Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Giải thể doanh nghiệp đối với công ty hợp danh - Bạc Liêu

Thông tin thủ tục hành chính Giải thể doanh nghiệp đối với công ty hợp danh - Bạc Liêu

Số hồ sơ: T-BLI-114768-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế, Công an tỉnh Bạc Liêu
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo xoá tên doanh nghiệp và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng