Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký người phụ thuộc (NPT) giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký người phụ thuộc (NPT) giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-BS323
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Đăng ký thuế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Cá nhân thuộc diện nộp thuế qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập nộp mẫu đăng ký người phụ thuộc và hồ sơ chứng minh người phụ thuộc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập nộp mẫu đăng ký người phụ thuộc tại bộ phận một cửa của cơ quan Thuế quản lý trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập lưu hồ sơ chứng minh người phụ thuộc của cá nhân tại đơn vị và xuất trình khi cơ quan Thuế yêu cầu.
- Cá nhân thuộc diện trực tiếp khai thuế với cơ quan Thuế nộp mẫu đăng ký người phụ thuộc và hồ sơ chứng minh người phụ thuộc tại bộ phận một cửa của cơ quan Thuế hoặc nộp qua đường bưu điện.
Riêng đối với trường hợp cá nhân nộp mẫu đăng ký người phụ thuộc và hồ sơ chứng minh người phụ thuộc bổ sung khi quyết toán thuế thì nộp tại tổ chức cá nhân trả thu nhập nếu cá nhân ủy quyền quyết toán thuế qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập hoặc cơ quan Thuế (tại bộ phận một cửa của cơ quan Thuế hoặc nộp qua đường bưu điện) nếu cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan Thuế.
Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng