Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Giải quyết khiếu nại lần đầu - Sở Nội vụ Cần Thơ

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại lần đầu - Sở Nội vụ Cần Thơ

Số hồ sơ: T-CTH-115804-TT
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: - Không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý
- Đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản thụ lý đơn, Quyết giải quyết khiếu nại lần đầu
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng