Thủ tục hành chính: Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa do thay đổi tính năng kỹ thuật - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa do thay đổi tính năng kỹ thuật - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-061315-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Đăng ký phương tiện giao thông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 01 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng