Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân (loại hình phòng khám chuyên khoa) - Phẫu thuật thẩm mỹ - Bến Tre

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân (loại hình phòng khám chuyên khoa) - Phẫu thuật thẩm mỹ - Bến Tre

Số hồ sơ: T-BTR-157349-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Bến Tre
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Bến Tre
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và đầy đủ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng