Điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam khi đã có quốc tịch Malaysia

Ngày gửi: 28/07/2018 lúc 11:31:12

Mã số câu hỏi: HTPL33473

Câu hỏi:

Xin vui lòng tư vấn giúp trường hợp của em kết hôn có yếu tố nước ngoài với người Malaysia. Khi mang thai em sinh con ở Việt nam nhưng khai quốc tịch con theo cha. Nay vợ chồng không thuận hòa. Chồng bỏ bê không chăm sóc vợ con nên em ôm con về Việt nam. Nay em muốn đổi quốc tịch cho con em là Việt nam thì em nên làm sao? Chồng em không còn liên lạc và không hỗ trợ bất cứ loại giấy tờ nào khác. Em xin chân thành cảm ơn và chờ đợi được tư vấn.

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Cơ sở pháp lý

  • Luật quốc tịch năm 2008

2. Nội dung tư vấn

Tại khoản 2, 3 Điều 19 Luật quốc tịch năm 2008 quy định về điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam:

“Điều 19. Điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam

2. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam có thể được nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải có các điều kiện quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

a) Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;

b) Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

c) Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3. Người nhập quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ những người quy định tại khoản 2 Điều này, trong trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép.”

Theo đó, nếu đáp ứng được một trong các trường hợp sau sẽ được nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải thôi quốc tịch nước ngoài khi đó là vợ, chồng, con đẻ của công dân Việt nam, người có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hoặc có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Con bạn hiện nay mang quốc tịch Malaysia thì vẫn được nhập quốc tịch Việt Nam do bạn là công dân Việt Nam. Căn cứ theo quy định tại Điều 20 Luật quốc tịch năm 2008, hồ sơ xin nhập quốc tịch bao gồm:

+ Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam;

+ Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế;

+ Bản khai lý lịch;

+ Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ.

Trường hợp con bạn đang cư trú ở nước ngoài rồi bạn đưa về Việt Nam nhập quốc tịch thì bạn cần xin phiếu lý lịch tư pháp do Malaysia cấp trong thời hạn 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ.

Bạn sẽ phải nộp hồ sơ tại Sở tư pháp nơi bạn cư trú. Thời gian giải quyết khoảng 95 ngày, trong đó:

+ Trong 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp gửi văn bản đề nghị cơ quan Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) xác minh về nhân thân của người xin nhập quốc tịch Việt Nam.

+ Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, cơ quan Công an cấp tỉnh có trách nhiệm xác minh và gửi kết quả đến Sở Tư pháp. Trong thời gian này, Sở Tư pháp phải tiến hành thẩm tra giấy tờ trong hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam.

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh, Sở Tư pháp có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, kết luận và đề xuất ý kiến gửi Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp xem xét kiểm tra lại hồ sơ, giải quyết trong 2 trường hợp: Nếu bạn muốn con chỉ có 1 quốc tịch thì Bộ tư pháp sẽ gửi văn bản cho bạn để làm thủ tục xin thôi quốc tịch nước ngoài, trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ xin thôi quốc tịch nước ngoài của con bạn Bộ trưởng Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định. Nếu bạn xin giữ quốc tịch nước ngoài cho con mình thì trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đề xuất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ, nếu xét thấy người xin nhập quốc tịch Việt Nam có đủ điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam