Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1540/KH-UBND

Quảng Bình, ngày 28 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TIẾP NHẬN, VẬN CHUYỂN CÔNG DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ĐANG TẠM TRÚ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH BỆNH COVID-19, CÓ NGUYỆN VỌNG CHÍNH ĐÁNG ĐƯỢC TRỞ VỀ TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Công văn số 5553/UBND-LĐTBXH ngày 19/8/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc hỗ trợ công dân các địa phương đang tạm trú tại thành phố Đà Nẵng được trở về nơi cư trú; xét nguyện vọng chính đáng của công dân tỉnh Quảng Bình đang sinh sống, học tập và công tác tại thành phố Đà Nẵng mong muốn được trở về địa phương nơi cư trú.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch tiếp nhận, vận chuyển công dân tỉnh Quảng Bình đang tạm trú tại thành phố Đà Nẵng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, có nguyện vọng chính đáng được trở về tỉnh Quảng Bình cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

- Tất cả công dân tỉnh Quảng Bình đang sinh sống, học tập và công tác tại thành phố Đà Nẵng có mong muốn chính đáng được trở về địa phương nơi cư trú sẽ được Chính quyền tỉnh Quảng Bình hỗ trợ tiếp nhận, vận chuyển về địa phương và phải thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định;

- Trong quá trình tiếp nhận, vận chuyển và cách ly y tế công dân phải đảm bảo an toàn, hiệu quả và đặc biệt tuân thủ các nguyên tắc, quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Cơ quan được giao chủ trì nhiệm vụ cụ thể có trách nhiệm thống nhất chỉ đạo, điều hành và các cơ quan phối hợp yêu cầu chủ động, hiệp đồng chặt chẽ trong triển khai thực hiện.

II. Số lượng, thời gian và địa điểm tiếp nhận, vận chuyển công dân:

- Số lượng đã đăng ký (nguyện vọng về có cách ly tập trung): 900 người (Đồng Hới: 152 người, Ba Đồn: 86 người, Lệ Thủy: 230 người, Quảng Ninh: 97 người, Bố Trạch: 129 người, Quảng Trạch: 88 người, Tuyên Hóa: 93 người, Minh Hóa: 21 người, 04 người không có thông tin địa phương), theo số liệu rà soát tổng hợp nhu cầu đăng ký của công dân tỉnh Quảng Bình do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cung cấp;

- Số lượng công dân được vận chuyển (đợt 1): 200 người (ưu tiên đối tượng người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai và các trường hợp đặc biệt khác)

- Thời gian vận chuyển (đợt 1): Ngày 03/9/2020 (các đợt tiếp theo giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh)

- Địa điểm vận chuyển: Quảng Trường 29/3 (đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng)

III. Phương án tiếp nhận, vận chuyển và cách ly y tế (tiếp nhận, vận chuyển bằng đường bộ):

1. Thành phần tham gia Đoàn tiếp nhận, vận chuyển:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Trưởng đoàn

- Các thành viên Đoàn gồm: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các Sở: Y tế, Giao thông vận tải (yêu cầu các đơn vị bố trí đủ số lượng cán bộ, phương tiện ô tô để thực hiện nhiệm vụ được phân công)

2. Thời gian và địa điểm xuất phát:

- Thời gian xuất phát: 5h, ngày 03/9/2020

- Địa điểm xuất phát: Trước Quảng Trường Hồ Chí Minh; đường Hùng Vương, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

3. Công tác hậu cần:

- Các đơn vị được cử tham gia chuyến công tác tự túc về hậu cần cho thành viên của đơn vị mình;

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xem xét vận động hỗ trợ thêm nước uống, đồ ăn nhẹ trên đường đi,... cho công dân.

4. Quy trình tiếp nhận:

Bước 1: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao đổi, phối hợp với Chính quyền thành phố Đà Nẵng để thống kê, tổng hợp số lượng công dân tỉnh Quảng Bình đang sinh sống, học tập và công tác tại thành phố Đà Nẵng có mong muốn chính đáng được trở về địa phương nơi cư trú; đồng thời thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm đón tại thành phố Đà Nẵng để các Cơ quan có liên quan được biết phối hợp thực hiện.

Bước 2: Sở Giao thông vận tải bố trí đủ số lượng và chất lượng xe ô tô tham gia vận chuyển số lượng công dân đã đăng ký. Đảm bảo xe tham gia vận chuyển có mặt đúng thời gian, địa điểm và thực hiện đúng lịch trình trong quá trình vận chuyển; phối hợp Công an tỉnh xây dựng phương án và thông báo điểm dừng chân nghỉ của công dân trên đường về tỉnh Quảng Bình; phối hợp Ủy ban MTTQ tỉnh để nhận và phân phối nước uống, đồ ăn nhẹ trên đường đi,... cho công dân (nếu có).

Bước 3: Sở Y tế triển khai thực hiện các quy trình, biện pháp và công tác đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với Đoàn công tác và công dân.

Bước 4: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải tỉnh kiểm đếm, sắp xếp công dân lên xe (phù hợp với các điểm cách ly) và điều hành xe di chuyển về các điểm cách ly tại tỉnh Quảng Bình.

Bước 5: Công an tỉnh thực hiện dẫn đường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong quá trình di chuyển từ khu vực tiếp nhận công dân tại thành phố Đà Nẵng đến khu vực cách ly tập trung tại Quảng Bình và tại điểm dừng chân, tuyệt đối không để công dân tùy tiện bỏ trốn.

Bước 6: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương thống nhất các điểm cách ly tập trung, hướng dẫn cụ thể về số lượng công dân về các điểm cách ly và quy trình bàn giao sau khi xe về đến các điểm cách ly; đảm bảo 100% công dân tỉnh Quảng Bình đang sinh sống, học tập và công tác tại thành phố Đà Nẵng được trở về địa phương nơi cư trú phải thực hiện cách ly y tế tập trung;

V. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch, phương án tiếp nhận, vận chuyển công dân tỉnh Quảng Bình đang tạm trú tại thành phố Đà Nẵng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, có nguyện vọng chính đáng được trở về tỉnh Quảng Bình;

- Làm đầu mối thông tin, phối hợp, liên hệ với Chính quyền thành phố Đà Nẵng về công tác tiếp nhận công dân tỉnh Quảng Bình đang tạm trú tại thành phố Đà Nẵng trở về nơi cư trú;

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng rà soát, tổng hợp số lượng công dân tỉnh Quảng Bình có nhu cầu trở về nơi cư trú để cung cấp, chia sẻ thông tin với các sở, ngành, địa phương có liên quan;

- Liên hệ với địa phương thành phố Đà Nẵng để được hỗ trợ thông tin đến người dân có nhu cầu về địa điểm, thời gian tiếp nhận và hỗ trợ y tế phòng dịch Covid-19, phương tiện vận chuyển (nếu có).

2. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông Vận tải, Y tế và Công an tỉnh thực hiện việc tiếp nhận, kiểm đếm, sắp xếp (chuẩn bị loa cầm tay) và nắm thông thông tin cá nhân của số công dân tỉnh Quảng Bình đang ở địa điểm tập trung tại thành phố Đà Nẵng trước khi được lên xe vận chuyển về tỉnh Quảng Bình để quản lý, bàn giao với các cơ quan có liên quan tại các địa điểm cách ly tập trung;

- Chủ trì, phối hợp với các huyện, thị xã và thành phố để chủ động kích hoạt các địa điểm cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt;

- Phối hợp với các Sở, ngành và địa phương có liên quan làm tốt công tác chuẩn bị địa điểm cách ly tập trung cấp tỉnh để sẵn sàng tiếp nhận công dân về cách ly trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện việc tiếp nhận, phân luồng và bố trí hợp lý về các địa điểm cách ly đã được phê duyệt; duy trì chặt chẽ, hiệu quả các điểm cách ly.

- Chỉ đạo các khu cách ly bảo đảm, quản lý và thực hiện nghiêm việc duy trì quy chế trong khu cách ly để phòng, chống dịch và an ninh trật tự;

3. Sở Y tế:

- Phối hợp với các sở, ngành có liên quan xây dựng phương án thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình tiếp nhận, vận chuyển công dân và đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch đối với cán bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ;

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị y tế phục vụ (bao gồm cả cán bộ phục vụ công tác và lái xe, phụ xe) trong suốt quá trình tiếp nhận công dân trở về từ thành phố Đà Nẵng và trong thời gian theo dõi công dân tại các địa điểm cách ly tập trung;

- Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan y tế của thành phố Đà Nẵng để đề nghị hỗ trợ chuyên môn trong trường hợp cần thiết khi thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình tiếp nhận, vận chuyển.

4. Sở Giao thông vận tải:

- Bố trí đủ phương tiện bảo đảm chất lượng và tài xế có kinh nghiệm để tham gia vận chuyển công dân tỉnh Quảng Bình trở về từ thành phố Đà Nẵng; Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để nhận, cung cấp nước uống, đồ ăn nhẹ,... cho công dân trong quá trình vận chuyển (nếu có);

- Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế để thực hiện công tác tiếp nhận, vận chuyển và dẫn đường từ khu vực tiếp nhận công dân tại thành phố Đà Nẵng đến khu vực cách ly tập trung tại Quảng Bình;

- Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế để bố trí điểm dừng chân hợp lý trong quá trình vận chuyển công dân, đảm bảo an toàn và đúng quy định trong phòng, chống dịch Covid-19.

5. Công an tỉnh:

- Xây dựng phương án dẫn đường (cả hai chiều đi và về), đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong quá trình vận chuyển từ khu vực tiếp nhận công dân tại thành phố Đà Nẵng đến khu vực cách ly tập trung tại Quảng Bình;

- Phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị để có hỗ trợ trong quá trình vận chuyển công dân về Quảng Bình cách ly đảm bảo an toàn, chặt chẽ;

- Thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn trong các khu cách ly; không để công dân bỏ trốn trong quá trình tiếp nhận, vận chuyển và tại các địa điểm cách ly tập trung; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

6. Sở Tài chính:

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm kịp thời ngân sách phục vụ công tác tiếp nhận, vận chuyển công dân Quảng Bình đang tạm trú tại Đà Nẵng có nguyện vọng chính đáng trở về nơi cư trú trên địa bàn tỉnh và công tác quản lý công dân trong thời gian thực hiện cách ly y tế tại địa điểm cách ly tập trung theo quy định.

7. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thông tin, truyền thông đưa tin rộng rãi về Kế hoạch tiếp nhận, vận chuyển công dân tỉnh Quảng Bình đang tạm trú tại thành phố Đà Nẵng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, có nguyện vọng chính đáng được trở về tỉnh Quảng Bình để công dân biết và chuẩn bị các điều kiện cần thiết trước khi trở về lại địa phương.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng tại địa phương thông tin cho người dân trên địa bàn được biết về Kế hoạch tiếp nhận, vận chuyển công dân tỉnh Quảng Bình đang tạm trú tại thành phố Đà Nẵng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, có nguyện vọng chính đáng được trở về tỉnh Quảng Bình; đồng thời nắm bắt, tổng hợp số lượng công dân hiện đang tạm trú tại Đà Nẵng có nhu cầu chính đáng muốn trở về lại địa phương;

- Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự, Công an và các ban, ngành liên quan chủ động, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, phương tiện bảo đảm công tác tiếp nhận, quản lý công dân tại các khu cách ly tập trung của địa phương.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:

Phối hợp với các cơ quan có liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, đề xuất trích từ nguồn quỹ vận động hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh để hỗ trợ công tác tiếp nhận, vận chuyển công dân tỉnh Quảng Bình đang tạm trú tại thành phố Đà Nẵng trở về tỉnh Quảng Bình.

Trên đây là Kế hoạch tiếp nhận, vận chuyển công dân tỉnh Quảng Bình đang tạm trú tại thành phố Đà Nẵng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, có nguyện vọng chính đáng được trở về tỉnh Quảng Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy; (để b/c)
- UBND thành phố Đà Nẵng; (để ph/hợp)
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở: Y tế, Giao thông Vận tải, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, tx, tp;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ tiếp nhận, bàn giao phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Quảng Bình;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng