Đảng viên có con bị dị tật sinh thêm con thứ ba có bị xử lý kỷ luật?

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL32700

Câu hỏi:

Chào Luật sư! Tôi là Đảng viên thuộc trường hợp, có con bị dị tật bẩm sinh, có giấy chứng nhận đủ điều kiện sinh thêm thứ ba, đã sinh con thứ ba, trước khi sinh và sau sinh tôi không kịp thời báo cáo tổ chức Đảng quản lý, không bổ sung hồ sơ lý lịch về việc sinh thêm con. Hình thức xử lý kỷ luật như thế nào? 

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Quyết định 181-QĐ/TW

Hướng dẫn số 09-HD/UBKTTW

2. Nội dung tư vấn

Theo Điều 26 Quyết định 181-QĐ/TW  quy định vi phạm quy định về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình như sau:

Tuy nhiên, theo Tiết c Điểm 10 Hướng dẫn số 09-HD/UBKTTW thì có quy định về những trường hợp không vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình gồm có:

c) Những trường hợp sau đây không vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình:

– Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

– Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

– Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

– Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

– Cặp vợ chồng sinh con lần thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

– Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):

+ Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ).

+ Sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

– Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh".

– Sinh con thứ ba trở lên trước ngày 19-01-1989 (ngày có hiệu lực thi hành Quyết định số 162-HĐBT, ngày 18-10-1988 của Hội đồng Bộ trưởng “Về một số chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình”).”

Như vậy, bạn đang là Đảng viên, nhưng có một con bị dị tật bẩm sinh, có giấy chứng nhận đủ điều kiện sinh thêm con thứ ba thì không thuộc trường hợp vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, vì vậy, sẽ không bị áp dụng hình thức xử lý kỷ luật trong trường hợp này. Đối với việc không kịp thời báo cáo tổ chức Đảng quản lý, không bổ sung hồ sơ lý lịch về việc sinh thêm con, thì tùy vào tính chất, mức độ hành vi , tổ chức Đảng quản lý sẽ xem xét có bị xử lý kỷ luật không?

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam