Thủ tục hành chính: Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp - Bà Rịa Vũng Tàu

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp - Bà Rịa Vũng Tàu

Số hồ sơ: T-VTB-281486-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Phát thanh - truyền hình
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng