Thủ tục hành chính: Gia nhập Đoàn luật sư - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Gia nhập Đoàn luật sư - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-BS373
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đoàn luật sư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Đoàn luật sư hoặc qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định về việc gia nhập Đoàn luật sư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng