền Trân trong các ngày Tết.

+ Chỉ đạo các đơn vị liên quan biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc; phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tổ chức hoạt động nhân ngày Tết Nguyên tiêu - Ngày thơ Việt Nam (15/tháng Giêng/Đinh Dậu).

- Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức nhân dân vào tham quan di tích không thu tiền trong các ngày 28 đến ngày 30 tháng 01 năm 2017 (mồng 1 - 3 Tết); tổ chức một số hoạt động vui Xuân tại các di tích do đơn vị quản lý.

- Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật xây dựng kế hoạch tổ chức Tết Nguyên tiêu - Ngày thơ Việt Nam.

- Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan tổ chức Hội báo Xuân theo chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông (nếu có).

b) Tại các huyện và thị xã:

- Tùy tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để phục vụ nhân dân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao với quy mô thích hợp để phục vụ nhân dân.

- Ủy ban nhân dân các huyện Phú Vang, Phong Điền và Quảng Điền chỉ đạo tổ chức tốt lễ hội vật truyền thống làng Thủ Lễ (06/01AL), làng Sình (10/01AL), lễ hội Đu Tiên (04 và 06/01AL)... theo truyền thống hàng năm, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và theo quy định hiện hành.

- Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật đón giao thừa tại địa điểm phù hợp để kết hợp với bắn pháo hoa của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc phối hợp chỉ đạo, hỗ trợ bắn pháo hoa tầm thấp tại Khu du lịch Laguna.

4. Tổ chức tổng vệ sinh, trang trí và thực hiện Tết trồng cây

a) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh:

- Chỉ đạo thực hiện tổng vệ sinh làm sạch, đẹp khu vực trong và trước công sở, bản, làng, thôn, xóm, đường phố và tại các hộ gia đình; trang trí khẩu hiệu, cờ hoa, băng rôn, áp phích, biểu ngữ và làm cổng chào tại các điểm công cộng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng bước vào năm mới.

- Chỉ đạo tổ chức tổng vệ sinh, dâng hương và trồng cây tại các nghĩa trang liệt sỹ, đền tưởng niệm liệt sỹ.

- Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh.

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch tổ chức Tết trồng cây, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

IV. CÔNG TÁC PHỤC VỤ ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN TRONG DỊP TẾT

1. Về hàng hóa, lương thực, thực phẩm

a) Sở Công thương chỉ đạo:

- Chuẩn bị hàng hóa phục vụ nhân dân vui Tết đón Xuân, yêu cầu các mặt hàng phù hợp với đặc điểm, thị hiếu, phong tục tập quán của nhân dân, đặc biệt nhân dân ở vùng sâu, vùng xa và miền núi. Đảm bảo về số lượng, chất lượng, một số mặt hàng thiết yếu, chống đầu cơ tích trữ, không để khan hiếm gây đột biến về giá cả ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân.

- Phối hợp với các ngành chức năng chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường kiểm tra chặt chẽ việc vận chuyển và mua bán các hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết; kịp thời phát hiện và xử lý các mặt hàng giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ; sớm thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng cho nhân dân biết các mặt hàng cấm, làm ảnh hưởng đến sức khoẻ và đạo đức thanh thiếu niên, nhi đồng như pháo các loại, đồ chơi mang tính bạo lực....

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ đạo không để các hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách... xảy ra tình trạng thiếu đói trong những ngày Tết.

2. Giải quyết kịp thời quà của Chủ tịch Nước cho các đối tượng chính sách theo quy định

Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế kịp thời chuyển quà của Chủ tịch Nước đến đúng đối tượng; hoàn thành trước ngày 19 tháng 01 năm 2017 (ngày 22/12/Bính Thân).

3. Quà của lãnh đạo tỉnh

a) Tặng quà cho đối tượng chính sách trong toàn tỉnh (số lượng này nằm ngoài đối tượng chính sách đã được Chủ tịch Nước tặng quà), gồm: tuất lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa; tuất thương binh, bệnh binh; thân nhân chủ yếu thờ cúng bà mẹ Việt Nam anh hùng, lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, mức 200.000đ/xuất, số lượng 2.565; con người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, mức 100.000đ/xuất, số lượng 870.

Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức thực hiện từ nguồn ngân sách đã được giao cho các địa phương; hoàn thành trước ngày 19 tháng 01 năm 2017 (ngày 22/12/Bính Thân).

b) Hỗ trợ cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng theo Nghị định số 163/2013/NĐ-CP của Chính phủ mức hỗ trợ 100.000đ/người, số lượng 52.533 người.

Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức thực hiện, từ nguồn đảm bảo xã hội đã được giao cho các địa phương; hoàn thành trước ngày 19 tháng 01 năm 2017 (ngày 22/12/Bính Thân).

c) Hỗ trợ cho các hộ nghèo đón Tết (nếu Trung ương không có hỗ trợ): mức 200.000đ/hộ, số lượng: 23.870 hộ (số lượng thực tế căn cứ theo tổng hợp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức thực hiện; hoàn thành trước ngày 19 tháng 01 năm 2017 (ngày 22/12/Bính Thân).

d) Lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng quà cho:

- Một số chức sắc tôn giáo, nhân sỹ, trí thức, chuyên gia, văn nghệ sỹ tiêu biểu.

- Các đơn vị lực lượng vũ trang biên giới, hải đảo (công an, quân sự, biên phòng); 50 gia đình chính sách có công và 50 hộ vượt nghèo tiêu biểu.

- Một số cá nhân nguyên là cán bộ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, cán bộ trung ương nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh, các đồng chí có hàm cấp tướng trở lên, anh hùng LLVTND, Mẹ VNAH đã mất, còn sống, gia đình chính sách có công…

(có danh sách riêng)

đ) Ủy quyền Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thăm 4 Trung tâm nuôi dưỡng đối tượng có công, đối tượng xã hội. Mức 1.000.000 đ/đơn vị.

e) Lưu ý: Đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các Hội, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế để phân phối quà hỗ trợ của Trung ương, các doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế...đến đúng đối tượng, tránh trùng lắp.

ê) Phân công trách nhiệm:

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp Ban Tôn giáo tỉnh lập danh sách các chức sắc tôn giáo và nhân sỹ, trí thức tiêu biểu...

- Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy cung cấp danh sách các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, cán bộ trung ương nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh, các đồng chí có hàm cấp tướng trở lên...

- Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp danh sách các chuyên gia, các văn nghệ sỹ tiêu biểu...

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội cung cấp danh sách các đồng chí Lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, gia đình chính sách có công...

- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cung cấp danh sách Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (đã mất, còn sống)...

Đề nghị các đơn vị gửi danh sách về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 12 năm 2016 để tổng hợp chung.

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

+ Tổng hợp danh sách và dự kiến phân công cho lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà (lưu ý phân công theo địa bàn phụ trách), báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

+ Chuẩn bị quà của lãnh đạo tỉnh (mục d).

- Thời gian triển khai đi thăm và tặng quà từ ngày 19 tháng 01 năm 2017 (ngày 22/12/Bính Thân).

V. TỔ CHỨC GẶP MẶT NHÂN DỊP ĐÓN XUÂN ĐINH DẬU

1. Gặp mặt các đồng chí lão thành cách mạng và cán bộ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ

- Thời gian: vào lúc 09 giờ 00, thứ Sáu - ngày 20 tháng 01 năm 2017 (ngày 23/12/Bính Thân).

- Địa điểm: Khách sạn Morin - Huế (32 Lê Lợi - Huế).

- Thành phần: các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh; các đồng chí nguyên là Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí có hàm cấp tướng; các đồng chí lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa; các đồng chí Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh...đã nghỉ hưu qua các thời kỳ.

- Mời đồng chí Lê Trường Lưu: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu chúc Tết (Chánh Văn phòng Tỉnh ủy làm công tác tổ chức).

2. Gặp mặt đại diện nhân sỹ, trí thức

a) Gặp mặt các GS, PGS:

- Thời gian: vào lúc 09 giờ 00, thứ Năm - ngày 19 tháng 01 năm 2017 (ngày 22/12/Bính Thân).

- Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy (hoặc Khách sạn Indochine Palace).

- Chủ trì gặp: Thường trực Tỉnh ủy.

- Mời đồng chí Lê Trường Lưu: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu chúc Tết (Chánh Văn phòng Tỉnh ủy làm công tác tổ chức).

b) Gặp mặt Tiến sỹ, thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú, nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú, nghệ nhân, văn nghệ sỹ tiêu biểu; đại diện tiêu biểu các nhân sỹ, dân tộc, chức sắc tôn giáo; huấn luyện viên và vận động viên tiêu biểu; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật…. (trừ Tiến sỹ và các danh hiệu vinh dự nhà nước đã được phong Giáo sư, Phó Giáo sư).

- Thời gian: vào lúc 14 giờ 00, thứ Sáu - ngày 20 tháng 01 năm 2017 (ngày 23/12/Bính Thân).

- Địa điểm: Nhà hàng Full House - Khách sạn Century (49 Lê Lợi - Huế).

- Mời đồng chí Bùi Thanh Hà: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chúc Tết (Chánh Văn phòng Tỉnh ủy làm công tác tổ chức).

3. Tiếp tân khách quốc tế

- Thời gian: vào lúc 18 giờ 00, thứ Sáu - ngày 20 tháng 01 năm 2017 (ngày 23/12/Bính Thân).

- Địa điểm: Khách sạn Hương Giang (51 Lê Lợi - Huế).

- Thành phần: các cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế đang làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mời đồng chí Nguyễn Văn Cao - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu chúc Tết (Giám đốc Sở Ngoại vụ làm công tác tổ chức).

4. Các huyện, thị xã và thành phố Huế có hình thức để gặp gỡ một số Việt kiều tiêu biểu về quê hương đón Tết cổ truyền của dân tộc, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và phù hợp tình hình thực tế của địa phương.

5. Phân công trách nhiệm tổ chức các cuộc gặp mặt

- Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy cung cấp danh sách các thành phần mời dự gặp mặt lão thành cách mạng và cán bộ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

- Sở Nội vụ cung cấp danh sách cán bộ, công chức và viên chức có học vị tiến sỹ, học hàm Phó Giáo sư, Giáo sư.

- Ban Tôn giáo tỉnh rà soát cung cấp danh sách các chức sắc tôn giáo có học vị tiến sỹ.

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

+ Chủ trì, phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp danh sách, phát hành giấy mời, chuẩn bị hội trường, quà tặng cho các đại biểu.

+ Tổ chức đưa đón đại biểu cuộc gặp mặt lão thành cách mạng và cán bộ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

- Sở Ngoại vụ: chủ trì phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện phục vụ buổi gặp mặt các tổ chức quốc tế đang làm việc tại Thừa Thiên Huế.

- Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo chuẩn bị chương trình nghệ thuật phục vụ các buổi gặp mặt.

- Sở Y tế chỉ đạo chuẩn bị cơ số thuốc dự phòng và cử cán bộ trực tại cuộc gặp mặt lão thành cách mạng và cán bộ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

VI. MỘT SỐ HỘI NGHỊ THƯỜNG KỲ KẾT HỢP GẶP MẶT NĂM MỚI 2017

1. Hội nghị triển khai kinh tế - xã hội năm 2017

2. Họp báo thường kỳ kết hợp gặp mặt phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí

Tùy theo tình hình thực tế, giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu thời gian, địa điểm và thành phần tham dự, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

VII. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KHÁC

1. Tổ chức khánh thành và khởi công một số công trình chào mừng 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Tết Nguyên đán Đinh Dậu....

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.

2. Các địa phương thực hiện nghiêm túc công tác tuyển quân theo chỉ tiêu đã được giao; tổ chức gặp mặt thăm hỏi và động viên thanh niên lên đường nhập ngũ; cử cán bộ về địa bàn kiểm tra đôn đốc thực hiện việc tuyển quân.

3. Công tác chỉnh trang đô thị

a) Ủy ban nhân dân thành phố Huế chỉ đạo:

- Yêu cầu thu dọn gọn gàng, che chắn và vệ sinh tại các công trình xây dựng còn dở dang, đảm bảo mỹ quan chung.

- Tổ chức tổng vệ sinh trên địa bàn thành phố: các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; các phường và các hộ gia đình tổ chức tổng vệ sinh làm sạch đẹp cơ quan công sở và theo từng hộ gia đình.

- Tăng cường nguồn điện chiếu sáng nghệ thuật, chiếu sáng đô thị trong thành phố, tập trung một số điểm nhấn ở những nơi công cộng trọng điểm và 2 đầu cửa ngõ Bắc - Nam...

- Chỉ đạo Trung tâm Công viên cây xanh Huế trang trí hoa tại các điểm trung tâm thành phố.

- Chỉ đạo Công an thành phố, Ủy ban nhân dân các phường kiểm tra, sắp xếp các hộ buôn bán lấn chiếm lòng lề đường.

- Phối hợp với các ngành chỉ đạo quyết liệt các đối tượng lang thang ăn xin, đeo bám khách, lang thang cơ nhỡ, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chỉ đạo công tác chỉnh trang tại các trung tâm huyện, thị đảm bảo mỹ quan đô thị; tăng cường tuyên truyền, chiếu sáng dọc trục Quốc lộ IA, đặc biệt tại các phường và thị trấn.

Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy chỉ đạo xử lý triệt để các đối tượng lang thang, ăn xin tại khu du lịch Quán Thế Âm (xã Thủy Bằng).

4. Công tác phục vụ hành khách đi lại

Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các doanh nghiệp hoạt động vận tải hành khách có kế hoạch và chuẩn bị phương tiện vận chuyển, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

5. Công tác đảm bảo sức khoẻ cho nhân dân

a) Sở Y tế phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có kế hoạch kịp thời vận chuyển, thu dung, cấp cứu và điều trị bệnh nhân trên địa bàn tỉnh.

b) Đề nghị Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế, Bệnh viện Quân Y 268, Bệnh viện Giao thông Vận tải…có kế hoạch để tiếp nhận và điều trị bệnh nhân.

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các cơ quan liên quan chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; kịp thời tiêu hủy những gia súc, gia cầm nhiễm bệnh, không để ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân.

6. Đảm bảo nguồn điện phục vụ cho nhân dân

Đề nghị Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế có phương án đảm bảo nguồn điện phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán, đặc biệt đối với các điểm tổ chức những hoạt động văn hóa, văn nghệ, chiếu sáng công cộng....

7. Công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội

a) Công an tỉnh:

- Chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

- Chỉ đạo các phòng chức năng và công an các huyện, thị xã và thành phố Huế có phương án đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn giao thông, đặc biệt là trên địa bàn thành phố Huế và các huyện, thị xã có Quốc lộ IA, Quốc lộ 49 đi qua; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về giao thông, đốt pháo và thả đèn trời theo quy định.

b) Các cơ quan, ban, ngành, địa phương:

- Tăng cường kiểm tra, xử lý những trường hợp sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo nổ; sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời...

- Tổ chức trực cơ quan, công sở 24/24 giờ: từ ngày 26 tháng 01 đến hết ngày 03 tháng 02 năm 2017.

- Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước. Nếu cơ quan, đơn vị nào có có cán bộ vi phạm, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.

8. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội

a) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với Công an các cấp tổ chức thu gom các đối tượng lang thang cơ nhỡ, mua bán hàng rong, đeo bám khách, lập lại trật tự và văn minh đô thị.

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Nuôi dưỡng và cung cấp dịch vụ xã hội có phương án phân loại và tạm đưa vào nuôi dưỡng tập trung hoặc trả các đối tượng lang thang cơ nhỡ về các địa phương theo quy định.

Yêu cầu triển khai đồng bộ và cương quyết, lưu ý đối tượng đến từ các địa phương khác trong những ngày Tết.

c) Các địa phương phối hợp với lực lượng công an thường xuyên tổ chức lực lượng kiểm tra và xử lý kịp thời các đối tượng đánh bạc dưới mọi hình thức, gây rối trật tự công cộng.

C. KINH PHÍ

I. Các cơ quan, ban, ngành và các địa phương sử dụng kinh phí đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao để tổ chức các hoạt động lễ, tết theo nhiệm vụ được phân công.

II. Đối với các nhiệm vụ chưa nằm trong dự toán được giao: các đơn vị lập dự toán kinh phí gửi về Sở Tài chính thẩm định (hoàn thành trước ngày 10 tháng 01 năm 2017).

III. Giao Sở Tài chính thẩm định dự toán các đơn vị, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí để tổ chức các hoạt động theo Kế hoạch đề ra.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế căn cứ nhiệm vụ đã được phân công, xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp báo cáo Thường vụ Tỉnh ủy và Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, tùy tình hình thực tế, các địa phương, đơn vị tổ chức thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách, cán bộ, nhân viên đã nghỉ hưu, có hoàn cảnh khó khăn…(lưu ý: định mức một xuất quà không vượt quá định mức xuất quà của lãnh đạo tỉnh).

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xử lý.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan có liên quan sớm có kế hoạch triển khai các nhiệm vụ đã được phân công./.

 

 

Nơi nhận:
- TVTU;
- TT.HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT và PCT.UBND tỉnh;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và TP.Huế;
- Các cơ quan thông tấn báo chí;
- VP: LĐ và CV;
- Lưu: VT, VH, PQTTV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung