Thủ tục hành chính: Đăng ký tạm ngừng kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký tạm ngừng kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-BS246
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Người dân nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện, lấy giấy biên nhận/giấy hẹn- trả kết quả. Trực tiếp đến Phòng đăng ký kinh doanh
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng