Thủ tục hành chính: Đề nghị cấp sổ ưu đãi giáo dục - đào tạo - Cao Bằng

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị cấp sổ ưu đãi giáo dục - đào tạo - Cao Bằng

Số hồ sơ: T-CBA-153099-TT
Cơ quan hành chính: Cao Bằng
Lĩnh vực: Cư trú – Xuất nhập cảnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Sổ ưu đãi và tiền trợ cấp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Đề nghị cấp sổ ưu đãi giáo dục - đào tạo - Cao Bằng

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhận hồ sơ và kiểm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ
Bước 2: Hướng dẫn kê tờ khai để cấp sổ
Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp xã lập danh sách và tờ trình gửi lên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Đề nghị cấp sổ ưu đãi giáo dục - đào tạo - Cao Bằng

Tờ khai
Bản sao giấy khai sinh
02 ảnh 3cm x 4cm
Xác nhận của nhà trường
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Đề nghị cấp sổ ưu đãi giáo dục - đào tạo - Cao Bằng

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Đề nghị cấp sổ ưu đãi giáo dục - đào tạo - Cao Bằng

Thủ tục hành chính liên quan Đề nghị cấp sổ ưu đãi giáo dục - đào tạo - Cao Bằng

Thủ tục hành chính liên quan nội dung
1. Thủ tục cấp sổ ưu đãi giáo dục - Cao Bằng

Menu