Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực tài chính - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực tài chính - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-017586-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính tỉnh Bình Phước
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 - 45 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng