Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 149/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 12 tháng 6 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI GIAO KẾT HỢP TÁC KINH TẾ GIỮA TỈNH LÀO CAI VÀ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Để phát huy hành lang kinh tế Việt Nam - Trung Quốc (Tây Nam Trung Quốc - Lào Cai - Hải Phòng), đẩy mạnh phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế của tỉnh Lào Cai và thành phố Hải Phòng; thiết thực thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV, Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XV, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; ngày 23/3/2018 tại thành phố Hải Phòng, lãnh đạo hai địa phương đã ký kết Giao kết hợp tác kinh tế giữa tỉnh Lào Cai và thành phố Hải Phòng (Giao kết hợp tác).

Căn cứ nội dung Giao kết hợp tác, Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. Mục tiêu, yêu cầu:

1. Mục tiêu:

Phát huy tối đa các lợi thế, thế mạnh, nguồn lực của thành phố trong tuyến hành lang kinh tế Việt Nam - Trung Quốc (Tây Nam Trung Quốc - Lào Cai - Hải Phòng), thực hiện tốt các nội dung giao kết nhằm phát triển kinh tế - xã hội theo đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, Thành ủy, các quy hoạch, chiến lược phát triển của thành phố. Tăng cường hợp tác, giao lưu trao đổi với địa phương bạn trên tất cả các lĩnh vực nhằm góp phần thúc đẩy cả hai địa phương cùng nhau phát triển.

2. Yêu cầu:

- Việc thực hiện các nội dung Giao kết hợp tác phải được phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ngành.

- Các Sở, ngành, địa phương căn cứ nội dung của Giao kết hợp tác, tích cực chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan của tỉnh bạn thực hiện.

III. Phân công nhiệm vụ:

STT

Nội dung thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Phát triển hệ thống hạ tầng giao thông

1

Đề xuất đẩy nhanh tiến độ Cảng Cửa ngõ Quốc tế Hải Phòng

Sở Giao thông Vận tải

Các sở: KHĐT, XD, TC, TNMT, BQL KKT HP, UBND huyện Cát Hải, các cơ quan có liên quan

Năm 2018

2

Đề xuất thu hút đầu tư cầu Tân Vũ - Lạch Huyện 2

Sở Giao thông Vận tải

Các Sở: KHĐT, XD, TC, TNMT, BQL KKT HP, TTXTĐTTMDL, các cơ quan, đơn vị có liên quan

Năm 2018

3

Phối hợp với tỉnh Quảng Ninh đẩy nhanh tiến độ triển khai tuyến đường nối thành phố Hạ Long với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Sở Giao thông Vận tải

Các Sở: KHĐT, XD, TC, TNMT, BQLKKT HP, các cơ quan, địa phương có liên quan

Năm 2018

4

Đẩy nhanh xây dựng tuyến đường bộ ven biển qua Hải Phòng.

Sở Giao thông Vận tải

Các Sở: KHĐT, XD, TC, TNMT, BQLKKT HP, TTXTĐTTMDL, các cơ quan, địa phương có liên quan

Năm 2018

5

Phối hợp với Cục Hàng hải Việt Nam điều chỉnh hợp lý các quy hoạch cầu cảng, các khu dịch vụ kho bãi, logistics trên địa bàn huyện Cát Hải, KKT Đình Vũ - Cát Hải, sớm triển khai đầu tư các cầu cảng còn lại

Sở Giao thông Vận tải

Các Sở: KHĐT, XD, TC, TNMT, BQLKKT HP, TTXTĐTTMDL, UBND huyện Cát Hải, các cơ quan, đơn vị có liên quan

Năm 2018

6

Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải thực hiện quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao khổ đường 1.435mm kết nối Cảng cửa ngõ Quốc tế Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai

Sở Giao thông Vận tải

Các Sở: KHĐT, XD, TC, TNMT, Ngoại vụ, BQLKKT HP, các cơ quan, đơn vị có liên quan

Năm 2018

7

Đề xuất phát triển hạ tầng Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi giai đoạn 2

Sở Giao thông vận tải

Các Sở: KHĐT, XD, TC, TNMT, TTXTĐTTMDL, các cơ quan, đơn vị có liên quan

Năm 2018

II

Thúc đẩy phát triển lĩnh vực công thương, dịch vụ vận tải, kho, bãi và các dịch vụ khác

8

Phối hợp báo cáo với Trung ương, Quốc hội, Chính phủ thúc đẩy thực hiện hợp tác vận tải hành khách và hàng hóa trực tiếp từ cảng Hải Phòng đến tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) qua đường bộ cao tốc quốc tế Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai - Hà Khẩu - Côn Minh

Sở Giao thông Vận tải

Các Sở: KHĐT, Ngoại vụ, TC, CT, Cục Hải quan HP, Cảng vụ Hải Phòng, các cơ quan, đơn vị có liên quan

Năm 2018

9

Vận động doanh nghiệp hợp tác tham gia vận tải hàng hóa, hành khách chạy thẳng tuyến Côn Minh - Lào Cai - Hải Phòng khi được Chính phủ cho phép; Phối hợp nghiên cứu cho phép xe chuyên dụng chở hàng hóa thủy sản, hải sản được chạy liên tục toàn tuyến Hải Phòng - Lào Cai - Côn Minh mà không cần phải chuyển tải sang phương tiện khác tại cửa khẩu mỗi bên

Sở Giao thông Vận tải

Các Sở: KHĐT, Ngoại vụ, TNMT, TC, CT, NNPTNT, Cục Hải quan HP, Cảng vụ Hải Phòng, các cơ quan, đơn vị có liên quan

Năm 2018

10

Hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong quản lý, đầu tư và phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chế biến khoáng sản, các sản phẩm nông lâm nghiệp, công nghiệp điện tử, công nghiệp nhẹ

Sở Công Thương

Các Sở: NNPTNT, KHĐT, TNMT, BQL KKT HP

Năm 2018

11

Trao đổi kinh nghiệm trong việc quy hoạch, xây dựng, quản lý các khu công nghiệp và thu hút đầu tư trong và ngoài nước

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Các Sở: CT, KHĐT, XD, TXTĐTTMDL

Năm 2018

12

Đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy thuận lợi hóa thông quan XNK, XNC, thanh toán thương mại, khuyến khích phát triển các hoạt động tín dụng tại các khu vực cảng biển tại Hải Phòng; thường xuyên thông báo, trao đổi công việc liên quan đến hiện đại hóa cửa khẩu, cảng biển.

Hải quan thành phố

Các Sở: CT, TC, Ngoại vụ, Công an TP, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh HP, Cảng vụ HP, BCH Bộ đội biên phòng TP, các cơ quan, đơn vị có liên quan

Năm 2018

13

Hiện đại hóa hệ thống thông quan tại các cảng biển, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa

Hải quan thành phố

Các sở: CT, TTTT, Cảng vụ HP, BCH Bộ đội biên phòng TP, các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

14

Tăng cường công tác phối hợp, thông tin kịp thời, quản lý chặt chẽ hoạt động thông quan hàng hóa từ khu vực cảng biển HP qua cửa khẩu Lào Cai sang Trung Quốc và ngược lại, tránh ứ động hàng hóa, container...

Hải quan thành phố

Các sở: CT, TC, Ngoại vụ, Công an TP, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh HP, Cảng vụ HP, BCH Bộ đội biên phòng TP, các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

15

Tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, biện pháp phòng trừ dịch bệnh và các vấn đề liên quan đến vệ sinh dịch tễ, kiểm dịch y tế, phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm khi thực hiện các hoạt động vận chuyển hàng hóa giữa hai địa phương.

Sở Y tế

Các sở: TC, Sở Ngoại vụ, CA TP, các đơn vị kiểm dịch; các cơ quan có liên quan

Năm 2018

16

Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư từ tỉnh Lào Cai tiếp cận đất đai, thủ tục xây dựng và đầu tư để tham gia đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tại Hải Phòng, đặc biệt khuyến khích các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp lớn đầu tư vào các dự án xây dựng cơ sở kho, bãi, dịch vụ vận tải, dịch vụ logistic, các cơ sở hạ tầng dịch vụ liên quan, lĩnh vực xuất nhập khẩu.

TTXTĐTTMDL

Các Sở: KHĐT, Ngoại vụ, CT, GTVT, Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan

Năm 2018

III

Hợp tác phát triển kết nối du lịch

17

Tăng cường hợp tác phát triển sản phẩm du lịch liên vùng, liên kết quốc tế gắn với hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng phát triển các tuyến, điểm du lịch mới trên địa bàn có tiềm năng về văn hóa, du lịch tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc.

Sở Du lịch

Các Sở: VHTT, Ngoại vụ, CA TP, TTXTĐTTMDL, các cơ quan, đơn vị có liên quan

Năm 2018

18

Nghiên cứu, xây dựng tour “Du lịch kiểu mẫu” trên tuyến hành lang kinh tế Một tua du lịch - Hai quốc gia - Sáu điểm đến (Côn Minh, Mông Tự, Sa Pa, Hà Nội, Cát Bà, Hạ Long).

Sở Du lịch

Các Sở: VHTT, Ngoại vụ, TTXTĐTTMDL, các cơ quan, đơn vị có liên quan

Năm 2018

19

Phối hợp quảng bá, giới thiệu các tuyến, tour, sản phẩm du lịch, hàng hóa của hai bên, tạo điều kiện kết nối các tua, tuyến du lịch tới hai địa phương; Phối hợp cung cấp thông tin về du lịch các địa phương khác.

Sở Du lịch

Các Sở: VHTT, Ngoại vụ, TTXTĐTTMDL, các cơ quan, đơn vị có liên quan

Năm 2018

IV

Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối thị trường

20

Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, tăng cường tổ chức các hội nghị, hội thảo tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của hai địa phương gặp gỡ, giao lưu và có cơ hội kết nối giao thương.

TTXTĐTTMDL

Sở Công Thương và các Sở, ngành, địa phương liên quan

Năm 2018

21

Tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật thương mại, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường.

Sở Công Thương

Sở: NNPTNT, Công an TP và các Sở, ngành, địa phương liên quan

Năm 2018

22

Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin, vận động và hướng dẫn các doanh nghiệp tham gia các hội chợ trong nước và quốc tế. Hướng dẫn và khuyến khích các tổ chức xúc tiến thương mại, các Hiệp hội ngành hàng hợp tác, liên kết nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Đề xuất các đoàn doanh nghiệp tham gia Hội chợ thương mại biên giới Việt- Trung và châu Hồng Hà, Vân Nam, Trung Quốc.

Sở Công Thương

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

Năm 2018

23

Đề xuất biện pháp nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại điện tử: cung cấp cho Lào Cai thông tin các mặt hàng xuất khẩu chủ lực có lợi thế của Hải Phòng, tăng cường quảng bá hoạt động của Sàn giao dịch thương mại điện tử Hải Phòng.

Sở Công Thương

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

 

V

Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm quảng bá hình ảnh địa phương

24

Tổ chức và tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch và các lễ hội truyền thống do hai địa phương tổ chức

Sở Công Thương, VHTT, DL

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Năm 2018

25

Quảng bá, giới thiệu hình ảnh phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và kết quả hợp tác giữa hai địa phương

Đài PTTH HP, Báo Hải Phòng, Sở TTTT

Các Sở, ngành, địa phương, cơ quan báo chí liên quan

Năm 2018

IV. Triển khai thực hiện:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Theo dõi và đôn đốc, tổng hợp việc thực hiện Kế hoạch này của các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan giao tại mục III nêu trên.

- Là đầu mối phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch.

- Tổng hợp, dự thảo báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả thực hiện Kế hoạch này theo định kỳ 6 tháng và cả năm.

2. Các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan

Căn cứ vào Kế hoạch và phân công nhiệm vụ tại mục III nêu trên, giao các Sở, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo nội dung, chất lượng và đúng tiến độ các nhiệm vụ được phân công; định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố, đồng gửi tới Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung./.

 


Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND TP;
- UBND tỉnh Lào Cai (để p/h);
- CT, các PCT UBND TP;
- Các Sở, ngành, địa phương tại mục III;
- CPVP;
- Các CV VP UBND TP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Bình

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

GIAO KẾT HỢP TÁC KINH TẾ GIỮA TỈNH LÀO CAI VÀ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Để phát huy hành lang kinh tế Việt Nam - Trung Quốc (khu vực Tây Nam Trung Quốc - Lào Cai - Hải Phòng), đẩy mạnh phát triển và, nâng cao hiệu quả kinh tế của tỉnh Lào Cai và thành phố Hải Phòng; thiết thực thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV, Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XV, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Thông báo Kết luận số 72-KL/TW ngày 10/10/2013 của Bộ Chính trị khoá XI và Nghị quyết số 32-NQ/TW, ngày 05/8/2003 của Bộ Chính trị khoá IX “Vxây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hóa đất nước”; Thông báo số 241/TB-VPCP ngày 29/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với tỉnh Lào Cai; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai và Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thống nhất chỉ đạo tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai địa phương (sau đây gọi tắt là hai bên) theo những nội dung chủ yếu sau:

Điều 1. Thúc đẩy phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đường sắt, đường bộ, đường không kết nối thành phố cảng Hải Phòng - Lào Cai - Tây Nam Trung Quốc

Hai bên tiếp tục báo cáo kiến nghị các cơ quan chức năng Trung ương nhằm:

1. Đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai giai đoạn hai (04 làn xe đoạn Lào Cai - Yên Bái) và kết nối thuận lợi với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường nối cao tốc Hà Nội - Lào Cai với Sa Pa; có lộ trình cụ thể nâng cấp các tuyến đường kết nối từ trung tâm thành phố (từ cao tốc Nội Bài - Lào Cai) đến các khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai để nâng cao khả năng lưu thông nhanh hàng hóa qua địa bàn tỉnh.

2. Đầu tư xây dựng kết nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tới Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, trước hết:

a) Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng; sớm đưa vào sử dụng 2 cầu cảng giai đoạn khởi động; điều chỉnh hợp lý quy hoạch các cầu cảng, các khu dịch vụ kho bãi, logistics trên địa bàn huyện Cát Hải, Đình Vũ; triển khai đầu tư sớm hơn các cầu cảng còn lại.

b) Cho phép thành phố Hải Phòng thu hút đầu tư cầu Tân Vũ - Lạch Huyện 2, sớm kết nối cầu với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường nối thành phố Hạ Long với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, khẩn trương xây dựng tuyến đường bộ ven biển qua Hải Phòng.

3. Xây dựng cầu đường bộ qua sông Hồng thuộc khu vực biên giới Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc); hoàn chỉnh quy hoạch và tiến hành đầu tư hệ thống dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh Lào Cai làm cơ sở triển khai xây dựng Khu hợp tác kinh tế biên giới Lào Cai (Việt Nam) - Vân Nam (Trung Quốc) nhằm nâng cao năng lực thông quan hàng hóa từ Cảng biển Hải Phòng sang Trung Quốc qua các cửa khẩu, điểm thông quan tại tỉnh Lào Cai và ngược lại.

4. Sớm quy hoạch, đầu tư xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao khổ đường 1.435mm kết nối Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai để kết nối với thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam - Trung Quốc trong khuôn khổ Chương trình hợp tác kinh tế Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS); đàm phán với phía Trung Quốc để triển khai xây dựng đường sắt khổ lồng (1000/1435 mm) kết nối ga Lào Cai (Việt Nam) đến ga Hà Khẩu Bắc (Trung Quốc) nhằm nâng cao năng lực vận tải hàng hóa và hành khách bằng tuyến đường sắt.

5. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi giai đoạn 2 và xây dựng Cảng Hàng không Lào Cai; thành phố Hải Phòng sẽ tích cực hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với tỉnh Lào Cai trong việc triển khai nghiên cứu, xây dựng Cảng Hàng không Lào Cai theo tiêu chuẩn sân bay cấp 4C (ICAO).

Điều 2. Hợp tác thúc đẩy phát triển lĩnh vực công thương, dịch vụ vận tải, kho, bãi và các dịch vụ khác tại khu vực cửa khẩu hai địa phương

1. Hai bên nhất trí cao về việc tích cực báo cáo với Trung ương, Quốc hội, Chính phủ thúc đẩy thực hiện hợp tác vận tải hành khách và hàng hóa trực tiếp từ cảng ở Hải Phòng đến tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) qua đường bộ cao tốc quốc tế Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai - Hà Khẩu - Côn Minh; vận động, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hợp tác tham gia vận tải hàng hóa, hành khách chạy thẳng tuyến Côn Minh - Lào Cai - Hải Phòng; cùng báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền và phối hợp thống nhất với phía tỉnh Vân Nam, Trung Quốc nghiên cứu cho phép xe chuyên dụng chở hàng hóa thủy sản, hải sản được chạy liên tục toàn tuyến Hải Phòng - Lào Cai - Côn Minh mà không cần phải chuyển tải sang phương tiện khác tại cửa khẩu mỗi bên.

2. Hai bên tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong quản lý, đầu tư và phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chế biến khoáng sản, các sản phẩm nông lâm nghiệp, công nghiệp điện tử và công nghiệp nhẹ; trao đổi kinh nghiệm trong việc quy hoạch, xây dựng, quản lý các khu công nghiệp và thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

3. Hai bên tích cực thúc đẩy thuận lợi hóa thông quan xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, thanh toán thương mại, khuyến khích phát triển các hoạt động tín dụng tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai - Hà Khẩu và các khu vực cảng biển tại Hải Phòng; thường xuyên thông báo, trao đổi những công việc liên quan đến hiện đại hoá cửa khẩu, cảng biển để cùng thúc đẩy thông quan hàng hóa trên tuyến hành lang kinh tế.

4. Hai bên thống nhất chỉ đạo các lực lượng chức năng quản lý cửa khẩu, cảng biển của hai bên tăng cường công tác phối hợp, thông tin kịp thời, quản lý chặt chẽ hoạt động thông quan hàng hóa từ khu vực cảng biển Hải Phòng qua cửa khẩu Lào Cai sang Trung Quốc và ngược lại; tránh tình trạng lợi dụng để thực hiện buôn lậu, gian lận thương mại (nhất là đối với các mặt hàng thực hiện tạm nhập qua Hải Phòng và tái xuất qua Lào Cai và ngược lại); tránh ứ đọng hàng hóa, container...

5. Hai bên chỉ đạo cơ quan chức năng địa phương trao đổi các thông tin, kinh nghiệm, biện pháp phòng trừ dịch bệnh và các vấn đề liên quan tới vệ sinh dịch tễ khi thực hiện các hoạt động vận chuyển hàng hóa giữa hai địa phương, đặc biệt là hàng hóa vào Việt Nam qua cửa khẩu Lào Cai.

6. Tỉnh Lào Cai cần đẩy mạnh phối hợp với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc báo cáo Chính phủ hai nước Việt Nam và Trung Quốc:

a) Xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Lào Cai - Hồng Hà (trong đó tỉnh Lào Cai làm điểm).

b) Chính thức kéo dài thời gian thông quan tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành;

c) Sớm công nhận chính thức cặp cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu là cửa khẩu song phương.

7. Thành phố Hải Phòng từng bước hiện đại hóa hệ thống thông quan tại các cảng biển, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh đối với các cảng biển trong khu vực và quốc tế.

8. Hai bên cùng khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp có tiềm năng, trước hết là doanh nghiệp của hai địa phương tham gia đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh trên địa bàn quản lý; đặc biệt khuyến khích các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp lớn đầu tư vào lĩnh vực xuất nhập khẩu, vận tải và dịch vụ logictics để có thể kết nối, phát huy tối đa lợi thế của việc liên kết các tuyến đường cao tốc, đường sắt trên tuyến hàng lang kinh tế.

9. Hai bên chỉ đạo, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp hai địa phương tiếp cận đất đai, thủ tục xây dựng, đầu tư để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các cơ sở kho, bãi, dịch vụ vận tải và các cơ sở hạ tầng dịch vụ liên quan ở hai địa phương.

Điều 3. Hợp tác phát triển kết nối du lịch hai địa phương

1. Hai bên tăng cường hợp tác phát triển sản phẩm du lịch liên vùng, liên kết quốc tế gắn với hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng phát triển các tuyến, điểm du lịch mới trên địa bàn có tiềm năng về văn hóa, du lịch tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc. Hợp tác nghiên cứu, xây dựng tour “Du lịch kiểu mẫu” trên tuyến hành lang kinh tế Một tua du lịch - Hai quốc gia - Sáu điểm đến (Côn Minh, Mông Tự, Sa Pa, Hà Nội, Cát Bà, Hạ Long).

2. Hai bên giới thiệu và quảng bá, tạo điều kiện kết nối các tua, tuyến du lịch tới hai địa phương để đưa khách du lịch trong, ngoài nước đến địa phương mình tiếp tục du lịch tới địa phương của mỗi bên; phối hợp cung cấp thông tin về du lịch các địa phương khác; tích cực hợp tác giới thiệu các tuyến, tua, sản phẩm du lịch, sản phẩm hàng hóa của cả hai bên cho khách du lịch đến địa phương mình.

Điều 4. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối thị trường

1. Hai bên cùng phối hợp đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ở Lào Cai, Hải Phòng và các địa phương khác trong và ngoài nước được gặp gỡ, giao lưu và có cơ hội kết nối giao thương thông qua các cuộc hội nghị, hội thảo.

2. Hai bên báo cáo Chính phủ rà soát, hoàn thiện toàn bộ các cơ chế, chính sách liên quan đến dịch vụ quá cảnh hàng hóa để bảo đảm chi phí hợp lý, tăng sức cạnh tranh, thu hút hàng quá cảnh của khu vực Tây Nam Trung Quốc quá cảnh qua Việt Nam.

3. Hai bên tăng cường công tác của lực lượng quản lý thị trường về việc kiểm tra, kiểm soát thị trường; tập trung chống hàng giả, hàng quá hạn sử dụng, hàng không rõ nguồn gốc, hàng vi phạm về chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm...; kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường…; Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật thương mại.

4. Hai bên tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại giữa hai Sở Công Thương địa phương, cung cấp thông tin, vận động và hướng dẫn các doanh nghiệp tham gia các hội chợ trong nước và quốc tế. Tăng cường hợp tác, liên kết giữa các tổ chức xúc tiến thương mại, các Hiệp hội ngành hàng hai địa phương nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Tiếp tục duy trì triển khai tổ chức đoàn doanh nghiệp tham gia Hội chợ thương mại biên giới Việt - Trung tại Lào Cai và châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam - Trung Quốc.

5. Trong lĩnh vực thương mại điện tử: Hai bên cung cấp thông tin các mặt hàng xuất khẩu chủ lực có lợi thế giữa các tỉnh, thành phố để đăng tải trên Cổng thông tin các ngành hàng xuất khẩu chủ lực của thành phố Hải Phòng và tỉnh Lào Cai; giới thiệu các doanh nghiệp tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử thành phố Hải Phòng.

Điều 5. Tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm quảng bá hình ảnh giữa hai địa phương

1. Hai địa phương thống nhất tiếp tục tích cực thúc đẩy, giao lưu trao đổi đoàn hàng năm, nhất là dịp kỷ niệm ngày nhân dân thành phố Hải Phòng lên xây dựng tỉnh Lào Cai; tăng cường trao đổi đoàn công tác giữa các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp; không ngừng chia sẻ, học tập kinh nghiệm để các nội dung hợp tác ngày càng phong phú, thiết thực, hiệu quả.

2. Tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch và các lễ hội truyền thống do hai địa phương tổ chức.

3. Tăng cường quảng bá, giới thiệu hình ảnh phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; tích cực tham hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa của hai địa phương để quảng bá hình ảnh với khu vực Tây Nam Trung Quốc.

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Hai địa phương thống nhất giao Ủy ban nhân dân mỗi bên chỉ đạo thành lập một Ban Chỉ đạo do một đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm Trưởng ban và các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện giao kết này; định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết (vào tháng 6), tổng kết (vào tháng 12) đánh giá tình hình thực hiện báo cáo lãnh đạo Thành ủy, Tỉnh ủy kết quả thực hiện.

2. Giao kết này được ký ngày 22 tháng 3 năm 2018 tại thành phố Hải Phòng, được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản; có hiệu lực từ ngày ký./.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
PHÓ BÍ THƯ
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Đặng Xuân Phong

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY
PHÓ BÍ THƯ
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Nguyễn Văn Tùng