Thủ tục hành chính: Hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-072497-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Đồng Tháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Đồng Tháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày liên tục kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghềQuyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng