Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đề nghị giải quyết trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị giải quyết trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-089221-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện/thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện/thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản đề nghị
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng