Thủ tục hành chính: Hỗ trợ đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đặc biệt khó khăn vùng Đồng bằng Sông Cửu long - Bạc Liêu

Thông tin

Số hồ sơ: T-BLI-120875-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách, Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Dân tộc tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Dân tộc tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Từ 3 đến 5 tháng (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng