Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ

Số hồ sơ: B-BKC-BS191
Cơ quan hành chính: Bộ Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực: Sở hữu công nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Sở hữu trí tuệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng hoặc Nộp qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm chuyển đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu cho Văn phòng quốc tế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đủ tài liệu hợp lệ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Thông báo về việc nộp lệ phí cho đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo hệ thống Madrid; Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Thông báo kết quả xem xét đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo hệ thống Madrid
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng