Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 142/KH-UBND

Quận 11, ngày 16 tháng 7 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CHẤN CHỈNH SẮP XẾP CÁC ĐIỂM, KHU VỰC KINH DOANH TỰ PHÁT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 11 NĂM 2018.

Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 18/04/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 11 về tổ chức triển khai công tác chấn chỉnh sắp xếp các điểm, khu vực kinh doanh tự phát trên địa bàn quận 11 năm 2017;

Ủy ban nhân dân Quận 11 đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác chấn chỉnh, sắp xếp các điểm, khu vực kinh doanh tự phát năm 2017 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác chấn chỉnh, sắp xếp các điểm, khu vực kinh doanh tự phát năm 2018 như sau:

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHẤN CHỈNH SẮP XẾP CÁC ĐIỂM, KHU VỰC KINH DOANH TỰ PHÁT NĂM 2017:

I. Công tác chỉ đạo triển khai:

- Ngày 18/04/2017 Ủy ban nhân dân Quận đã ban hành Kế hoạch 73/KH-UBND về tổ chức triển khai công tác chấn chỉnh sắp xếp các điểm, khu vực kinh doanh tự phát trên địa bàn quận 11 năm 2017. Cụ thể: Đối với 4 phường trọng tâm (Phường 3, 5, 6, 10), Ủy ban nhân dân Quận tổ chức quán triệt, hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch chi tiết và lộ trình giải pháp thực hiện phù hợp theo từng đơn vị và thời gian tổ chức thực hiện để đảm bảo có sự phối hợp, hỗ trợ của Đội Trật tự đô thị; Riêng 8 Phường (1, 4, 7, 8, 11, 13, 15, 16) tự sắp xếp chấn chỉnh các điểm, khu vực kinh doanh tự phát trên địa bàn quản lý.

- Ngày 18/5/2017, Ủy ban nhân dân quận tổ chức quán triệt đến lãnh đạo Ủy ban nhân dân 16 phường về việc thực hiện kế hoạch 73/KH-UBND của Ủy ban nhân dân quận.

II. Kết quả thực hiện:

1. Các điểm, khu vực thực hiện tốt các bước triển khai và duy trì thường xuyên kết quả đã đạt được:

- Khu vực trước nhà thờ Bình Thới và chợ tạm 161D Lạc Long Quân Phường 03 (161D/140 Lạc Long Quân): Ngày 5/5/2017, chợ tạm 161D Lạc Long Quân chấm dứt hoạt động. Khu vực xung quanh khu chợ cũ và bên hông trường Nguyễn Văn Phú hiện có 43 người đang kinh doanh trong đó có 31 cá nhân thuê nhà kinh doanh, còn 12 cá nhân kinh doanh bng xe đẩy, xe kéo không cố định tại xung quanh hẻm 161D Lạc Long Quân (bên hông trường Nguyễn Văn Phú). Ủy ban nhân dân Phường 3 đã thực hiện tốt các bước triển khai và thường xuyên duy trì trật tự không để tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường.

- Khu vực xung quanh chợ Thiếc - Đường Tân Phước - Đường Trần Quý (Phường 6): Các điểm kinh doanh tại tuyến đường Tân Phước (khu vực xung quanh Chợ Thiếc) được phân loại cụ thể từng nhóm đối tượng kinh doanh, các mặt hàng, địa điểm, thời gian, người địa phương hoặc nơi khác đến, hộ nghèo, cận nghèo, kinh doanh cố định hay kinh doanh lưu động. Lập sơ đồ sắp xếp các vị trí kinh doanh buôn bán trên vỉa hè để bố trí, sắp xếp lại trật tự trong khu vực này. Vì vậy, việc chiếm dụng lòng đường Tân Phước kinh doanh cơ bản có chuyển biến rõ rệt.

- Khu vực xung quanh chung cư Cây Mai - Lô C - Tân Thành nối dài: Khu vực Lô C Chung cư Cây Mai có 03 trường hợp kinh doanh chiếm dụng vỉa hè bày bán rau củ quả. Sau khi Phường thực hiện công tác chấn chỉnh, hiện còn 1 trường hợp có thuê nhà kinh doanh bày bán lấn chiếm bên ngoài tại địa chỉ 61 Tân Thành nối dài (Hộ kinh doanh Hà Văn Đoàn). Ủy ban nhân dân Phường 16 đã thực hiện tốt các bước triển khai và thường xuyên duy trì trật tự không để tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường.

2. Các điểm, khu vực thực hiện có chuyển biến bước đầu:

- Khu vực Hẻm số 8 Tân Hóa và hẻm 36A đường 762 Hồng Bàng (Phường 1): Ủy ban nhân dân phường đã tổ chức ra quân 04 đợt kiểm tra, lập lại trật tự lòng lề đường tại hẻm số 8 Tân Hóa. Hiện nay có 10 cá nhân kinh doanh tự phát (03 người đã thuê nhà đăng ký kinh doanh đúng theo quy định), đến nay còn 04 trường hợp kinh doanh tự phát chủ yếu là xe đẩy hàng rong, và bày rau củ quả dưới lòng hẻm số 8 Tân Hóa. Duy trì trật tự không để tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường tuy nhiên chưa chuyển biến rõ rệt.

- Khu vực đối diện Chợ Rẫy - Đường Nguyễn Chí Thanh và Khu vực đường Trần Quý đối diện chợ Thiếc (Phường 4): Hiện có 23 cá nhân kinh doanh chiếm dụng lòng lề đường, trong đó, có 17 làm cam kết về việc không kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường. Ủy ban nhân dân phường đã tổ chức ra quân chấn chỉnh thường xuyên 56 lần (bình quân ngày 02 lần) và kẻ vạch sơn xác định phạm vi sắp xếp kinh doanh trên vỉa hè và chừa lối người đi bộ. Cơ bản việc kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường có chuyển biến, cải thiện so với trước nhưng vẫn còn những cá nhân chưa đảm bảo vỉa hè tối thiểu cho người đi bộ.

- Hẻm 96 Lý Nam Đế - Lý Thường Kiệt và tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Lê Đại Hành (đối diện khu vực bệnh viện Chợ Rẫy): Hẻm 96 Lý Nam Đế được Ủy ban nhân dân Phường giải tỏa, sắp xếp, chấn chỉnh trật tự lòng lề đường tuy nhiên hiện vẫn còn các trường hợp kinh doanh quần áo, rau quả trong lòng hẻm. Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh về cơ bản sắp xếp có trật tự và chừa vỉa hè cho người đi bộ. Tuy nhiên tuyến Lê Đại Hành vẫn còn bãi giữ xe trên vỉa hè và một số điểm kinh doanh không chừa lối đi bộ.

- Khu vực xung quanh hẻm 140 Hàn Hải Nguyên - xóm Đất (Phường 8): Hiện nay có 20 cá nhân, hộ kinh doanh đang hoạt động. Phường đã tổ chức tuyên truyền và xử lý 77 trường hợp vi phạm trật tự lòng lề đường với số tiền 14.400.000 đồng tại khu vực này. Tuy nhiên hiện vẫn còn kinh doanh rau củ quả dưới lòng hẻm.

- Hẻm 385 Minh Phụng, hẻm 377 Minh Phụng và hẻm 190 Xóm Đất, Phường 10: Hướng dẫn các cá nhân kinh doanh xung quanh chợ Bình Thi đăng ký kinh doanh theo quy định. Đến ngày 15/9/2017, có 81/92 trường hợp đã được cấp đăng ký kinh doanh, 11 trường hợp không thể cấp giấy đăng ký kinh doanh trong đó có 8 trường hợp kinh doanh vỉa hè, lòng đường và 3 trường hợp còn nợ thuế nơi khác. Đến nay, cơ bản các hộ tiểu thương chấp hành nghiêm túc trong việc thuê nhà kinh doanh. Tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường có bước chuyển biến.

- Trước cổng nhà Thi đấu Phú Thọ - đường Lý Thường Kiệt - Lê Đại Hành và Tuyến đường 3/2 - Lê Đại Hành (Phường 15): 18 cá nhân kinh doanh chủ yếu kinh doanh ăn uống, quần áo, ba lô, túi sách, giầy dép và rau củ quả tại khu vực trước cổng nhà Thi đấu Phú Thọ - đường Lý Thường Kiệt - Lê Đại Hành. Tổ chức ra quân chấn chỉnh thường xuyên 62 lần (bình quân ngày 02 lần), Kiểm tra và xử lý xử phạt tại chỗ 28 trường hợp với số tiền 5.600.000đ. Việc thực hiện khu vực đường Lý Thường Kiệt, 3 tháng 2 của phường 15 có chuyển biến nhưng chưa hiệu quả. Tình trạng buôn bán hàng hóa lấn chiếm lòng lề đường vẫn tiếp diễn khi không có lực lượng kiểm tra, đứng chốt.

3. Các điểm, khu vực thực hiện chưa có chuyển biến:

- Khu vực Phú Bình và Khu vực Phú Hòa (Phường 5): Ủy ban nhân dân Phường 5 chưa thực hiện điều chỉnh lại kế hoạch đã ban hành (Kế hoạch 170/KH-UBND ngày 20/4/2017 của UBND phường 5) theo góp ý của quận để triển khai tổ chức thực hiện chấn chỉnh, sắp xếp kinh doanh 2 khu vực này theo tiến độ kế hoạch của quận.

- Khu vực xung quanh chợ Chim Xanh - Hẻm 133 Bình Thới và đoạn đường Đội Cung (Phường 11): Hiện nay có 54 hộ kinh doanh từ 6g đến 11g hàng ngày. Tổ chức tuyên truyền và thực hiện cam kết không kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường theo quy định đối với 23 hộ kinh doanh. Nhìn chung tình hình kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường tại khu vực này chưa chuyển biến.

- Khu vực xung quanh chợ Phú Thọ (đường Công Chúa Ngọc Hân - Lê Thị Bạch Cát - Phường 13): hiện nay có 126 cá nhân kinh doanh tự phát với thời gian kinh doanh từ 6g đến 11g hàng ngày. Ủy ban nhân dân Phường 13 triển khai công tác chấn chỉnh sắp xếp tại khu vực này, nhưng chưa có chuyển biến

III. Đánh giá thuận lợi, khó khăn hạn chế:

1. Thuận lợi:

Lãnh đạo UBND quận có sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Công tác hỗ trợ đối với các phường trọng tâm có sự phối hợp, hướng dẫn và cùng tham gia của các đơn vị chức năng quận như Phòng Kinh tế, Phòng quản lý đô thị, Công an quận trong thực hiện sắp xếp, chấn chỉnh điểm kinh doanh tự phát.

Các cơ quan chức năng quận và Ủy ban nhân dân các phường có sự phối hợp tốt trong công tác hướng dẫn xây dựng kế hoạch, tuyên truyền, vận động người kinh doanh không lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân một số phường có sự quan tâm, đeo bám trong việc tổ chức thực hiện như Ủy ban nhân dân Phường 3, Phường 4, Phường 6, Phường 10, Phường 16.

Ủy ban nhân dân quận biểu dương Ủy ban nhân dân phường 6 trong việc thực hiện tốt công tác chấn chỉnh, sắp xếp tại khu vực đường Tân Phước và Trần Quý tiếp giáp chợ Thiếc. Đồng thời ghi nhận sự nỗ lực triển khai thực hiện của Ủy ban nhân dân Phường 3, Ủy ban nhân dân Phường 16 trong giai đoạn cao điểm của công tác chấn chỉnh sắp xếp kinh doanh chiếm dụng vỉa , lòng đường.

2. Mặt khó khăn, hạn chế:

Phòng Kinh tế chưa kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân quận nhắc nhở, phê bình các phường chưa nghiêm túc trong việc triển khai thực hiện kế hoạch 73/KH-UBND ngày 18/4/2017 của UBND quận.

Các Phường 5, 11, 13 còn chưa chủ động trong việc tổ chức thực hiện công tác sắp xếp, chấn chỉnh các điểm kinh doanh chiếm dụng vỉa hè, lòng đường. Vẫn còn một số cá nhân kinh doanh chưa chấp hành quy định chung, kinh doanh chiếm dụng lòng lề đường.

Chưa có sự phối hợp giữa Ủy ban nhân dân Phường với các tổ chức đoàn thể tại Phường trong công tác vận động các cá nhân kinh doanh.

Lực lượng chức năng của một số Phường chưa thực hiện hết trách nhiệm trong kiểm tra, xử lý.

B. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CHẤN CHỈNH SẮP XẾP CÁC ĐIỂM, KHU VỰC KINH DOANH TỰ PHÁT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 11 NĂM 2018:

Trên cơ sở kết quả thực hiện của các đơn vị năm 2017, Ủy ban nhân dân quận ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai công tác chấn chỉnh sắp xếp các điểm, khu vực kinh doanh tự phát trên địa bàn Quận 11 năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Nâng cao ý thức tự giác của người dân trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước về trật tự đô thị, an toàn giao thông. Qua đó góp phần xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị, lập lại trật tự lòng lề đường trên địa bàn quận.

- Tăng cường trách nhiệm của Ủy ban nhân dân Phường trong việc chủ động phối hợp cùng các ngành chức năng, đoàn thể địa phương thực hiện tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt việc chấp hành quy định về trật tự đô thị, an toàn giao thông, sắp xếp xử lý triệt để việc kinh doanh chiếm dụng lòng đường, vỉa hè.

2. Yêu cầu:

- Việc tổ chức triển khai công tác chấn chỉnh, sắp xếp các điểm, khu vực kinh doanh tự phát, chiếm dụng vỉa hè, lòng đường phải đảm bảo sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng tham gia, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành đúng pháp luật, nội dung và thời gian quy định trong tổ chức thực hiện.

- Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm lấn chiếm lòng lề đường kinh doanh, trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Nội dung thực hiện:

1.1. Khu vực trọng điểm có sự hỗ trợ thực hiện của Quận:

a. Khu vực Phú Bình, giáp ranh chợ Phú Trung (Phường Phú Trung, Quận Tân Phú) - Phường 5.

b. Khu vực xung quanh chợ Bình Thới: hẻm 385 Minh Phụng, hẻm 377 Minh Phụng và hẻm 190 Xóm Đất - Phường 10.

1.2. Các điểm, khu vực do Ủy ban nhân dân Phường chỉ đạo thực hiện:

- Phường 1: Khu vực Hẻm số 8 Tân Hóa và hẻm 36A đường 762 Hồng Bàng.

- Phường 4:

+ Khu vực đối diện Chợ Thiếc - Đường Trần Quý.

+ Đối diện Bệnh viện chợ Rẫy - Đường Nguyễn Chí Thanh.

- Phường 5:

+ Khu vực Phú Hòa - Lô A cư xá Phú Hòa.

+ Tuyến đường Nguyễn Văn Phú, đoạn từ hẻm 341 Lạc Long Quân đến Tống Văn Trân.

- Phường 6: Khu vực xung quanh chợ Thiếc - Đường Tân Phước - Đường Trần Quý.

- Phường 7:

+ Hẻm 96 Lý Nam Đế - Lý Thường Kiệt.

+ Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Lê Đại Hành (đối diện khu vực bệnh việc chợ Ry)

- Phường 8: Khu vực xung quanh hẻm 140 Hàn Hải Nguyên - Xóm Đất.

- Phường 11: Khu vực xung quanh chợ Chim Xanh - Hẻm 133 Bình Thới và đoạn đường Đội cung.

- Phường 13: Khu vực xung quanh chợ Phú Thọ (đường Công Chúa Ngọc Hân - Lê Thị Bạch Cát).

- Phường 15:

+ Trước cổng nhà Thi đấu Phú Thọ - đường Lý Thường Kiệt.

+ Tuyến đường 3/2, Lê Đại Hành: buôn bán lạc xoong, tụ tập các xe đẩy, hàng rong.

2. Biện pháp thực hiện:

- Tập trung tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, chấp hành các quy định về trật tự đô thị, an toàn giao thông. Kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền, vận động đến các cá nhân kinh doanh như: cam kết, bảng cấm tụ tập, kinh doanh, băng rôn tuyên truyền, mời phổ biến các quy định về trật tự đô thị, an toàn giao thông. Phối hợp các đoàn thể của Phường vận động, giải thích trực tiếp việc chấp hành quy định pháp luật không chiếm dụng vỉa hè, lòng đường cho người kinh doanh.

- Vận động các chủ sở hữu nhà có mặt bằng trống cho tiểu thương thuê để kinh doanh bên trong nhà.

- Tổ chức triển khai công tác xử lý các vi phạm kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường, kiên quyết, triệt để không để tái lấn chiếm, phát sinh mới.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phân công thực hiện:

1.1. Phòng Kinh tế:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân Quận góp ý và thông qua các kế hoạch tổ chức thực hiện công tác chấn chỉnh, sắp xếp điểm, khu vực kinh doanh tự phát trên địa bàn phường.

- Chủ trì đầu mối, theo dõi việc tổ chức thực hiện đối với các khu vực trọng điểm và các phường.

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị cho Ủy ban nhân dân Quận.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân Quận tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện.

- Đề xuất Ủy ban nhân dân Quận động viên, khen thưởng đối với các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ đồng thời phê bình các đơn vị, cá nhân chưa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

1.2. Phòng quản lý đô thị (Đội trật tự đô thị):

Chủ trì phối hợp với Công an Quận, các đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân 16 phường có khu vực trọng điểm (Phường 5, 10) thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý các vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè.

Đề xuất Ủy ban nhân dân Quận kinh phí tổ chức thực hiện theo Kế hoạch phối hợp cùng các phường liên quan.

1.3. Công an Quận:

Phân công lực lượng phối hợp, hỗ trợ cùng đội trật tự đô thị thực hiện kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông.

1.4. Ủy ban nhân dân Phường 5:

Chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị (Đội trật tự đô thị) xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện làm chuyển biến thực sự khu vực Phú Bình, khu vực Phú Hòa, Tuyến đường Nguyễn Văn Phú, đoạn từ hẻm 341 Lạc Long Quân đến Tống Văn Trân: nêu lộ trình thực hiện, phân công trách nhiệm của các ban ngành, đoàn thể phường trong công tác tuyên truyền, vận động; tổ chức xử lý các vi phạm, duy trì lực lượng thường xuyên chốt chặn không để tái lấn chiếm sau khi đã chấn chỉnh, sắp xếp trật tự. Chậm nhất ngày 20 tháng 7 năm 2018 gửi Kế hoạch về Ủy ban nhân dân quận (thông qua Phòng Kinh tế để theo dõi, đôn đốc, thực hiện).

Triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân Quận (thông qua Phòng Kinh tế) định kỳ vào ngày 20 hàng tháng.

1.5. Ủy ban nhân dân Phường 10: thực hiện tiến độ theo Kế hoạch 151/KH-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Phường 10.

1.6. Ủy ban nhân dân các Phường còn lại:

Chịu trách nhiệm xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác chấn chỉnh, sắp xếp các điểm, khu vực kinh doanh tự phát trên địa bàn, nêu rõ lộ trình từng bước tuyên truyền vận động, sắp xếp chấn chỉnh, xử lý vi phạm, phân công thực hiện.

Báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân Quận (thông qua Phòng Kinh tế) định kỳ vào ngày 20 hàng tháng.

2. Thời gian thực hiện:

- Từ nay đến ngày 20/7/2018: Xây dựng dự thảo Kế hoạch và gửi Ủy ban nhân dân Quận (thông qua Phòng Kinh tế) để góp ý, thông qua.

- Ngày 21/7/2018 đến ngày 28/7/2018: Góp ý tham mưu Ủy ban nhân dân Quận thông qua Kế hoạch của các Phường.

- Ngày 30/7/2018 đến ngày 06/8/2018: Ủy ban nhân dân các Phường hoàn chỉnh Kế hoạch và ban hành, tổ chức triển khai, quán triệt cho các ngành, đơn vị tại địa phương.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

- Ủy ban nhân dân Phường chủ động bố trí kinh phí của đơn vị đảm bảo tổ chức thực hiện công tác chấn chỉnh sắp xếp điểm, khu vực kinh doanh tự phát trên địa bàn.

- Phòng Kinh tế tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân Quận kinh phí: thực hiện, khen thưởng các đơn vị, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ (thông qua Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định và trình Ủy ban nhân dân Quận phê duyệt).

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác chấn chỉnh, sắp xếp các điểm, khu vực kinh doanh tự phát trên địa bàn quận 11. Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện tốt kế hoạch đề ra./.

 


Nơi nhận:
- UBND Quận (CT, các PCT);
- Phòng Kinh tế;
- Phòng QLĐT;
- Công an Quận;
- UBND 16 phường;
- VP. HĐND và UBND Quận;
- Lưu: VT.HB.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Quốc Cương