Thủ tục hành chính: Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự trong lĩnh vực y tế - Thái Bình

Thông tin thủ tục hành chính Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự trong lĩnh vực y tế - Thái Bình

Số hồ sơ: T-TBH-029172-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực: Quảng cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Y tế, Sở Xây dựng
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng