Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với Công ty cổ phần - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với Công ty cổ phần - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-BS16
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng PC13 - Công an tỉnh Ninh Thuận.
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng