Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký việc xác định lại giới tính có yếu tố nước ngoài - Cần Thơ

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký việc xác định lại giới tính có yếu tố nước ngoài - Cần Thơ

Số hồ sơ: T-CTH-250673-TT
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng