Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Hỗ trợ đầu tư vườn ươm giống cây trồng lâm nghiệp (tổ chức ngoài quốc doanh) - Quảng Trị

Thông tin thủ tục hành chính Hỗ trợ đầu tư vườn ươm giống cây trồng lâm nghiệp (tổ chức ngoài quốc doanh) - Quảng Trị

Số hồ sơ: T-QTR-205188-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị
- Địa chỉ: 256 Lê Duẩn – Đông Hà – Quảng Trị
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng