Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký thành lập mới công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) - Bạc Liêu

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thành lập mới công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) - Bạc Liêu

Số hồ sơ: T-BLI-107444-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế, Công an tỉnh Bạc Liêu
Cách thức thực hiện: Người thành lập doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc (trong đó: 03 ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 02 ngày khắc Con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: 1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 2. Con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng