Thủ tục hành chính: Đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân - Long An

Thông tin

Số hồ sơ: T-LAN-166114-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã (Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện, thị xã)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục thuế huyện, thị xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 17 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng